torsdag 27 november 2008

Klimatet - min fråga i EU

Vi befinner oss i en osäker tid med finanskriser och klimathot. Vart allt detta leder oss vet vi inte idag. Kreditkarusellen i USA, där människor belånat sina hus till orimliga priser, har skapat ett sårbart samhälle som idag står inför sin största finansiella kris. Hela världen har också drabbats av denna gigantiska nedgång i ekonomin i USA.

På samma sätt har vi överbelånat vår jords resurser från våra barn. Nu står vi med en jätteklimatskuld som kommer att kosta mer ju längre vi väntar. Vi måste agera nu och vi måste agera smart. Det ska löna sig att energispara och att sänka sina utsläpp.

Vi måste strategiskt ta itu med de utsläppskällor som idag bidrar mest till höjningen av kolodioxidnivåerna. Men det räcker inte! Alla tänkbara verkningsfulla åtgärder måste sättas in snabbt. Framförallt gäller det att minska energianvändningen. Energieffektivisering är inte bara den billigaste åtgärden. Den betalar sig dessutom direkt.

Men för att markera allvaret i arbetet med att sänka koldioxidnivåerna räcker det inte med lokala insatser. Vi måste agera både globalt och på EU nivå. EU är vår största möjlighet att verkligen ta ledarskapet för en framtida global klimatpolitik. Ingen annan än EU kan ta den rollen idag. Därför behöver miljöengagemanget i Europaparlamentet stärkas.

Jag har skrivit mer om dessa frågor i min blogg, och vill också flagga för att jag är kandidat till Folkpartiets provval till EU-listan.

En av flera frågor som jag vill driva är:

Att EU verkar för ett avtal som innebär att världens länder tar ett solidariskt ansvar för hjälp- och återuppbyggnadsinsatser efter klimatkatastrofer, som står i proportion till hur mycket det enskilda landet släpper ut per capita.

Lägg en röst på mig om ni vill ha en kandidat som passionerat kommer att driva klimatfrågan i EU.

Maria Bergström
Sollentuna

Provvalet startar idag. Rösta rätt!

Kära Fp:are i Sollentuna,


Idag börjar provvalet och jag behöver ditt stöd.

Maria Sitell Kjelsson och Kjell Ericson har generöst bjudit in mig på er blogg.

Låt oss tillsammans lyfta Folkpartiet Liberalerna i EP-valet den 7 juni nästa år.

Min tanke är att driva landets största personvalskampanj som en ny folkrörelse, med personer från norr till söder.

För att få mandat att göra det, behöver jag ditt stöd och ditt kryss.

Du hittar mer om mig och mina huvudfrågor under http://www.kryssalowe.eu/.

Tack på förhand.


Peter Lowe

onsdag 26 november 2008

Husvagnar i Sollentuna

I media har vi de senaste dagarna kunnat läsa om att ett antal hemlösa i husvagnar avhysts från kommunens mark. Det skedde i måndags, i snöstormen, en väderlek som ingen kunnat förutse. Självklart var det ingen som önskade detta men avhysningen var planerad sedan en tid tillbaka. Varför? Jo, bland annat för att människor runt omkring känner sig otrygga. För att försöka hjälpa de hemlösa har socialarbetare har varit på besök ett antal gånger. De har fått erbjudande om att flytta till Flaten (camping söder om Stockholm) eller t ex Åkerbo (korttidsboende i kommunen) men sagt nej eftersom de inte är beredda att följa de regler som finns. Även mobila teamet har varit på plats men de erbjudanden som kommunen kommit med har inte varit tillräckligt attraktiva eftersom dom innebär olika restriktioner t ex att man är drogfri. De har också blivit erbjudna tak-över-huvudet d v s härbärge men tackat nej. Hemlösa människor som bor permanent i husvagnar är ett problem för hela Stockholmsområdet och det handlar om sammanlagt ca 100 personer. I det här fallet handlar det om ungefär fyra sollentunabor övriga är skrivna i andra kommuner. Ingen av dom har hittills velat ha vare sig vård, behandling eller jobb. Dessa människor har länge levt i ett långt utanförskap och lever ett luffarliv. Dom lever ett liv där samhället inte längre når fram. Det är i sig ett stort problem och vi måste se till att antalet inte växer. Att förhindra nyrekryteringen till detta liv i utanförskap är prioriterat. Samtidigt måste vi hitta en gemensam lösning nu men i vilken kommun ska dom bo? Flera socialförvaltningar är inblandade för att hantera de människor som redan är under utredning och som kommer från andra kommuner. Vi kommer också att tillsammans med andra norrortskommuner ser över vad vi tillsammans kan göra. Men även dessa erbjudanden kommer att innehålla någon form av restriktioner och då tappar vi några.

tisdag 25 november 2008

Maten ska vara både god och bra!


I veckans Mitt i går det att läsa om dålig mat i äldreboende. Helt absurt.
Ett av problemen, bortsett från att leverantören har fått många klagomål på sig, är att maten till äldreboendet upphandlas separat från annan upphandling. Det är också helt absurt. Mat är viktigt för att må bra, för att njuta och för att bli mätt. Det kan också vara en viktig del i behandlingen och borde med självklarhet upphandlas gemensamt som all annan omvårdnad för de äldre.

Vi har sett tillräckligt med historier på temat dålig mat för äldre! Mitt förslag är att dels upphandla maten tillsammans med övrig upphandling vid vård och boende för äldre. Dels anställa en dietist i den ordinarie verksamheten för äldrevården och även ställa krav att upphandlingsförfarandet för maten bedöms av person med kompetens i ämnet, dvs leg. dietist.

Detta gör de flesta andra kommuner. Det är dags för Sollentuna nu!


Riksdagen har sin eget FRA...

Jag läser i Miljöpartisten Lage Rahms blogg hur IT-säkerheten hanteras i riksdagen.

För att försöka ta det mindre tekniskt så är det så att när riksdagsledamoten tror sig läsa krypterade webbsidor (exempelvis webbmail) så går inte krypteringen från ledamotens dator till destinationen som tänkt. Istället sitter ett program hos IT-avdelningen och låtsas vara destinationen. Krypteringen sker mellan ledamotens dator och IT-avdelningen och sedan mellan IT-avdelning och destinationen. Men inom IT-avdelningen finns allt i klartext.

Lösenord, innehåll, allt kan läsas!

Så ska inte våra högst förtroendevalda hanteras!

måndag 24 november 2008

Spårväg

En av debatterna från budgetfullmäktige i onsdags som jag vill säga några ord om handlade om en förstudie av en spårväg mellan Väsjöområdet och Sollentuna Centrum. Upprinnelsen till förslaget med denna spårväg kom från Jan-Erik Nyberg och några andra folkpartister vilket ledde till att plan- och fastighetsutskottet beslutade utreda förutsättningarna för att anlägga spårbunden trafik eller t ex spårbilar mellan dessa två platser. Jag blir lite förvånad när den samlade socialistledda oppositionen gör detta till deras egen beslutsats och vill att fullmäktige ska besluta om det som redan pågår. Då har man inte många egna förslag att komma med.

tisdag 18 november 2008

Dagis på jobbet?

Jag kan inte påminna senast jag reagerade på ett bra förslag från Timbro. Om de har sådana så tar inte media upp dem åtminstone.
Senaste förslaget är från Billy Mc Cormac och gäller att företagen ska driva dagis för personalen.
Jag har inget emot en ökade valfrihet, men hans argumentation haltar. Jag tror inte att arbetsgivarna förlorar så mycket tid/pengar som han tror (även om ingen summa anges). Det problemet löser man på annat sätt. Om det skulle vara så att personalen måste "stjäla" arbetstid så beror det i sin tur på att arbetsgivaren inte har förståelse och anpassning för föräldraproblematiken - vilket i sin tur knappast får arbetsgivaren att inse att en förskola i deras regi är något bra.

Jag tror att Sollentunas barncheck i princip skulle fungera ganska ok med en sådan förskola, så tanken kittlar lite.

Men uppkommer en sådan förskola skulle det å andra sidan ganska snart stupa på köregler och maxtaxeproblem. Det är ju knappast På-Golvet-Bosses barn som får gå i förskolan, utan Chefs-Kajsas (som vill ha högre kvalite och därmed blir det en löneförmån och Bosses barn segregeras för han har inte råd och då är det inte lika självklart att kommunen är med).

Tjaaa, företagsförskolor fungerar antagligen inte i praktiken... Vad tror ni?

måndag 17 november 2008

Förtroende för Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt

Aftonbladet har låtit SIFO fråga om förtroendet för Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt som partiledare. 1000 personer har telefonintervjuats 10-13 november 2008. Förtroendet för Mona Sahlin har sjunkit med 8 procentenheter till 34% medan Fredrik Reinfeldt har oförändrat förtroende, 49%, jämfört med förra mätningen i april i år. På frågan ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister?”, som PR-företaget Westanders låtit ställa till samma SIFO-urval, svarar 55% Reinfeldt och 33% Sahlin. 95% av dem som röstar borgerligt och 23% av dem som röstar på oppositionen har störst förtroende för Reinfeldt. Det finns några grupper som har störst förtroende för Sahlin. Det är unga kvinnor i åldern 18-29 år, de arbetslösa och LO-anslutna.

Hur den borgerliga alliansen hanterar den alltmer stigande arbetslösheten blir därför en viktig fråga inför valet 2010. Sahlin fokuserar på den och har gehör inom gruppen arbetslösa. Idag talar Anders Borg om nolltillväxt, kanske negativ tillväxt nästa år. Ekonomin tar inte fart förrän 2011 tror Borg. Svenskt Näringsliv varnar för stor arbetslöshet nästa år. I det perspektivet är det inte konstigt att Sahlin fokuserar kritiken mot regeringen på a-kassan och arbetslösheten.

Lotta Gröning har skrivit boken ”Sanning eller konka. Mona Sahlins politiska liv” . Det är en mycket kritisk bok skriven av en journalist som beskriver sig som vänstersosse. Men hon menar också att Mona Sahlin är ”oerhört skicklig, duktig förvaltare och lysande kommunikatör. Hon är en fighter. Hon ger aldrig upp. Om katten har nio liv så har Mona Sahlin fler. Hennes kritiker underskattar henne alltid”. Det blir spännande att se hur opinionen ser ut om ett och ett halvt år.

Etiketter: Mona Sahlin, Lotta Gröning, Fredrik Reinfeldt, förtroende, SIFO, Westanders

Vad kan polisen göra?

Med anledning av diskussionen kring Carin Götblad och att hon polisanmälts för grovt tjänstefel och mened vill jag utan att gå in i den frågan reda ut några begrepp. Bevisprovokation betyder att polisen ska ha rätt att köpa av kriminella däremot ska inte polisen ha rätt att sälja till kriminella. Det är vi självklart emot. Metoden att köpa skulle kunna användas flitigare med motivet att snabbare klara upp brott och motverka organiserad brottslighet detta för att ju färre av våra invånare som blir drabbade desto bättre.

söndag 16 november 2008

Två timmar är allt jag begär

Sedan några veckor tillbaka har jag desperat försökt få alla i min omgivning att lägga två timmar på av sina liv på att förstå bakgrunden och vidden av den finansiella kris vi drabbats av. Nu har turen kommit till er. Chicago Public Radio har i sin programserie ”This American life” skapat ett fantastiskt radioprogram som enkelt och lättfattligt sammanfattar allt du behöver veta om bakgrunden till krisen. Du kan gratis lyssna på ”The Giant Pool of Money” direkt i datorn eller betala en symbolisk slant och ladda ner det till mp3-spelaren.

Får du blodad tand finns uppföljaren ”Another Frightening Show About the Economy” som beskriver vad som egentligen hände när finanskrisen blev ett faktum. Lite knepigare finansiella termer och begrepp i detta avsnitt, men gjort för att alla ska få chansen att förstå.

Programmen är ca en timme vardera, så bulla upp, dämpa belysningen, luta dig tillbaka och njut av en riktig skräckis.

fredag 14 november 2008

Störande element

Häromdagen blev jag uppringd av en äldre dam som beskrev vad som händer utanför hennes hem. I trappuppgången huserar nämligen ett antal uteliggare. Jag gjorde ett hembesök hos damen som berättade att hon kände sig otrygg och undrade om jag kunde göra något. Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem men samtidigt måste man också tänka på att identifiera de hemlösa och erbjuda hjälp. De behöver också en dräglig tillvaro och vi måste undersöka om de är beredda att ta emot hjälp och stöd. Därför kommer Sollentunahem nu att försöka få bort icke önskvärda boenden utanför damens dörr och socialkontoret att erbjuda tak-över-huvudet-garantin om de hemlösa så önskar. Damen ifråga var mycket tacksam för mitt besök och nu får vi alla hoppas att det fungerar.

Magnus Betnér om dagisVarför skriva om dagisproblematikens logistikproblem när Magnus Betnér kan berätta om det?

Därför har jag slutat köpa Fazers bröd

Jag har faktiskt slutat köpa Fazers bröd. Brödet är gott så inga problem där. Mitt problem uppdagades när jag hemma studerade det nyss inhandlade Fazers Fullkornsbröd och såg ett märkligt fenomen. På den dagsaktuella etiketten på brödet stog tydligt bäst före-datum. Var tror ni de har börjat skriva bakdagen? Jo, på den lilla kniptångsbiten som håller ihop brödpåsen (och som ganska fort får besöka soptunnan).

Denna manöver är såklart till för att det ska vara svårare att se bakdagsinformation i butiken och sedan göra det omöjligt att hemma se informationen. Att brödet sedan blir (om än lite) dyrare gör inte min inställning bättre.

Dumt, dumt, dumt. Coop tar inget inköpsansvar och Fazer svarar inte på mejl.

Brödet är dock gott, men kan jag välja andra lika goda så gör jag det.

torsdag 13 november 2008

Artister mot fildelning är ute och cyklar

Jag läser på DN debatt där ett antal väl etablerade artister och författare talar sig varmt för starkare fildelningslag. De säger sig inte tycka så i egen sak utan gömmer sig som vanligt bakom anonyma okända kommande artister.

Ibland är det bra att inte skriva för fort i bloggen, för nu kan man i DN läsa hur forskare inte stödjer artisternas fakta och teorier.

Personligen tycker jag illa om de som liksom Pirate Bay tjänar pengar på konstnärers arbete. Usch och fy och bort med dem.

Men jag tycker illa om musik- och filmindustrin som är totalt insnöade på förbudslinjen. När ska de inse att jag vill köpa mp3-musik på nätet? När ska de inse att jag vill kunna hyra och ladda hem en film via internet? Alla dessa eländiga plastskivor jag köper hem går direkt in i datorn för omgörning till mp3 eller ett bra filmformat. Ett exempel på industrins kundfrånvändande är denna eviga copyrightinformation de tvingar på oss när vi stoppar in en DVD-skiva (de slipper jag när jag rippat skivan till datorn).

Själva anser de att man kan köpa musik och hyra film via nätet. Jag hävdar motsatsen. Dessa tjänster är omgärdade av förbudshängslen som omöjliggör praktisk fri användning för kunder.

Underhållningsindustrin har genom seklen alltid sett sig hotade. Bortsett från porrdelen så har den övriga industrin vad jag vet alltid ropat på förbud och högre kassettavgifter. Det började nog redan med självspelande pianots intåg i världen...

De anklagar politiker för att inte vara opinionsbildande i deras sak. Jag bildar gärna opinion mot deras kundsyn.

Dålig säkerhet i skolorna?

Efter tips lyssnar jag på en sändning från P4 Radio Stockholm om dålig säkerhet i skolor. Den "grävande" manliga journalisten har lyckats ta sig in i skolan obemärkt och hittat fram till flickornas (?) omklädningsrum och där ställt frågan ifall de vill köpa knark (första pillren gratis). Med detta visar han på att skolorna har dålig säkerhet vilket Maria Stockhaus får kommentera.

Nästa vecka ska han ta sig in utan biljett på pendeltåget och där visa hur säkerheten inte förhindrar att man skulle kunna dra i handbromsen så folk som står faller omkull...

Skämt och sido så är detta skandalöst. Säkerheten är dålig i skolan eftersom hoten är få. Låt oss ha det så. Ifall många journalister springer runt och säljer knark i skolorna så får vi ta upp frågan om passerkort. Jag tror vi kommer till passerkort en mörk dag, men så länge vi kan leva i en värld utan och med rimliga negativa konsekvenser desto bättre.

Många mer tankar har jag, men vad tycker ni?

Lika inför lagen?

I bl.a. DN, metro och Aftonbladet har man kunnat läsa om en läkarstuderande som får fortsätta utbilda sig till läkare trots att han dömts för våldtäkt mot barn. Högskolans avskiljandenämnd ser nämligen ingen påtaglig risk att brottet upprepas.

Som nämndeman i länsrätten kommer jag i kontakt med beslut om återkallanden av taxiförarlegitimationer. När våldsbrott begåtts återkallas legitimationen i princip undantagslöst och spärrtiden är minst tre år, ofta upp till 5 år. Om man på sin fritid har uppträtt hotfullt och hårdhänt puttat någon kan man anses olämplig som taxiförare. Trots att lagstiftarens stränga syn i många fall leder till personliga tragedier med förlorad anställning och försörjningsmöjlighet, väger alltid taxipassagerarnas trygghet och säkerhet mycket tyngre än förarens behov av legitimationen. Risken att brottet upprepas diskuteras sällan ingående då lagen är tydlig, ett våldsamt beteende kan inte kombineras med ett arbete som taxiförare. Jag delar helhjärtat lagstiftarens syn.

Läkare och taxiförare kan tyckas vara väsensskilda yrken, men vi lämnar i hög grad ut oss till båda och har därför ett stort behov av att känna förtroende för utövarna. Av HANs beslut i fallet med läkarstudenten kan jag inte dra någon annan slutsats än att patienters trygghet och säkerhet är något som är underordnat rätten att fullfölja en påbörjad läkarutbildning. Grovt tillspetsat kan man kanske också konstatera att man har anledning att känna sig säkrare i en taxi än på läkarbesöket. Det är skrämmande att lagstiftningen är så spretande, både vad gäller att tillgodose vårt behov av trygghet och i sin syn på rätten till en yrkesutövning. Det står helt enkelt inte rätt till med lagstiftningen när någon som våldtagit ett barn skulle hindras från att få köra taxi, men tillåts bli läkare!

måndag 10 november 2008

Klimatsmart åtgärd i Töjnaskolan

Töjnaskolans gamla oljepannor måste ersättas och valet står mellan direktverkande el eller det mer miljövänliga valet fjärrvärme. Vi har valt fjärrvärme vilket innebär att den ledning som dras fram också öppnar för att fler i området kan ansluta sig till fjärrvärme. Det är en miljöanpassad uppvärmningsform som är enkel, trygg och pålitlig. Dessutom är den prisvärd och tål att jämföras med andra alternativ oavsett om du bor i lägenhet eller villa. Fjärrvärme tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad till exempel spillvärme från industrin, energi ur avfall och rester från skogsavverkning. Genom att välja fjärrvärme bidrar vi till en minskad klimatpåverkan från uppvärmning vilket i sin tur bromsar växthuseffekten
Fjärrvärme innebär resurseffektivitet, mindre kostnader och ett rejält kliv framåt gällande hållbara energilösningar för samhället och miljön. Sollentuna Energi AB utför arbeten som påbörjas i november månad.

fredag 7 november 2008

Småföretagarna alltmer euro-positiva

Organisationen Företagarnas senaste mätning i eurofrågan visar att 67% av småföretagarna jämfört med 60% för ett och ett halvt år sedan vill att Sverige byter kronan mot euron.

-Det är kostsamt att säkra sig mot valutarisker. Den svenska kronan är en liten valuta som kan svänga snabbt och skoningslöst- säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Maud Olofsson som värnar om småföretagarna har nu fått besked från dem. En stor andel småföretagare vill se euron som valuta i Sverige. Folkpartiet är det mest europositiva partiet. När kommer Centerpartiet att omvärdera sin nej-linje?

Etiketter: Företagarna, europositiva, småföretagare, valutarisker

torsdag 6 november 2008

Två historiska presidenttal

Presidentvalet i USA väcker stora förhoppningar. USA:s nye president jämförs redan med John F Kennedy.

Här kan Du återigen se Barack Obamas tal på valnatten inför en miljon chicagobor och dessutom läsa texten.

När jag lyssnade på Obama tidigt på onsdagsmorgonen gick min tanke till den sommardag för 45 år sedan när jag som ung student stod bland en halv miljon västberlinare utanför Rådhuset i Schöneberg och hörde Kennedys berömda tal ”Ich bin ein Berliner”. (Det kan vara svårt att ladda ner filmen om man inte har väldigt bra uppkoppling. Det är enklare att lyssna på talet och läsa texten.)

Jag glömmer aldrig den magnetiska stämningen 1963. De som stod där i Chicago upplevde antagligen något liknande.

Hur lång tid behövs för ett världshistoriskt tal? Kennedy behövde ungefär fem minuter!

Allians eller Folkpartiet?

Jag vill bara tipsa om Martin Ingels inlägg på FP-Nackas blogg om varför alliansen inte ska vara ett parti.

Jag hoppas väljarna värnar om den mångfald vi har. Vårt röstsystem kommer nog möjliggöra att vi slipper två-partisystem som USA.

onsdag 5 november 2008

Vilken seger för demokratiska värden!


Vi är många som drar en lättnadens suck idag samtidigt som vi tillsammans med miljoner andra gläds åt den historiska händelse som sker i USA just nu. Obamas värderingar är välkomna att få ta en större plats i USA vilket också kommer att påverka deras samarbete med andra länder.

Jag är också så enormt tacksam över att Sarah Palin inte får den maktposition som hon kunde ha fått. Hennes värderingar skrämmer mig, ordentligt. Kvinnors rättigheter, homosexuellas rättigheter med flera hade fått stå tillbaka på ett kusligt sett med henne i Vita Huset.

Jag hoppas också att valet av Obama kommer att bidra till att den ibland omotiverade USA-kritik som framförs av gemene man (oftast av dem som aldrig har satt sin fot där) kan komma att bli något mer nyanserad i och med denna förändring av opinionen i USA.

Gör penningtvätt straffbart

Det säger Folkpartiet i ett pressmeddelande som publiceras under detta historiska dygn då USA fått en afroamerikan som president. Under valvakan natten till idag upptäckte jag fp-förslaget på text-tv.

Cecilia Wigström, fp-riksdagsledamot, menar att det effektivaste sättet att nysta upp allvarlig organiserad brottslighet är att följa penningströmmarna. Ett åtgärdspaket presenteras på www.folkpartiet.se/penningtvatt . Det kommenteras också idag på Dagens Nyheters nätupplaga www.dn.se.

tisdag 4 november 2008

Har inte media blivit nyhetsfattigt?

Jag lyssnar på radio angående USA-valet. Valet påverkar oss helt klart, men det som överröstas i media är "vem ska vinna". Sällan hör man om hur kandidaterna påverkar oss ifall dom blir vald. Just nu kunde radion exempelvis prata om nyheter som hänt istället och utförligt presentera resultatet imorgon.

Samma dokusåpahantering har media när det gäller vilket parti som kommer in/ur riksdagen och hur senaste opinionsundersökningen ser ut. Ibland undrar man ifall opinionens åsikt baseras på senaste opinionsundersökning - för det är sällan jag hör vad partierna tycker i olika frågor (utom de goda debatterna senaste tiden).

Någon statskontrollerad media ska vi inte ha, men den här sortens rapportering av icke-nyheter har för mig en väldigt väldigt dålig kvalite.

Jag slår över till musik istället :-)

måndag 3 november 2008

Gömda flyktingars rätt till sjukvård

Idag kunde vi höra i morgonekot om att 9 av 21 landsting väljer att ge mer sjukvård till gömda flyktingar, eller papperslösa flyktingar som de också kallas, än vad regering och riksdag anser att de bör få. Att inte få sjukvård när man är sjuk är bland det mest inhumana man kan tänka sig. En sjuk människa är sjuk oavsett vilken status man har i ett land.

Det är ururselt att vi inte likställer människors rätt till vård, vi bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi i Sverige tillhör de sämsta länderna, jämte Österrike, när det gäller vård till denna grupp. Inget att vara stolta över.

Tur att det finns läkare och landsting med kurage. Tur att individer kan ta den makten i Sverige. Som liberal anser jag det vara självklart att sjuka människor ska få vård. Jag vet att många tycker som jag. Förbundsstyrelsen biföll en motion på årsmötet i våras som jag och Nina Lundström i Sundbyberg skrivit om rätten till sjukvård för papperslösa flyktingar. Man önskar att den skulle ha mer kraft i att påverka regering och riksdag i rätt riktning.

söndag 2 november 2008

Stressa lagom med euroomröstning

Jag tror alla inser att det kommer en omröstning om euron snart. Eftersom cirka 25% av de arbetsföra (20-45 år) omsätts var 12:e år så ser jag det som respektfullt att upprepa aktuella omröstningar. Det är odemokratiskt att se en omröstning som huggen i sten.

Vad det gäller euron så ser jag positivt att utnyttja utanförskapet till att faktiskt se hur en eller två konjunkturcykler. Därför ser jag ingen brådska med nästa omröstning. Antagligen blir euron mindre teoretisk för flertalet än förra omröstningen och de trötta domedagsteorierna kanske vi slipper...