måndag 29 september 2008

(s) & (sp) tveksamma till hyresrätter

Idag har alliansen lagt ett förslag i plan- och fastighetsutskottet på hur vi vill försöka få fram ytterligare nya centralt placerade hyreslägenheter i Sollentuna. Genom att köpa Sollentuna sjukhus och vartefter de lokalerna kan friställas omvandla dem till bostäder. Döm om min förvåning när socialdemokraterna som gnällt över att det görs för lite för att få fram just hyreslägenheter vill avvakta med beslut. Att kommunen tydligt säger sig vilja köpa sjukhuset med syftet att få fram bostäder räcker inte. Socialdemokraterna vill återremittera frågan och ville inte fatta beslut idag. Jag trodde att vi skulle vara överens om att det är bostäder så snart som möjligt, inte utreda så mycket som möjligt, som är det viktiga.
Socialdemokraterna och Sollentunapartiet yrkade på återremiss vilket vi i alliansen avslog.
Jag tror socialdemokraterna inser att om alliansen lyckas få fram fler och centralt belägna hyresrätter så förlorar socialdemokraterna ett viktigt argument i valet. Men vår politiska uppgift är att få fram bostäder med många olika upplåtelseformer om det fodrar att vi kör över socialdemokraterna och Sollentunapartiet för att nå det målet är det väl värt att betala.

Öka andelen godkända topprioritet på senaste Barn- och ungdomsnämnden

På senaste mötet i barn- och ungdomsnämnden (BUN) i Sollentuna var en av de viktigaste frågorna om kommunen och dess skolor gör tillräckligt för att se till att så många elever som möjligt går ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Även om mycket görs idag tror jag att det går att göra betydligt mer än idag på denna punkt. En sådan åtgärd är att framgångsrika arbetssätt i en skola kan fångas upp och tillämpas i andra skolor. T ex har Trollholmen förbättrat sina resultat väsentligt senaste året. Det gäller också att hitta verktyg för att tidigt fånga upp eleverna som har svårt med framför allt att läsa och räkna och sätta in åtgärder för dem. Ett verktyg för detta finns redan i kommunen och dess skolor när det gäller läsningen, ett annat håller på att tas fram när det gäller att kunna räkna.

Hela tiden måste emellertid ett analysarbete pågå om vilka orsakerna är till att eleverna inte når målen, vilka åtgärder som sätts in och effekterna av dessa. Därför gav BUN, på folkpartiets initiativ, ett uppdrag till kontoret att till novembermötet redovisa hur kontoret kommer att arbeta med att analysera orsakerna till att mer än femtedel av eleverna inte når målen, i syfte att åstadkomma jämnare och bättre måluppfyllelse i kommunens skolor.

Folkpartiet har också aktivt drivit och fått igenom att skolornas kvalitetsredovisningar i fortsättningen ska fokusera på hur skolorna klarar kunskapsuppdraget, samt att de kommunal skolorna skolorna ska redovisa till nämnden vilka åtgärder de har gjort för de elever som riskerar att inte nå målen och effekterna av dessa åtgärder. Fler åtgärder är på gång och genomförs. Vi ska dock inte slå oss till ro utan hel tiden jobba konkret för att så många som möjligt ska klara målen.

Anders Morin (fp), 1 vice ordf i Barn- och ungdomsnämnden(BUN)

lördag 27 september 2008

Trevlig Sollentunadag i Stinsen

Under helgen blev det en resa till Stinsen. Primärt behövdes nya byxor, men val av dag var att Sollentunadagen var där. Massor med föreningar och organisationer som visade upp sig. Härligt att se. Alla dessa personer som lägger med eller mindre ideellt arbete till gagn för andra. Man blir så glad.

En långpromenad utmed Norrviken till Holmboda i ett härligt höstväder gör en ännu gladare. Jag tänkte ta en fin bild för bloggen - men hela naturen har ju (om uttrycket ursäktas) blivit en underbart röd-grön röra :-)

För den som inte hämtat cykelkartan i kommunhuset så rekomenderas den även som trevligt promenadunderlag. Kanske det finns någon stigkarta också?

Ska vi sortera mera?

Ska vi sortera mera? Svaret är ja, för trots att Sveriges kommuner satt målen att minska avfallsmängden och avfallets farlighet har mängderna fortsatt att öka. Vi får alla ta del av de negativa konsekvenserna av vår hysteriska konsumtion. Vi lever i ett konsumtionssamhälle där där den som köper mycket och har många fina saker beundras. Vilken kontrast till hur det var för inte så länge sedan. Då var sparsamhet och finurlighet att laga och fixa en dygd. Om vår planet med alla växter, djur och människor ska kunna fortsätta leva måste vi förbruka mindre energi och resurser än idag. Så ett hållbarare samhälle bygger på minskad konsumtion i kombination med en bättre avfallshantering.

Det är glädjande att norrortskommunerna har enast om en avfallsplan. Den gäller oss alla som bor i Sollentuna med omnejd. Den säger att är 2020 ska avfallshanteringen utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel och lätt att förstå. Det ska vara rätt kvalitet på avfallet, avfallsmängden ska minska, avfallets farlighet ska minska, återanvändningen ska öka samt att materialåtervinningen ska öka. Ingenting ska hamna på tippen i onödan.

Jag tycker att återvinningsställena i kommunen ska göras attraktivare. Inget skräp som ligger runt och att det kan göras till en färggladare plats. Dessutom skulle jag önska att det fanns ett smart system för att det som någon inte vill ha kan ges till andra. Det är ju strängeligen förbjudet att ta vad andra slängt vid tippen. Detta är frågor som är angelägna för mig. Hoppas det är det för dig också!

onsdag 24 september 2008

Många, långa och krångliga avtal - nej tack!

Jag lyssnar idag på Plånboken i P1 angående försäkringsbolags och bankers krångliga avtalstexter. Själv har jag länge retat mig på krångliga avtalstexter till finansvärlden - vilket jag påtalat till bolagen i de tillfällen jag stött på problem. Jag tillhör antagligen de få som ofta försöker läsa avtal.

Min lösning är att avtal ska kunna kvalitetsgodkännas av en oberoende part. Är inte det en bra ide?

Om jag överst i avtalet ser "kvalitetsgodkänd av [konsumentombudsman, finansinspektion, etc]" så är det trygghet och ett säljargument för försäkringsbolaget/banken.

Behöver det vara svårare?

Begär gärna det nästa gång du får ett sådant avtal i handen.

Förövrigt räknade jag ut att Skandiabankens senaste avtalsförändring tar 187 årsarbeten i anspråk ifall varje kund ska läsa avtalet. Ett par tusenlappar på kvalitetsstämpel visar för mig att banken respekterar min tid.

tisdag 23 september 2008

KÖP AV SOLLENTUNA SJUKHUS FÖR NYA HYRESRÄTTER

I Sollentuna finns ett stort behov av nya hyresrätter liksom i övriga delar av länet. Bostäder byggs i ett rasande tempo men nästan inga hyresrätter. För att få fram ytterligare hyresrätter vid sidan om vad vårt kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare är beredda att bygga ger därför alliansen Sollentunahem i uppdrag att starta förhandlingar med fastighetsbolaget Locum för att köpa Sollentuna sjukhus.

Vi har bra erfarenhet från tidigare omvandling av Ribbingsbacke där finns numera ett stort antal mindre lägenheter till låg hyra. Sollentuna sjukhus ska omvandlas till hyresrätter som ligger mitt i centrala Sollentuna.

Det finns idag både sjukvård och äldreboende i huset. Dessa verksamheter kan mycket väl finnas kvar tillsammans med övriga utrymmen som kan bli bostäder. Det är kommunens önskan att om ett antal år flytta ut äldreboendet och då kan ytterligare bostäder etableras i dessa lokaler. Nu försöker vi skapa en ny möjlighet att snabbt öka antalet hyresrätter i Sollentuna. Det vore mycket glädjande och vi hoppas på en snabb förhandling.

Hur många nya lägenheter det handlar om beror på flera faktorer. Men som ett intressant räkneexempel kan nämnas att det finns 22 600 kvm uthyrningsbar yta.
Om varje lägenhet är 100 kvm blir det 226 lägenheter.
Om varje lägenhet är 75 kvm blir det 300 lägenheter.
Om varje lägenhet är 50 kvm blir det 450 lägenheter.

söndag 21 september 2008

Ska pensionärer ha lika som arbetande?

Jag träffade min 67-årige far i helgen. Nu förtiden jobbar han samtidigt som han tar ut lite pension. Han hade starka åsikter om det här att "pensionärer beskattas mer än arbetande".

Hans åsikt var kort och gott att: "självklart är det bra med jobbskatteavdrag". Bland hans argument fanns lägre sociala avgifter han betalar på sitt arbete numera, samt att "vi pensionärer" har rabatt på klippning, resor och mycket annat (som antagligen ingen pensionärsorganisation ser som något orättvist).

Själv blir jag glad när det finns en regering och medmänniskor som inte bara ser oss arbetsföra som en kran att vrida ur mer och mer pengar ur efter behov man hittar på. Det räcker att mina barn ser på mig på det viset...

:-)

torsdag 18 september 2008

Bada i Vintergatan

Kommunfullmäktige Sollentuna tisdag 17 sep inleddes med en allmänhetens fråga som var rikigt intressant. En flitig åhörare hade noterat att fullmäktige ofta diskuterade integrationsproblematiken. Alla partier svarade samstämmigt och flera hade konkreta exempel på hur illa det kan var i Sollentuna. Denna åhörare tar sedan mikrofonen och får i ca 10 minuter berätta att han röstar på Sverigedemokraterna och att de främlingsfientliga partierna minsann var de mest demokratiska. Den mannen hade värderingar som inte hör hemma i vårt kommunfullmäktige och att han dessutom berättade att han är lärare skrämmer mig.

Övriga ärenden som fick Sollentuna partiet (Åhman-Eklund) att babbla på var idén om strandbad vid Edsviken. Samtidigt nämndes problemet i Edsbergsparken med den vitkindade gåsen. Jag förstod inte riktigt hur man tänkte sig att det problemet inte skulle finnas vid en sandstrand. Dessa fridlysta djur lever och skiter i runt hela Edsviken och så länge de finns lär det inte bli någon attraktiv "playa" i Sollentuna.

Sossarna hade en idé om Vintergatans dag. Att under cirka en timme släcka gatubelysningen för att fler ska få se den. Ett ovanligt korkat förslag, därför att det hjälper inte att stänga gatubelysningen för att se Vintergatan. Åk istället ut på landet, eller varför inte upp till Pajala där gatubelysningen varit avstängd i flera år.

onsdag 17 september 2008

Inte lätt när journalister envisas med att misstolka

Jag hörde på Studio Ett i P1 idag en diskussion mellan Carl Bildt och Rapports Morgan Olofsson angående Bildts uttalande att "FRA samarbetar med diktaturer". Maken till envishet av Morgan att enbart vilja missförstå, det blev nästan en parodi av det hela. Bildt uttalande var ju uppenbart generellt om säkerhetstjänst.

Till att börja med så är jag ingen anhängare av diktaturer. Likaväl är jag emot att synsättet att allt som har med diktaturländer är av ondo (någon föreslog det lätt befängda med ett parallellt FN med bara demokratier som om allt är svart och vitt i världen).

Jag tycker det är ganska naturligt att svensk säkerhetstjänst ska kunna samarbeta med vem som helst ifall det gagnar Sverige. Nyckelordet är ordet "gagnar", vilket kan innebära svenska medborgares säkerhet, världsfred, etc, etc. Men för mig finns det inget "gagn" att riskera flyktingars säkerhet (som var de som Rapport skrämde upp i uppföljande reportage).

Bildts långa osäkerhet i uttalande var ju uppenbart och omöjligt att tolka så tvärsäkert som det gjordes. Bildts exempel i P1 om att både Sverige och en diktatur har intresse ifall terrorister smugglar kärnvapen genom någons land är kanske teoretisk, men åskådliggör att ett tvärsäkert Nej är ett dumt val.

Lite långt inlägg för kanske, för min poäng var att det inte är lätt att vara politiker ifall journalistens mål är att misstolka. Jag undrar om någon som såg reportaget kunde misstolka lika grovt?

Observera att detta inte var ett inlägg i FRA-debatten.

tisdag 16 september 2008

Svar på Socialdemokraternas skolenkät

Jag fick en lapp häromdagen vid pendeltåget av en socialdemokrat. De bjöd in till möte igår om en "hearing om framtidens skola". (Den betydelse av hearing som antagligen avses hittar jag på Wikipedia och är "a legal proceeding before a court or other decision making body or officer" eftersom andra betydelser har fina goda svenska ord som man säkert lär sig i skolan att använda).

I deras broschyr finns ett par frågor som de önskar svar på i graderingen "mycket viktigt" till "inte alls viktigt" och jag gärna ger min syn på ett par:

1) Broschyrer frågar: "Vi måste ställa krav på skolan - inte bara på eleverna. Vi måste förtydliga kraven även på rektorer och lärare."

Första meningen är självklar. Den andra meningen får floskelnerverna att rynkas. En aktivitet som "förtydliga" kräver att man vet var man är idag. Hur många medborgare tror skriftställaren vet vilka kraven är idag?

5) Bryschyren frågar: "Skolans uppgift är att garantera kunskap till eleverna - inte vinst till friskolorna".

Frågan blandar äpplen med päron så att det kryper i kroppen. Vad kan man tänka sig få ut av ett svar på en sådan dubbelfråga? Kommunen har kunskapskrav, men om en skola genererar samma kunskap men ett överskott för samma medel andra skolor får så är det inte kommunens sak.

Jag är säker på att de får precis de svar de önskar på enkäten för de övriga frågorna är ganska nonsensaktiga. Synd att svaren inte blir entydiga och att det blir väldigt svårt att dra slutsatser från dem.

söndag 14 september 2008

Alliansen behöver en gemensam kommunikationstrategi

I dagens SvD har man gjort det enkelt genom att peka på fem punkter som alliansens behöver fokusera på för att fixa valutgången i positiv riktning 2010. En av dem är kommunikationen. Och jag håller helt med eller jag skulle vilja säga, det är extremt hög tid att man verkligen kommer igång med kommunikationen!!! Centerpartiets partisekr. Anders Flanking säger mycket klokt att "det är dags att vi tar oss ur skyttegravarna och beskriver vår version av det som händer." Exakt! I artikeln går det också att läsa att kommunikationen har försummats till fördel för regerandet. Bäst resultat för regerandet är ifall det följs parallellt av kommunikation. Alliansen har gjort underverk men människor vet inte om det, det är inte bara tråkigt det är även ett stort risktagande för nästa valresultat. Alliansen borde ha en gemensam kommunikationsstrategi och det är absolut inte för sent.

Skrämmas till nyttig mat?

Självklart vill alla föräldrar att deras barn ska få bra mat, både hemma och i skolan. Och få saker är så angelägna och omdiskuterade som nyttig mat. Ja, faktiskt är det så att det säljs enormt många lösnummer av kvällstidningarna när det handlar om mat och dess farlighet. Löpsedlar på temat sex säljer bäst därav följer de som handlar om mat. 

I veckan arrangerade föräldraföreningen på Helenelundsskolan en seminariekväll med föreläsning av journalisten Mats-Eric Nilsson som har skrivit Den gömde kocken. Personligen kan jag tycka att han visar på en debatt som behövs. Samtidigt så förstår jag inte hur man kan låta en person utan någon som helst nutritionsutbildning så fritt få härja och skapa oro kring maten. Varför bjuder man inte in representanter från de som han anklagar, dvs livsmedelsindustrin eller någon näringskunnig person?

Om vi ska lyckas att få bukt med den fruktansvärde epidemi som heter ohälsa och fetma så löser vi inte den genom att skrämmas. En dialog med flera parter välkomnar jag.

lördag 13 september 2008

EU:s skolmjölksstöd


I gårdagens DN kunde man läsa om förskolan Pärlugglan i Sollentuna som reagerat på att de tvingades sätta upp en reklamaffisch för att få servera EU-subventionerade mjölkprodukter. När många andra verkar uppröras över de juver- och öronlösa korna på affischen samt reklam riktad till barn är det något annat i historien som stör mig.

Det är ju förvisso positivt att en del av EU:s enorma budget kommer barnen till nytta, i detta fall genom subventionering av produkter som mjölk och smaksatt yoghurt, men är det egentligen vettigt att sådant styrs på EU-nivå? Blir det verkligen billigare mjölk i skolorna av att EU designar, trycker och distribuerar affischer och avlönar kontrollanter som åker runt i EU-länderna och kontrollerar affischuppsättning och att den subventionerade mjölken inte, i strid mot skolmjölksförordningen, används i varma rätter? Jag är positiv till EU, tro inget annat, men det är mycket viktigt att vi inom EU-samarbetet håller oss till de viktiga kärnfrågorna och inte sprider löjets skimmer över unionen genom skolmjölksförordningar, subventionerade tobaksodlingar och regler om raka gurkor. Det är hög tid att radikalt förändra vad som ska hanteras på EU-nivå och vad som kan skötas på lokal nivå.

Avslutningsvis vet jag att många tycker att det är en självklarhet att mjölk ska serveras som måltidsdryck till barn. Den är en lätthanterlig och välsmakande protein- och kalciumkälla som många ser som en förutsättning för friska barn med starka ben. Jag gillar också komjölk, men för mig finns det både etik- och miljöskäl som får mig att inte uteslutande sjunga dess lov. Efter att i verkligheten ha hört nyförlösta kors hjärtskärande råmanden efter de kalvar de separerats från direkt efter födseln har jag svårt att få ner en klunk icke KRAV-märkt mjölk utan ett sting av dåligt samvete. Lägger man dessutom till det faktum att en liter mjölk bidrar med 1,1 kg koldioxidutsläpp (att jämföra med det omdebatterade buteljerade vattnet som bidrar med 0,8 kg/l) så önskar jag att vi i alla fall kunde börja diskutera om mjölk från traditionella lantbruk alltid är rätt måltidsdryck för våra barn. Personligen tycker jag den frågan passar bättre på nästa föräldramöte än på EU-nivå.

fredag 12 september 2008

Stora förändringar på gång?

Lennart Gabrielsson har tidigare varnat för mäklare som i annonser inte helt håller sig till sanningen om avstyckningsmöjligheterna i Väsjöområdet. Ännu ett exempel på att mäklares fagra löften inte alltid överensstämmer med verkligheten fick jag igår på en reklamskylt för NCCs bostäder vid Sollentuna Centrum. Eller är det så att NCC vet mer än vi andra om vad som blir följden av alla de anläggningsarbeten som just nu pågår i kommunen? Kanske syftar de på kommande sviter av de omtalade klimatförändringarna? Jag kan helt enkelt inte låta bli att dela med mig av skylten även om jag beklagar att bildkvalitén inte är den bästa.

torsdag 11 september 2008

Kvinnor lever miljösmartare

* Kvinnor kör mindre bil än män

* Kvinnor åker kollektivt i större utsträckning än män

* Kvinnor handlar mer ekologiskt än män

.......listan kan göras lång. Helt klart så lever fler kvinnor mijösmartare än vad många män gör. Alltså tänkte fler män lika medvetet som kvinnor så skulle vi få en hållbarare utveckling på vårt stackars jordklot.Det jag dock reagerar på är att vi tar oss för bröstet och köper ekologiskt, men kör bil dit. Bra många tar bilen för att åka till träningsanläggningen. Mer än hälften av alla bilresor är kortare än 5 km. Vi bor i storstad för att ha "nära till allt". Likväl går biltrafiken kors och tvärs. Trafiksituationen kring skolor är kaotisk eftersom allt fler föräldrar lämnar barnen med bil och miljön kring skolorna är inte anpassade för det. Det leder i sin tur till att ännu fler lämnar med bil, eftersom skolvägen blivit osäkrare för fotgängare och cyklister. Därför uppmanar jag alla att lämna bilen (när det går), på med cykelhjälmen och ta dig med egen kraft dit du ska.

Landstinget har flyttat mig till Akalla...

Större delen av min yrkesliv har jag och många med mig inte lyckats med att arbeta där jag bor. Ett enkelt läkarbesök igår innebar att Landstinget nu listar mig på Akallas vårdcentral (jag bor i Rotebro).

Som medborgare i Stockholms Läns Landsting ska man kunna kräva att ta del av service där man finns. Hur SLL löser det internt med internfakturering är faktiskt inte medborgarens skyldighet att veta om. En timmes resväg hem är inte ovanligt. Att få arbetande att då spendera 2 timmar av arbetsdagen på resväg till och från en vårdcentral är minst sagt mindre lyckad samhällslösning.

Ett system som uppmuntrar folk att ljuga om var man bor är inte bra, inte heller att det varit så i många år.

Läkarbesöket gick som en dans och ingen kritik på det planet. Men jag undrar var jag ska listas nästa gång när jag gör ett besök på en vårdcentral...

Käppar i hjulen?

Trots att jag har blandade känslor för det konsumtionsmekka som Häggvik förvandlats till var mina förväntningar stora när Coop Forum i Häggvik i juni slog upp dörrarna till ”Sveriges grönaste stormarknad”. Tänk vilken lyx att på cykelavstånd få tillgång till en butik som verkligen har ett brett utbud av ekologiska varor! Döm av min förvåning när jag på premiärbesöket noterade att det enda cykelställ som fanns att tillgå var beläget långt bort från entrén. Som bilist kunde man köra i princip fram till dörrarna och parkera, men även en kommersiell aktör som vänder sig till miljömedvetna konsumenter vågar uppenbarligen prioritera ned cyklisterna.

Tyvärr är det alldeles för ofta så att icke bilburna trafikanter marginaliseras. Personligen anser jag att det borde vara en självklarhet att gång- och cykelvägar ska ha högre prioritet och standard än vägnätet i övrigt. Ett sammanhängande cykelnät både inom och mellan grannkommunerna underlättar valet att ställa bilen. Det är ett oskick att låta cykelvägarna ha ett tjockt lager grus kvar en bra bit in på våren och att på vintern ploga upp all snö från vägarna upp på trottoarerna leder till både problem och faror för gående. Visst kostar det att anlägga och underhålla ett bra GC-nät, men det är investeringar i både miljö och hälsa som jag tror att vi oftare skulle kunna räkna hem om vi vågade göra nya värderingar i våra beräkningsprinciper. Sollentuna har visserligen en förbättringspotential på området, det kan jag inte förneka, men vi har samtidigt gjort en del fina satsningar på sistone.För egen del ska jag, innan slasket kommer, passa på att hämta mitt exemplar av kommunens nya cykelkarta och snart kan vi i södra Häggvik och Skälby njuta av den efterlängtade ”nya” tunneln under järnvägen.

Hur blir det då med cyklarna vid Coop? Som tur är har cyklister en tendens att finna sina egna vägar även när omgivningen är enkelspårigt bilfixerad. Cykelstället i parkeringens utkant gapar tomt, men vid entrén står cyklar av alla de slag i en salig röra. Stormarknadschefen Patrik Wallin har, för tre månader sedan, mejlledes lovat att nya cykelställ är beställda och kommer att placeras vid entrén. Jag har inte sett löftet infriat ännu, men hoppet är som bekant det sista som överger människan!

onsdag 10 september 2008

Vad är sant?

När man läser Expressen de senaste dagarna undrar man vad som sker i Sollentuna. Låt mig då utan att gå in i själva ärendet som handlar om en enskild elev som jag inte kan kommentera säga följande.
Tro inte att det finns politiska beslut som säger att de som inte tycker om kommunens beslut kan flytta till annan kommun. Inte heller finns några politiska beslut på att vi inte skall betala för barn som behöver hjälp i specialskolor.
Det får inte och är inte pengarna som skall styra vilka åtgärder som skall satsas när det gäller stödet till enskilda elever.

tisdag 9 september 2008

...när knappast ens posten går fram

Idag blev stora delar av Sollentuna strömlöst. Avbrottet varade inte länge, men när telefonväxeln gick i dvala och det pågående telefonsamtalet bröts samtidigt som datorn slocknade kunde jag inte jobba på som planerat. Efter att ha dirigerat om företagstelefonen till mobilen tog jag därför hunden på en promenad till ICA Norrviken där företaget har sin postbox och där vi varje morgon inhandlar kontorets morgonfika. Utanför möttes jag av en liten ansamlig människor. Eftersom frysar och kassor inte klarar sig utan ström var kunderna utkörda och butiken låst. Vi fick snällt vänta eller vända om med oförrättat ärende. Med andra ord kunde vi inte ens komma åt den fysiska posten när strömförsörjningen felade. Det hade jag faktiskt inte räknat med.

Åter på jobbet började jag och kollegorna diskutera samhällets sårbarhet (samtidigt som vi passade på att sortera papper) och det visade sig att vissa på hemmaplan inte hade tillgång ens till de mest basala kokmöjligheter om strömmen försvann. Själva har vi både spritkök och bränsle samt en större samling konserver och torrvaror att ta till om strömmen försvinner, men när batteriet i mobilen tar slut skulle vi t.ex. inte kunna ringa för någon vanlig telefon som inte kräver extern strömförsörjning har vi faktiskt inte längre även om vi fortsätter våga vägra IP-telefoni. Vi har filtar, ficklampa och första förband i bilen om något oförutsett händer, men jag tror inte att jag skulle kunna tanka bilen om bensinstationen var strömlös, även om macken lyckades hålla igång pumparna. Jag har nämligen nästan aldrig kontanter med mig och kort har ju en tendens att sluta fungera när kortläsaren är strömlös. Det finns med andra ord en del brister att upptäcka i den privata krisplanen.

För en tid sedan kunde man i lokaltidningen läsa om kommunens Frivilliga resursgrupper (FRG) som i händelse av kris kan hjälp medborgarna genom att t.ex. ordna med besök hos äldre när strömlöshet sätter trygghetslarm ur spel. Jag är glad att vi i Sollentuna satsar på krisberedskap av detta slag och känner stor tacksamhet mot de sollentunabor som lägger oavlönad tid och kraft på detta. Samtidigt fick dagens strömavbrott mig att fundera på om inte behovet av hjälp till medborgarna kan bli mycket, mycket större än vad vi anar. Vi behöver bl.a. mat, värme, vatten, fungerande avlopp, mediciner och sjukvård samtidigt som vi har stora behova av att kunna transportera oss och hålla kontakten med omvärlden. Många av dessa saker ska (och har) samhället resurser och beredskap att hjälpa till med, men om vi inte har några privata förråd av mat, stearinljus, batterier och spritkök hemma hur sårbart är då inte vårt samhälle? Vad händer om vi drabbas av något värre än några dagars strömavbrott?

Jag hoppas och tror att kommunen har en väl fungerade krisplan och jag kommer snarast att sätta mig in i mer hur den ser ut för min nämnd och redan idag ska jag se över företagets och familjens. En vänlig postmästare på Posten lovade för övrigt att se över rutinerna för tillgängligheten av postboxarna. Är det kanske läge att du också tar en titt på din krisberedskap?

måndag 8 september 2008

TV-serier som påverkar politiken

Att det man ser på TV påverkar ens åsikter och kan förändra dina och mina fördomar är självklart. Det är ganska naturligt dock att försöka förneka att det kan påverka en själv.

Valet av presidentkandidater i USA tror jag helt klart har påverkats av TV-serier som "Commander in Chief" och "24" där Geena Davis och Dennis Haysbert spelat presidenter. Långsamt har många insett att det inte är självklart att kön och hudfärg är bedömningsgrader för kompetens.

Visst är det härligt!

Jag tror Sverige de senaste 15 åren kommit till samma insikt (åtminstone gällande kön). Argumenten de flesta har mot Mona Sahlin bottnar i annat än könsfrågor. Sverige är moget och det är helt klart dags för en kvinnlig statsminister - men det är tyvärr inget argument för att kvinna måste bli statsminister.

Jag undrar om nästa TV-serie som dolt påverkar opinionen kanske handlar om homosexuella föräldrar, Romer eller handikappade människor.

När man väl vant sig vid tanken så är man inte lika rädd längre.