måndag 14 oktober 2013

Folkpartiet i Sollentuna har ny bloggDetta blir det sista inlägget på denna blogg. Välkommen till sollentuna.liberalerna.se

måndag 7 oktober 2013

Lokala FP-medlemmars bloggar

Tänkte kort göra reklam för de Folkpartister i Sollentuna som jag vet har bloggar:
Det finns säkert fler (och fler borde skriva), men det är dessa jag följer och som jag vet får lite nya inlägg med jämna mellanrum.

lördag 5 oktober 2013

Kandidater från Sollentuna och resultatetDen lille gubben längst till vänster är jag. Bilden är tagen från Nu. Jag har på min blogg berättat om hur provvalet kom till, vad resultatet blev och slutsatser man kan dra av det.  

Resultatet är glädjande för de två kandidaterna från Sollentuna: för Per Altenberg därför att han kom så högt, plats 22 bland 91, för mig därför att jag inte kom längre ned än till plats 65. 

Det räckte för att uppnå vad jag ville: att slå ett hål i osynlighetsväggen framför de årsrika. 

Välkomna till min egen blogg


torsdag 3 oktober 2013

Dator till barn och bredband till alla

Under hösten kommer alla skolbarn ha tillgång till en egen dator eller läsplatta. Om ett par år kommer vi inte förstå varför det dröjde så länge.

En fundering smög upp till mig nyligen.  Har alla barn internet hemma? Speciellt med tanke på elever som bor i hushåll med sämre ekonomiska förhållanden.

Svaret var inte självklart för mig (och kanske inte dig heller?). För att summera svaret så är det: Internetanslutning ingår i skälig levnadsstandard när man har barn i skolan.

Bra!

onsdag 2 oktober 2013

EN kandidat från Sollentuna: Valbudskapet
Vad jag har kunnat se hittills har alla andra kandidater i Folkpartiets provval i Stockholms län hållit sig inom partiets redan beslutade politik, låt vara med olika betoning på olika delar av den. 

Jag gör annorlunda: föreslår något som i och för sig är naturligt för ”skolpartiet” att driva men som ännu ingen förut kommit på att föreslå.

Jan Björklund med bundsförvanter och medhjälpare gör ett heroiskt arbete för en bättre skola. De är värda all beundran för det och får förvisso min. 

Jag, som haft skolan under uppsikt sedan jag började där på 30-talet, ser emellertid att det mesta som gjort hittills innebär att ta bort misstag som begått under det febrila arbetet att utveckla ”en skola för alla”.

Konstruktionen sådan den blivit: 
Alla oavbrutet i skola under alla år av uppväxten 
med samundervisning i alla stadier. 

I denna skola misslyckas sedan länge allt fler av pojkarna. Skolan diskriminerar!  Därför måste grundkonstruktionen ändras.  

Det är den springande punkten i mitt valbudskap och den berättar jag närmare om på min blogg. Välkomna, alltså, till min egen blogg!

onsdag 25 september 2013

Google i Barn- och Ungdomsnämnden

Gårdagens nämndmöte (2013-09-24) i Barn- och Ungdomsnämnden bjöd inte på några
överraskningar. Ett ax-plock av det som avhandlades är:

  • Två levande representanter från Google gästade oss och talade om deras molntjänster. De förklarade att deras affärsidé är att ge skolor molnverktyg gratis för att barnen när de blir större ska låta sitt företag betala för detsamma. Googles system har möjlighet till dubbel inloggning ifall banksäkerhet krävs. Själva så lagrar de all sin information i sina egna system.
  • Användaravtalet med Google måste förbättras (vilket är en nationell fråga för Sveriges Kommuner och Landsting att driva). I nuläget är den starkaste kritiken mot BUN att det inte finns något avtal. Nämnden beslöt att skriva under nuvarande användaravtal för att åtminstone ha något att stå på.
  • Som förväntat var Sollentunapartiet emot allt som innebär datorer i skolor.
  • Nämnden fick redovisat hur frånvaron i skolan ser ut. Alla siffror i den rapporten är för många. Dessutom saknas det en förbättrande trend. Vid rektorsbyte uppdagades på en skola en högre frånvaro än vad som rapporterats, på den skolan verkar trenden ha vänt. Vi hoppas att inga andra skolor har sådana mörkertal och fortsätter med att arbeta långsiktigt i frågan.
  • Ett ärende från Socialdemokraterna bifölls. Det gällde att ta fram riktlinjer för hur alla förskolor bör ta emot studenter i sin verksamhet.
  • Moderaterna lade fram ett ärende om att utreda hur kommunala grundskolor lever upp till det stöd barn med dyslexi ska ha. Ett mycket bra uppdrag som nämnden enhälligt biföll.

Nämnden biföll ockå Folkpartiets ärende om att sätta fokus på hur förvaltningen och skolor arbetar för att minska skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat. Redovisningen blir en del av den planerade verksamhetsplanen.

Kjell Ericson, Carina Knorpp

lördag 14 september 2013

Två kandidater från Sollentuna: två olika skäl att kandideraFolkpartiets provval i inför riksdagsvalet har klarat en första etapp i Stockholms län: en imponerande lista på 91 kandidater.


På listan finns många kandidater som redan eftertryckligt visat sin förmåga. Där finns ständiga förnyare, t ex Barbro Westerholm. Hon har med väldig sakkunskap hjälpt minoriteter och hjälper nu en grupp som inte bör betraktas som minoritet: 
de årsrika människorna.

Vi två kandidater från Sollentuna är ett gott exempel på den väldiga spännvidd som bör finnas i ett liberalt parti. 

Per har valt ut de delar i partiprogrammet han är nöjd med och vill hjälpa till att driva för att få genomförda som svensk politik. Sådant arbete kan partiet inte vara utan.

Jag använder min kandidatur för att driva fundamentala liberala krav. De har steg för steg makats åt sidan när allt fler drivande feminister utvecklats till paternalister om inte vill låta individen tänka själv. Sådant kritiskt arbete kan inte ett liberalt parti vara utan.

Detta berättar jag närmare om på min egen blogg. Välkomna till den!