måndag 28 december 2009

Skattedestination och schablonskatt

Kjell E tog dan före Julafton upp frågan om skattefrihet för välgörenhet. Då griper jag tangentbordet denna Menlösa barns dag och bidrar med mina drömmar om skattereformer.

Stat och kommun har utvecklats till makt- och fördelningsapparater. Medborgarnas möjligheter att styra fördelningen av medlem är mycket indirekta. Det finns inga raka rör.

Ibland griper då den politiska apparaten till folkomröstningar. De försvagar den representativa demokratin och avspeglar ett stämningsläge som medborgarna snabbt kan ändra.

Min dröm är därför att den representativa demokratin beslutar att en viss andel av skattemedlen, varför inte = momsens procenttal. Denna andel går till särskilt utvalda hjälp- och kulturorganisationer. De fördelas bland dem så som medborgarna uttryckt sin vilja.

Självdeklarationen får då innefatta en lista på de utvalda som kan få del av procentmedlen. Varje deklarant erbjuds markera ifall hon eller han vill utnyttja sin rätt att destinera sina procdentmedel och till vilken organisation i så fall.

I förbifarten kan den märkliga skatteuppbörden för Svenska Kyrkan avskaffas och kyrkan i stället placeras på listan.

Av praktiska skäl kan sådant destinationsbesked inte gälla hur många organisationer som helst. Jag föreslår att deklaranten får ange högst tre mottagare.

Det var min ena reformdröm. Den andra gäller att de de som driver de allra minsta småföretagen för personlig service och liknande skall kunna beviljas schablonbeskattning i förening med starkt förenklad bokföringsskyldighet. Därmed frigörs en stor kontrollapparat som ger mycket lite pengar.

Den tredje drömmen gäller att flera sorters aktiebolag införs. Vår aktiebolagslag passar storföretag som drivs i vinstsyfte. Det behövs aktiebolag, med sina skatteregler, för mindre rörelser och det behövs på skol- och kulturområdena, aktiebolag som måste plöja ned vinsten.

Vi måste komma igång med att fundera över verkligt långsiktiga reformer!

Gott Nytt År!

onsdag 23 december 2009

Julens givmildhet

God Jul!

Ett tema för julen är att tänka på de som har det sämre ställt. Eftersom Jesus födelse inte fastställs i bibeln samt att de vise männens gåvor kommer först om två veckor så borde givmildhetstemat passa en ateist som jag lika bra som övriga.

Ett ofta återkommande önskemål är att det ska vara skattefritt att skänka pengar till välgörenhet.

Jag sympatiserar med tanken. Det borde ge biståndsorganisationerna 30% mer (ifall folk vill skänka lika mycket).

Men jag är för enkelhet i system, inlusive skattesystemet.

Om skattefriheten är viktig så är min kompromiss att staten ska tillföra dessa 30 öre för varje skänkt 70 öre och fördela dessa bland flera organisationer (så att inte bara den som annonserar bäst får mest).

Återigen en God Jul till er alla - speciellt till de som inte har möjlighet att läsa detta.

tisdag 22 december 2009

Se din tomtgräns på webben

Idag så ser jag nyheten att Sollentuna släppt en karta på webben över geografisk information. Adressen dit är http://gis.sollentuna.se/

Jag gillar det skarp och tycker det är bra information till medborgarna.

Som tekniker skulle jag gärna vilja få ut gränsinformationen och lägga det som ett lager på kartor från Google. Då får man flygfoton och liknande som höjer kvaliten. Dessutom tvivlar jag på att tillverkaren av den här kartan är lika användarorienterad som Google.

Men innan jag klagar så applåderar jag och tackar för en trevlig interaktiv julklapp. Ännu en bit av framtiden har kommit till oss.

söndag 20 december 2009

Vad bör inte göras?

Om vad partier inte bör göra när det drar ihop sig till val har Per T Ohlsson skrivit en läsvärd krönika i Sydsvenskan http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article577820/Vad-bor-inte-goras.html.

Tre slutsatser framstår enligt honom som givna:
- Tro inte att det som fungerar i USA fungerar i Sverige
Folkpartister får fortfarande utstå smälek för halmhattsvalet på 60-talet.
- Underskatta inte partiledarnas betydelse
Svenskar röstar ibland mer på person än politik
- Låt inte paketering, teknik och metoder överskugga budskapet
Politiska partier brukar vara pigga på det nyaste när det gäller att nå väljarna. Just nu är det sociala medier. Men beprövade metoder behövs också i en valrörelse. Per T Ohlsson refererar en undersökning från 2006, där sex väljare av tio föredrog information via broschyrer och lika många hade en positiv inställning till politiska affischer. Inställningen till valstugor nämns inte. Man kan dock ana. Men framförallt: det som fällt utslag i val efter val är budskapet och kampen om verklighetsbeskrivningen.

lördag 19 december 2009

Klimatavtal - vaddå???

I somras när jag var och lyssnade på ett seminarium om det viktiga Köpenhamnsmötet med målet att förhandla fram ett nytt klimatavtal sa en amerikansk miljökämpe att det sämsta vi kan få är ett urvattnat avtal som betyder "business as usual", då är det bättre med inget avtal alls. Vi har nu fått ett avtal som är just detta och alla känner sig lite blåsta. Så mycket uppladdning för så lite. Visst var det så att man hade för höga förväntningar på mötet och att för många frågor skulle lösas samtidigt. Men världen kan faktiskt inte vänta på ett avtal som ger reella utsläppsminskningar. Att uppnå målet om att jordens medeltemperatur inte ska stiga över två grader verkar idag utopiskt och det är våra barn, barnbarn och kommande generationer som får betala för världens politiska ovilja att göra drastiska förändringar. De kommer att bli tvungna att vidta åtgärder - men vi slipper, just nu. Känns inte bra, inte bra alls.

Det finns dock en plan för nya samtal nästa sommar i Tyskland och ett nytt stormöte i Mexico i slutet av 2010. Vi får hoppas och tro att frustrationen efter Köpenhamnskonferensen inte ska upprepas och att vi kan samla oss inför ett globalt åtagande för planeten jordens utveckling. Idag berör klimatförändringarna framförallt områden nära ekvatorn. Om ett tiotal år kommer vi alla att kraftfullt märka av klimatförändringarna. Vill vi verkligen betala det priset?

fredag 18 december 2009

Bland alla julklappar...


2009 har varit ett händelserikt år med tuffare uppgifter än många gånger tidigare. Det blir skönt med julfrid och vila eftersom nästa år inte kommer att bli mindre arbetsamt. Opinionssiffrorna som vi vaknade till i morse visar med all önskvärd tydlighet på detta. Den kommande valrörelsen kommer inte att bli någon räkmacka för alliansen. Den senaste debatten om sjukförsäkringen och människor som far illa visar att det finns ett misstroende mot politiken. Förvissningen om att regeringen för en anständig och rättfärdig politik för alla människor kommer att vara nyckeln till om den får förnyat förtroende eller om det röd-gröna alternativet, som inte har något alternativ, kommer tillbaka. I dessa jultider önskar sig de flesta någon julklapp och den viktigaste och finaste julklappen vi alla kan få är att man lyckas i Köpenhamn. Det har betydelse för hur våra och våra barnbarns jular kommer att se ut framöver. Även om regeringscheferna kommer med kloka förslag på hur vi i framtiden ska värna vår planet får vi inte glömma att vi alla har ett eget ansvar för hur vi använder miljön och dess resurser.

torsdag 17 december 2009

Var finns Sollentunas bästa backar?

I februari bloggade jag om lånepulkor. Av de fyra lånepulkor jag köpte, märkte upp och la ut i pulkabackar runt om i Sollentuna fick tre fötter. En fanns kvar när säsongen var över och den har jag idag placerat ut i Edsbergsparken. Självklart provåkte jag och kan meddela att både backen och pulkan är i topptrim. Nu ska jag köpa nya pulkor och lägga i andra backar i Sollentuna, men jag behöver få in tips om var kommunens pulkabackar egentligen finns. Berätta för mig i en kommentar var just din bästa backe finns så ska jag under julen försöka ordna så att fler åksugna barn och vuxna får chansen att susa nerför just den.

Vi ses i backarna i vinter!

Sollentunas hemlösa

För er som undrar hur förra årets husvagnshemlösa i Sollentuna har det nu så kan ni idag (17/12) klockan 22:00 se reprisen av "Tema hemlös". Där kommer förra årets hemlösa till tals, blandat med politiker och åtgärder från andra länder.

Du kan även se det på webben hos Utbildningsradion.

24 minuter in i programmet kommer Lennart Gabrielsson in i debatten. I övrigt såg mina skarpa FP-ögon hur Maria Bergström och Cindy Sturesson tittar i kameran från arkivmatrial som jag missade när det sändes i höstas.

Rolf Nilsson som livligt debatterade Lennarts blogginlägg för ett år sedan deltar också som en av många personer.

tisdag 15 december 2009

Samma kamrater livet ut?

Jag läser om en mobbningsanmälan just nu med flera olustiga detaljer. I grunden gäller det två elever i samma klass i lägre stadier som är imblandade.

I handlingarna har mobbarens namn (nästan) konsekvent dolts medan den mobbades namn står i klartext. Det kanske inte är konstigt eftersom det är offrets föräldrarna som anmält, men jag anser att ensidig uthängning med namn ytterligare ökar mobbningen. Den drabbade önskar ju inget hellre att problemet ska försvinna.

En annan sak är att trots nolltollerans så kan ett mobbningsärende spåras bakåt i flera år. Oacceptabelt i backspegeln såklart.

Ytterligare en detalj är dagens behov att barn ska ha samma kamrater från förskolan till (kanske) åldringsvården. Jag tror barn skulle må bra av skolkamratsbyte oftare. Olämpliga konstellationer kan då lättare åtgärdas enbart på misstanke om mobbningstendenser. Att skolan inte flyttat ena eleven till en annan klass i det här fallet är svårbegripligt.

Inget barn vill vara skvallerbytta. Jag misstänker att de tiger vad som händer på raster. Men för att stävja kränkningar mellan elever så måste skolan uppmana att föräldrar frågar sina barn så att lärarna kan samla ihop "anonyma" tendenser.

tisdag 8 december 2009

Om ändringen av reglerna för deltidsbarn inom förskola och familjedaghem

Barn- och Ungdomsnämnden har beslutat om något stramare regler vad gäller barn i åldern 3-6 år som har föräldrar/vårdnadshavare som är föräldralediga med yngre syskon.

Den förändring saken gäller är att alla barn som är 3-6 år gamla och har förälder/vårdnadshavare som är föräldraledig med yngre syskon i stället för att som tidigare ha rätt till 25 timmars vistelsetid på förskola/familjedaghem per vecka året om från och med årsskiftet har rätt till antingen 15 timmar per vecka året runt eller 25 timmar per vecka under skoldagar. Orsaken till förändringen är att vi inom Alliansen i Barn- och Ungdomsnämnden bedömt det som rimligt att hemmavarande föräldrar som är föräldralediga kan ta hand om äldre syskon i hemmet i något större utsträckning än vad som hittills varit fallet.

Cirka 90 procent av kommunerna har regeln om max 15 timmar för barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon. Den besparing det är fråga om är ett mindre tryck på förskolan på loven, vilket innebär att man inte behöver anställa vikarier etc i samma utsträckning. Dessa pengar som frigörs har destinerats om till att förstärka deltidschecken (d v s den som avser 15 tim hela året eller 25 tim exkl loven). Den besparing som görs går alltså tillbaka till förskolorna. Att koncentrera resurserna på detta sätt till där behoven är störst tycker jag är en rimlig prioritering av pengarna i ett svårt budgetläge.

Det har kommit in synpunkter från en del föräldrar som bl a går ut på att 25-timmars-alternativet innebär väldigt lång sammanhängande bortovaro från förskolan på sommaren för barnet. Vi har därför gett ett uppdrag till förvaltningen som går ut på om vi kan ta fram ytterligare ett alternativ med 25 timmars vistelsetid, fast ej på skoldagar utom vad gäller delar av sommarlovet. Förvaltningen ska återkomma till Barn- och Ungdomsnämnden i januari om detta.

Anders Morin (FP), 1. vice ordf i Barn- och Ugdomsnämnden

måndag 7 december 2009

Sollentuna översiktsplan 2010

Du har nästan två timmar på att komma med kommentarer på Sollentunas nya översiktsplan 2010...

Hinner du inte med det så kan du ta en titt i den ändå (jag ska det när jag skrivit ut den).

Lite irriterande att den inte haft någon framträdande plats på webbsidan. Men det kanske är jag som inte har ögonen framme hela tiden. Antagligen en kombination av båda som vanligt...

söndag 6 december 2009

Bättre betyg i Sollentunas skolor – men inte till priset av betygsinflation

Sedan valet 2006 har de kommunala skolorna i Sollentuna styrts tydligare mot kunskapsmålen. Detta har börjat ge resultat.Både de genomsnittliga betygen i årskurs nio och andelen elever som lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen har ökat kraftigt 2008/2009 jämfört med året innan, vilket framgår av Skolverkets senaste statistik. Mycket återstår dock att göra. Uppföljningen måste bli bättre och för elever som riskerar att ej nå målen måste åtgärder sättas in tidigare.

Vi måste också säkra att de högre betygen svarar mot ökade kunskaper hos eleverna och inte är en effekt av betygsinflation. Detta är särskilt viktigt eftersom Alliansen i Sollentuna har som mål att kommunen ska ha Sveriges högsta genomsnittliga meritvärde i årskurs nio och att alla elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg.

Folkpartiet har därför initierat och fått gehör för att det ska finnas uppföljningssystem i kommunen som identifierar och motverkar betygsinflation. Ett sådant system bör vara på plats senast hösten 2010.

Det ska genom systemet vara möjligt att på övergripande nivå jämföra slutbetygen i en årskull för en grundskola med resultaten på nationella prov i årskurs nio och prestationerna för de elever i berörd skola som fortsatt till gymnasiet Rudbecksskolan i Sollentuna. Skillnader som upptäcks kommer att kräva djupare analys. Om skillnaderna beror på betygsinflation kommer åtgärder att vidtas så att detta upphör.

Betygsinflation drabbar ytterst eleverna. Det kan få till följd att elever inte klarar studierna i gymnasiet eller högskolan eller till och med det yrke man väljer. Betygsinflation snedvrider också konkurrensen mellan skolor. Betygsinflation måste därför motarbetas kraftfullt så att skolan i Sollentuna kan ge bästa möjliga förutsättningar för våra barn och ungdomar.

Anders Morin (FP), 1. vice ordf, Barn- och Ungdomnämnden

fredag 4 december 2009

Sista dagen utan Satelliten

I morgon invigs Satelliten. I dagens DN kan vi se Lennart Gabrielsson på mattan (finns ej på nätet). Tyvärr ingen kullerbytta för den som hoppades. :-)

Det här är bara en liten påminnelse hur det såg ut före bygget. Någon saknar säkert parkeringen.

Själv ska jag invigningsse arenan nästa vecka när dottern har gymnastikuppvisning (med kullerbyttor).

lördag 28 november 2009

Frukostseminariet 2/12: Rättelse och tillägg

I mitt inlägg 26/11 försökte jag locka er till frukostseminarium den 2 december på Riksdagen. Då skrev jag bl a:

"Feministiskt Initiativ är alltså det enda politiska parti som är representerat. Det är ett gott skäl för oss liberaler att delta!"

Det borde jag inte ha skrivit! Jag har sedan blivit upplyst om att Maria Stenberg representerar S och Mats Johansson M. Dessutom har även Tina Acketoft, F, vidtalats att medverka. Slutligen står det faktiskt i programmet ett C för Annika Quarlsson och ett V för Ulla Anderson.

Jag beklagar mitt misstag! Trots misstaget är det värdefullt att sollentunaliberaler deltar!

fredag 27 november 2009

Nattis behövs

Folkpartiets landsmöte sa nej till att kommuner ska tvingas till att tillhandahålla barmomsorg på kvällar och nätter. Visst ska vi värna om det kommunala självstyret, men det kanske finns en gräns. Jag tänker på detta med mottagandet av ensamma flyktingbarn. Vad gäller nattis är det alltför få kommuner som kan erbjuda det och det tycker jag är dåligt. Folkpartiet ska ju värna de små och utsatta. Ensamma föräldrar tillhör den kategorin. Har man ett kvällsjobb t ex jobbar inom teatervärlden så kan man inte plötsligt ge upp sin yrkeskarriär för att kommunen vägrar ge barnomsorg under några år. Här tycker jag folkpartiet ser mer på de praktiska problemen istället för att hitta lösningar för att underlätta för dessa föräldrar.

Bojkotta griskött

Har inte mycket till övers för djurrättsaktivister som hävdar att de försvarar djurens rätt när de saboterar för uppfödare och släpper ut minkar. Men idag är jag tacksam att de genom att dokumentera förhållanden på hos ett antal grisuppfödare bevisat att alldeles för många (91 st gårdar) bryter mot lagstiftningen och grovt vanvårdar grisar. Vem kan längre säga att vi ska köpa svenskt kött för att vi tar bättre hand om djur i Sverige? Nu är det dags att visa konsumentmakt! Köp inte julskinka utan ta vegetariska alternativ.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3841385.svd

torsdag 26 november 2009

Ibland krävs krav

Arlanda flygplats har fått Swecos stora energipris för sitt arbete med att minska sin energianvändning. De senaste åren har man minskat energianvändningen med 25 procent och nu sprids modellen till andra flygplatser så att de också kan bli mer energisnåla. Det är väldigt bra, både att energianvändningen minskat, men också att erfarenheterna sprids.

Vi ska dock inte glömma varför Arlanda gör detta. Ett av de villkor Länsstyrelsens förenat deras miljötillstånd med reglerar nämligen flygplatsens samlade utsläppen av kväveoxid och koldioxid. Mycket ska räknas in, inte bara flygverksamheten utan även marktransporterna vid, till och från flygplatsen. Det här är också förklaringen till att Arlanda plötsligt tagit initiativ till att samordna kollektivtrafiken till och från Arlanda så att tåg passar med bussar och det gamla önskemålen om pendeltåg till flygplatsen plockats fram och lanseras som en ny fräsch framtidsvision. Luftfartsverket, som driver Arlanda flygplats, har med sin stab av jurister överklagat tillståndet i alla tänkbara instanser för att slippa det här koldioxidkravet, men det står sig än. Att sätta ett koldioxidtak för verksamheten är visserligen helt unikt i världen, men just detta har också drivit fram unika lösningar, som t.ex. sådana som nu gett Arlanda ”Stora energipriset”.

Ett annat av de villkor som finns i miljötillståndet handlar om flygtrafik över Upplands Väsby tätort. Arlanda får i längden inte fortsätta dirigera flygtrafik över Väsby utan måste ta till en kurvad inflygning som tar planen över mindre bullerkänsliga områden. Det jobbiga är att denna typ av inflygning inte fanns när tillståndet gavs och just därför gav Länsstyrelsen Arlanda en massa år på sig att ta fram dem. Kurvade inflygningar skulle definitivt gynna de bullerstörda i norra Sollentuna. Även det här är kravet är besvärligt för Arlanda och har tvingat dem att försöka komma på nya innovativa lösningar för kurvade inflygningar, som de själva säger att även andra flygplatser nyfiket följer.

Det här betyder att Länsstyrelsens miljötillstånd haft precis den effekt det ska ha, det har satt eld under Luftfartsverkets rumpa och tvingat dem att hitta på nya och bättre lösningar. Hade ingen ställt de kraven tror jag vi kan vara ganska säkra på att initiativen från Arlanda inte hade varit lika goda.

Eftersom Arlanda delvis misslyckats med sina överklaganden kommer de att söka ett helt nytt miljötillstånd. Det är en lång process där Sollentuna ingår som remissinstans. Jag lovar vara vaken i frågan och håller en tumme för att Länsstyrelsen fortsätter vara tuffa.

Några ord på Lennarts väg

Den 2 december presenterar NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön/Nordic Gender Institute, med säte i Oslo, sitt forskningsprojekt om kön och makt i politik och näringsliv.

Det sker vid ett frukostseminarium på Riksdagen som arrangeras av Norden i Fokus, Nordiska rådets svenska delegation och NIKK.

Lennart Gabrielsson medverkar i sin egenskap av vice ordf. i Sveriges kommuner och landsting, alltså inte som företrädare för Folkpartiet. Jag får lust att ge honom några ord på vägen, och varför inte skriva dem här?

Först drar jag uppmärksamheten till NU som kom idag, närmare bestämt till Karin Thorsells ledare med rubriken Avlägsen tredelning. Där finns ett viktigt stycke som jag citerar avkortat:

"På samma sätt som det kan vara skönt för en tonåring att hänvisa till föräldrarna för att säga nej till alkohol ... så kan det vara skönt för föräldrar att ha stöd för att dela föräldraledigheten jämnare. Att slippa diskussionen."

Kvinnor och män som har barn betraktas alltså som omogna tonåringar. För detta används beteckningen "tredelad föräldraförsäkring", ett manipulerande nyspråk som döljer frihetsinskränkningen.

Nu rekommenderar jag Lennart och er alla att läsa det jubileumsnummer av Hertha som Fredrika-Bremer-Förbundet nyss givit ut. Det beskriver på ett mycket mångsidigt sätt arbetet för jämställdhet, vad som uppnåtts, vad vi behöver arbeta för och vad vi bör akta oss för: sekterism. Jag berättar något mer om det på min blogg.

Adressen till frukostseminariet är Mynttorget 1, för rullstolsburna: 1A.

Program

08:00 Vi bjuder på frukostmacka, kaffe och te

08:30 Nordiska rådets svenska delegation hälsar välkommen
Riksdagsledamöterna Maria Stenberg (s) och Mats Johansson (m)

08:35 Kön och makt i Norden - den nya rapporten presenteras
Forskningsledare Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning
Professor Anita Göransson, Linköpings universitet

08:50 Vilka jämställdhetsåtgärder behövs i Sverige?
Moderator Hanna Hallin leder ett panelsamtal:
* Annika Qarlsson (c) - riksdagsledamot, ordförande i Centerkvinnor
* Ulla Andersson (v) - riksdagsledamot, ekonomisk talesperson
* Lars Einar Engström - vd, krönikör på E24
* Lennart Gabrielsson - vice ordf. i Sveriges kommuner och landsting

Dessa medverkar också i samtalet:
* Gunilla Thorstensson , programansvarig på Tillväxtverket,
* Kirsti Kolthoff , styrelseledamot i Feministisk Initiativ, fd president i European Women Lobby
* Richard Langlais , professor, forskare på NORDREGIO (Projektet “Another climate: gendered structures of climate change response in selected Swedish municipalities”)
* Micael Nilsson, analytiker

09:50 Hanna Hallin samtalar med Maria Stenberg och Mats Johansson om debatten, och avrundar dagens program

Feministiskt Initiativ är alltså det enda politiska parti som är representerat. Det är ett gott skäl för oss liberaler att delta!

Anmälan till lars@norden.se senast fredagen 27 november, alltså i morgon!

Hög kvalitet på FP-kandidatpresentationer

Igår kväll presenterade sig de folkpartister i Sollentuna som önskar få en plats i Kommunalfullmäktige. Det var mer än femton kvinnor och män från 19 års ålder och uppåt och med varierande erfarenhet av politik. Några är helt nya FP-medlemmar och några har varit medlemmar i årtionden. Det var genomgående mycket hög kvalitet på presentationerna med tydligt liberalt budskap. Min förhoppning är att alla de som presenterade sig igår ska få möjlighet driva liberal politik både i fullmäktige och i olika nämnder.

tisdag 24 november 2009

Kommunikationsstrategi viktigare än sakfrågorna

I måndagens Aktuellt framkom "nyheten" att kommunikationsstrategin kommer att bli viktigare i valrörelsen än sakfrågorna. Jag välkomnar detta, mycket, och är helt övertygad om när vi vet vad vi ska säga så är det viktigare med en strategisk kommunikationsplan som talar om för oss hur vi ska säga det än en politisk handlingsplan. Alltså: det är viktigt med handlingsplan men fördelningen i tid kring att ta fram en handlingsplan i jämförelse med en kommunikationsplan är fortfarande sned. Med andra ord; satsa mer på kommunikation, både lokalt och nationellt.
Se inslaget här, cirka 19 minuter in i programmet: Aktuellt i SVT

Ledare som lär sig

Kan någon förklara det här för mig? Polisförbundet rasar för att Stockholms länspolismästare Carin Götblad ska föreläsa för chefer i Göteborg, på sin fritid(!). Hon har dessutom fräckheten att ta betalt. Argumenten är skrattretande.

Ordföranden för Polisförbundet i Västra Götaland förklarar frankt att ”när man har semester så ska man faktiskt vila”. Smaka på den, alla hemmafixare. Tillhör du den rätt stora grupp svenskar som har sysselsatt dig med takläggning, altanbygge, målning eller något annat ansträngande på semestern kan du räkna med en skarp reprimand från just ditt fackförbund för ”felaktigt utnyttjad semester”. Eller kanske inte. Jag har faktiskt aldrig hört någon facklig representant försöka styra människors fritid. Men någon gång ska ju vara den första för allt.

Dessutom borde hon, enligt samme ordförande, ”ägna sig åt den egna organisationen”. Men hon hade ju semester, och skulle vila? Andemeningen i argumentet är att Carin Götblad inte har något att lära ut till sina chefskollegor i Göteborg. Jag vet inte om han har rätt eller fel, men jag anar vad cheferna i Göteborg tror. Tycker de att Carin Götblad kan lära dem något är de kloka som vill lyssna. Viljan att lära av andra är en viktig del i kvalitetsarbetet.

Fackets ordförande i Stockholm kritiserar Carin Götblad för att hon håller föredrag som en sidoverksamhet. Han missar ett annat mål. Carin Götblad är inbjuden till Göteborg i egenskap av bra chef. Hon ska föreläsa för chefer, inte poliskollegor i Göteborg. Hon är inbjuden för att just hon som person anses ha något särskilt viktigt att förmedla om ledarskap. Då har hon föredömligt tagit semester för att hålla rågången mellan sin tjänst och sin personliga kompetens. Vad är problemet?

Jag tror att Polisförbundets två representanter är lite avundsjuka på att ingen vill betala för att höra dem hålla föredrag. Det är den snällaste anledning till detta ”raseri” jag kan komma på i alla fall.

Som en parentes vill jag flagga för en felstavning som är så vanlig i media numera att den måste ha lärts ut på Journalisthögskolan. TT skriver ”Normalt sätt…” på ett sätt som jag sett alltför ofta det senaste året. Ni är många journalister som måste skärpa er. Så här får det inte sä ut.

måndag 23 november 2009

Klimatföreläsning 2 december

Det här damp just ner i min brevlåda: "Sollentuna kommun presenterar i samarbete med Energirådgivningen Ola Skinnarmo om Klimatet 2 december kl 10.00-11.30 i Sollentunasalen, plan 13 för alla tjänstemän och förtroendevalda i Sollentuna kommun

Miljö- och byggnadskontoret arrangerar en klimatföreläsning, för att på ett intressant sätt inspirera till fortsatt arbete med att minska klimatpåverkan. Föreläsare är äventyraren och nordostpassagefararen Ola Skinnarmo, som på sina expeditioner fått en närmare inblick i vad klimatförändringarna innebär. Ola kommer att belysa möjligheten att lösa det ”omöjliga” och dela med sig av sina erfarenheter hur han lyckades med detta. I sin senaste expedition har Ola och ett team om ytterligare sju personer färdats genom Nordostpassagen, 130 år efter att Nordenskiöld gjorde samma resa med fartyget Vega. ”Jag vill att mina föredrag skall öppna upp ögonen och fungera som en vitamininjektion för alla som lyssnar”, säger Ola Skinnarmo."


Det framgår tyvärr inte om man behöver föranmäla sig, men kontakta Lena Johansson på 08-57921606 eller lena.johansson@sollentuna.se så löser hon säkert det.

söndag 22 november 2009

Barnen som stör föräldraledigheten?

I januari ändras reglerna så att syskon till barn vars föräldrar är föräldralediga får vara 15 timmar/vecka i förskolan. Alternativt får de vara i förskolan 25 timmar/vecka men vara hemma på skollov (jul-, påsk-, höst-, sommarlov, etc).

Många föräldrar ser detta som en katastrof. Antingen för det äldre barnet som får vara hemma eller för föräldern som inte får ihop sitt schema. Att det är ett i-landsproblem inser nog alla.

En viss fascination infinner sig ändå över hur inlåsta vi svenskar är. Om nu så många föräldrar fasar över att barnen inte har någon att leka med på dagarna, tänk om de kunde hitta en gemensam träffyta? Då skulle barnen vips få någon att leka med.

Jag har förståelse för "problem" eftersom jag haft och har dom tidvis själv. Så jag kritiserar ingen.

Men något är fel när vi inte vet hur vi ska kunna umgås med våra barn.
Och något är fel när vi inte vet hur vi ska kunna umgås med varandra.

lördag 21 november 2009

Kommunen är inte ett köpcentrum

I veckans Mitt i Sollentuna var det en mamma som förfasade sig över att kommunen hade köpt palmer till det nya köpcentrum, men minsann inte ville ge skolskjuts till hennes barn. Synd att det är kommuninvånare som inte förstår att det är inte kommunen som äger och driver affärer i centrum.

fredag 20 november 2009

Parboendegaranti

Det som gjorde det starkaste intrycket på mig i Jan Björklunds tal idag, om jag måste välja ett inslag, är det krav på parboendegaranti som han talade om. Tills döden skiljer oss åt, inte när kommuner skiljer oss åt, är ett krav från Folkpartiet. Läs Jan och Barbros artikel i Dagens Nyheter från igår om det inte är gjort. Läs Dagens Nyheter idag så förstår ni vad det handlar om. SKL anser det besvärligt. Människors egen vilja kan vara besvärligt men människor som bott ihop hela livet ska inte kommuner skilja åt. Att få sluta sina sista år tillsammans är en mycket rimlig rättighet som vi fullt ut stödjer.

tisdag 17 november 2009

Idag kom det tårar...

....glädjetårar då jag hörde i bilradion att Folkpartiets Cecilia Malmström är föreslagen till posten som Sveriges EU-kommissionär. Stort tack till Cecilia som vill ta ansvar för detta viktiga och tuffa ämbete! Lika stort tack till den borgerliga regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen som hade det goda omdömet att utnämna Cecilia!

Kvinnofridssamordnare till socialtjänsten i Sollentuna

Det är oerhört glädjande att jag idag har kunnat gå ut med följande pressmeddelande:

Sollentuna kommun har under en lång tid haft ett starkt engagemang för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn. Nu satsar alliansen ännu mer genom att anställa en kvinnofridssamordnare och genom att förändra hanteringen av föreningsbidrag till kvinnojoursverksamhet. Budgeten för detta kommer att utökas från 1,1 miljoner kronor till 1,4 miljoner. 750 000 kr går till kvinnojoursverksamheter resten går till ett generellt föreningsbidrag.

44 % av all misshandel mot kvinna (18- år) är misshandel inomhus i nära relation mellan offer och förövare. Det betyder att många kvinnor och barn är som mest otrygga i hemmet när det borde vara tvärtom. I Sollentuna tar vi ytterligare ett steg för att öka dessa kvinnor och barns trygghet genom att bevaka deras intressen samt ge dem stöd och hjälp.

Kvinnofridssamordnarens uppgift blir bland annat att kartlägga stödet inom socialtjänsten till våldsutsatta familjer, inklusive myndighetsutövning. Revidera handlingsplanen för våld i nära relationer och följa upp den, etablera kontakter med kvinnojourer och samverka med kvinnojouren i kommunen och vara kontaktperson för våld i nära relationer i kontakt med berörda myndigheter inklusive polisen.

- Vi på Sollentuna Kvinnojour tycker att det är jätteroligt att Sollentuna Kommun gör den här satsningen, säger Maria Nettersand som är ordförande i föreningen. Uppdelningen av föreningsbidraget gör att vi får en mycket tryggare ekonomisk situation och att vi kan satsa mer långsiktigt. Att Sollentuna Kommun dessutom får en kvinnofridssamordnare visar på att Sollentuna Kommun vill fortsätta att ligga i framkant vad gäller sitt arbete för våldsutsatta kvinnor och barn.

Det finns all anledning att känns sig stolt över Sollentuna!

lördag 14 november 2009

Ett vemodigt tioårsminne


Folkhälsoinstitutet gav ut denna boken 1999 för gymnasierna som underlag för undervisningen i samlevnad. Den började användas i undervisningen och uppfattades där positivt.

Sedan blev boken angripen i massmedia liksom av JämO, av det nybildade Nationella sekretariatet för genusforskning och av Skolverket. Vad väckte vreden?

Tvärs igenom boken beskrivs könsskillnader och ges tips om hur de kan observeras och hanteras. Ansvaret läggs på individen/paret. Samhället och 'strukturer' behandlas inte närmare.

Resultatet av vreeden blev att Folkhälsoinstitutet byttes mot ett nytt med snävare befogenheter. Därmed visste alla i Myndighetssverige att arbete för jämställdhet inte får inriktas på att hjälpa människor att förstå och hantera olikheter.

En intressant detalj: de flesta kritikerna av boken var kvinnor – och det var även de som drabbades hårdast, nämligen generaldirektören som lämnade sin tjänst, den under henne ansvariga för projektet och bokens författare.

Samma år utgav Lisa Marklund och Lotta Snickare sin bok Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra med titeln tagen från ett yttrande av Madeleine Albright.

Jag älskar Sollentunas arkiv

Medan familjen upptäckte nya Sollentuna Centrum så fick jag tid att se Arkivens Dag i kommunhuset.

Jag älskar lokalhistoria och att årets fokus låg på mitt Rotebro gjorde inte saken sämre. Föredraget med rubriken "Fröken Gillbo" var verkligen fångande. Hade Annika Holmberg sålt en bok med den text och bilder hon använde så hade många köpt den direkt.

Filmen som visar en webbkameras inspelning över ombyggnaden av Sollentuna Centrum får en att inse hur snabbt man glömt det som var.

Alla hobbyfotografer - förena eder! Ta era kameror och föreviga våra vardagsmiljöer.

torsdag 12 november 2009

Medveten konsumtion räddar klimatet

Vi måste komma bort ifrån tanken om att klimat- och miljövänliga produkter och tjänster är på modet. Risken med att uppleva att klimat- och miljöfrågor är på modet är att de kan gå ur modet - vi tröttnar på det vi upplever som tjat och minskat handlingsutrymmme. Klimat- och miljöfrågan kräver långsiktiga och uthålliga val som blir till nya normer. Vi behöver förändra våra vanor så att vi konsumerar medvetet, och med minsta möjliga miljöbelastning.

Enligt en artikel i SvD så är det den nya hypen att konsumera miljömedvetet, 4 av 5 kan tänka sig att betala mer för miljösmarta produkter. Vi kan klimatkompensera våra flygresor, men den konsumtionskompensationen motsvarar inte nödvänigtvis konsumtionens faktiska påverkan och dess kostnader för hela klimatet.

Att förändra beteenden är svårt. Det offentliga har ett stort ansvar, liksom det privata näringslivet men också vi privatkonsumenter. Ett personligt utsläppskonto kanske inte är så dumt. Fram för mer information om hur man själv kan hålla koll på sin egen utsläppsprofil - så att vi själva kan välja hur vi spenderar vårt utsläppsutrymme.

onsdag 11 november 2009

Ensamma flyktingbarn - inte i Vellinge

Oron och hatet är stort mot att ensamma flyktingbarn flyttar in i det gamla vandrarhemmet i Hököpinge i Vellinge kommun, står det på aftonbladet.se
Det är obegripligt hur man inte kan känna solidaritet med dom som kommer hit med tragiska upplevelser i bagaget utan istället säger: vi vill inte ha hit dom! Tydligen så finns det många i Vellinge som tror att det går att bo ett akvarium där det bara får finnas en viss typ av människor. Det är att skatta sig själv och andra likar lite väl högt, tycker jag. Jag anser att vi alla måste dra vårt strå till stacken och det betyder att alla kommuner ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Och det här visar att jag har haft rätt dvs att staten måste ha en tvingande lagstiftning på området. Detta för att ingen ska smita undan utan så att alla är med och tar ett solidariskt ansvar.

tisdag 10 november 2009

Sänka skatt före eller efter resultatuträkningen?

Att skatt är nödvändigt är vi överrens om. Enbart de på vänsterkanten tror att man allt blir bättre ju högre skatten är. Avvägningen av skatteuttaget blir för oss andra viktigt. Har kommunen för mycket överskott så är
skatten för hög, och vid långvarigt underskott kan man hävda att skatten är för låg.

Skattebetalarna är alla delägare i AB Sollentuna (fast delägare som varje år skjuter till pengar för driften). Precis som på ett bolag så har jag ett krav på sparsamhet i kommunala verksamheter. Strävan ska alltid vara att få mer för skatteprocenten eller sänka skatten.

Ifall man tvekar att sänka skatten med 25 öre inför ett år, borde man då inte kunna ge återbäring på motsvarande sätt till skattebetalarna ifall det vid årets slut visar sig ha varit ett bra beslut om man sänkt skatten? Som en aktieutdelning, fast med orden "förlåt att vi tog ut för mycket skatt" eller "vi behövde inte fondera alla dina skattepengar".

Inget att applicera i dessa dagar, men jag tror på bättre tider.

Har detta någonsin gjorts i någon kommun?

fredag 6 november 2009

Ett Sollentunaföretag försvinner

En epok går i graven den 27 februari 2010 när Edsbacka krog stänger för gott efter 27 år i Sollentuna. Krogen har betydligt längre historia än så, men Christer Lingströms mästerverk, Sveriges första restaurang att få två stjärnor i Guide Michelin, kommer inte längre att utmana smaklökarna hos dem som har råd att lägga en liten förmögenhet på en måltid.

”Vi vill avsluta med flaggan i topp. Den rådande konjunkturen gör att vi inte ser någon långsiktighet i det vi gör. På lång sikt bedömer vi att det inte finns utrymme för den här typen av finkrog", säger krögare Christer Lingström.

Det är tråkigt för Sollentuna eftersom Edsbacka krog placerat oss på kartan och tråkigt för det tjugotal anställda som drabbas av nedläggningen. Vad som slår mig när jag läser artiklarna i DN, SvD och DI är dock att vi kommer att få se mycket mer av det här framöver. Det handlar nämligen om mer än en konjunkturnedgång och Christer säger till DI ”Vi är inte hungriga längre, vi har inget kvar att bevisa” och tillägger ”Jag var en gammal gubbe mot slutet”. Nu är Christer faktiskt inte mer än 52, men han är inte ensam, det finns många gubbar där ute. Många 40-talister som med framgång drivit små och medelstora företag som nu skulle vara i behov av ett generationsbyte. Det sägs att en tredjedel av Sveriges företagare är 40-talister som inom den närmaste 10-årsperioden vill gå i pension. Det i kombination med att var tredje ägarförändring misslyckas gör att vi framöver måste räkna med att många företag kommer att läggs ned eller går i konkurs. Det gör att flera hundratusen jobb kan försvinna i Sverige de närmaste åren. Läs mer om detta här, här och här.

Frågeställningarna oroar även privat. Jag jobbar nämligen själv i ett litet Sollentuna-företag tillsammans med pappsen. Usch, jag blir som så många andra i familjeföretag lite lätt stressad av att tänka på ägarförändringar och generationsbyten. Borde nog tömma spargrisen för att kunna tröstäta på Edsbacka. Även om det inte kan bli på pappsens 65-årsdag, eftersom den råkar infalla dagen efter portarna till Edsbacka slagit igen för gott.

torsdag 5 november 2009

Svininfluensan

För några veckor sedan pågick en debatt om varför man skulle vaccinera sig. Sverige har förköpt sig på vaccin, Sverige har överreagerat och en del påstod dessutom att det var läkemedelsindustrin som satt igång allt. En hel del läkare och andra experter varnade för vaccinet som både onödigt och lite farligt.
Fram tills nu har ca 2,1 miljoner doser levererats till invånarna. Folk köar och är arga för att vaccinet inte finns i tillräcklig mängd. Nu handlar debatten enbart om varför inte alla på en gång kan få sitt vaccin. Nu får man leta länge i media för att hitta kritikerna. Vi kommer alla att få vårt vaccin. Det är beklagligt att det från början blev en försening men med ytterligare ca 1 miljon doser nästa vecka borde trycket minska. Det tar tid att vaccinera alla men även med mer vaccin kommer några att vara sist och till det kommer ytterligare några veckor att läggas.

onsdag 4 november 2009

Polis skäligen misstänkt för kvinnomisshandel ska inte få tjänstgöra under utredningstid

I dagens nyheter idag kan man läsa att "polis som slår kvinnor bör inte få utreda våld", detta säger moderaten Henrik von Sydow. Jag tycker att vi måste ta ytterligare ett steg. Jag anser att poliser som är skäligen misstänkta för kvinnomisshandel inte ska få tjänstgöra under tiden som utredningen pågår och blir en polis fälld i domstol då måste personen i fråga genast skiljas från sin rätt att utöva polismans befogenheter. Det är inte rimligt att en polis som misstänks för våld i en nära relation själv utreder fall som handlar om just detta. Det sänder helt fel signaler. Genom att vara tydlig om vad som gäller så kommer allmänhetens förtroende för polisen att fortsätta att vara högt. Än så länge har rikspolisstyrelsen inga nationella riktlinjer inom området. Jag tycker att det är angeläget att de snarast möjligt ändrar på detta.

Skolans resursbrist är en myt

FP-Sollentunas Anders Morin skriver idag tillsammans med andra igen på SvD Brännpunkt. Några citat följer:

"Ett barns framtid hänger i allt större utsträckning på om han eller hon haft oturen att växa upp i en kommun där kommunpolitiker, skolförvaltningen och rektorer tillåter att mer än två tredjedelar av lärarnas tid går till annat än undervisningen och undviker att följa upp bristande skolresultat. "

"Vi har tagit fram statistik som visar att skolans resurser tvärtom ökat med 8 procent per elev, mätt i fasta priser, under den senaste femtonårsperioden."

"Det är således inte resursbrist som är problemet utan hur resurserna används. "

Läs artikeln i sin helhet här:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3749109.svd


tisdag 3 november 2009

Även gravida kan vara sjuka

Jag är glad att Försäkringskassan fick på skam när de nekat gravida sjukpenning. Graviditet är förvisso en del av de flesta kvinnors livscykel. Eventuella besvär vid graviditet är lika självförvållande som en hjärtinfark för en man. Att arbetsförmågan ska behandlas olika är för mig obegripligt.

Lika obegripligt är att man kan bli sjukskriven vid icke medicinska skönhetsoperationer.

Är något sjukt så är det systemet och tillämpningen.

Förbättring krävs.

Polisstyrelsens budget och verksamhetsplan

Med fler poliser och ny teknik som till exempel handdatorer i bilen borde vi kunna få upp kvantiteten och öka tryggheten för våra invånare. Hur man skriver in det i en verksamhetsplan och kvantifierar detta det första året vi får dessa nya tillgångar är inte helt enkelt. Men nog borde det finnas inslag som gör att vi politiker kan följa upp ett ökat resultat.Ökar vi produktionen till åklagarna måste också åklagarmyndigheten få bättre resurser annars stannar rättskedjan i alla fall. Om nu polisen kan göra ett snabbare och bättre jobb så känns det otillfredsställande att det sedan blir stopp för att ärendena inte kommer till domstolen på grund av åklagarbristen. Stuprörstänk kan man kalla det. Det är kanske på tiden att åklagare och polis blir en och samma myndighet och att regeringen ser på helheten? Ett rättsystem som varit så underförsörjt som vårt i många år kan inte återskapa effektivitet genom att ta en sak i taget. Regeringen måste se till helheten och det skyndsamt.

söndag 1 november 2009

Folkpartiets miljöpolitik, vad finns att skriva om den?

Jag sitter här och klurar på texter till Folkpartiets skrivartävling. Det är i sanning en utmaning att med max 400 tecken beskriva vedertagen folkpartipolitik på ett visionärt sätt och helst i punktform. Oavsett om mina texter kommer till användning eller hamnar i det runda arkivet på länsförbundet har det varit väl spenderad tid att läsa partiprogram, motioner, rapporter och pressmeddelanden för att uppdatera sig om vad som egentligen är vedertagen folkpartipolitik.

Jag har de senaste åren självklart försökt följa Folkpartiets riks- och länspolitik, men fokuserat på den lokala politiken i Sollentuna och dagens läsningen har lärt mig mycket. Skeptiskt lagd som jag är fanns rädslan att det jag skulle läsa kanske kunde få mig att förskräckt rygga tillbaka och känna att jag nog hamnat i fel parti. Så blev det inte, jag känner mig tvärtom styrkt i mitt val av att ha tagit del av så många kloka tankar som redan tänkts av andra folkpartister med andra hjärtefrågor än mina. Fast en sak blev tyvärr uppenbar; vi måste verkligen göra något åt vår miljöpolitik. Grön el och restriktiva fiskekvoter i Östersjön i alla ära, men nog är väl miljö- och klimatfrågor viktigare för oss än vad vår politik gör gällande? Det är ju trevligt att vi kunnat bidra med ett förbud mot fosfater i tvättmedel, men jag upplever ett stort miljöengagemang bland många av mina partikamrater, ett engagemang som inte speglas i att partiets hemsida listar som vår fjärde viktigaste miljöfråga att vi vill ”Förbättra sjöfartssäkerheten i Östersjön”. Nej, här måste vi skärpa oss och det rejält.

Vill du läsa mer om Folkpartiets miljöpolitik? Du kan alltid börja här, men ännu trevligare vore om du sedan hjälpte till att mejlsa ut den för på det här området finns helt klart en stor förbättringspotential och ett behov av engagerade medlemmar.

Är du intresserad av skrivartävlingen hittar du mer information här. Senast 20/11 ska bidragen vara inne.

torsdag 29 oktober 2009

Konkurrens i sjukvården kan spara mycket pengar

På dagens DN-debatt så skriver vår egen Anders Morin och Annika Lundius i egenskaper av representanter från Svenskt Näringsliv. Några citat nedan:

"Om alla sjukhus var lika produktiva som snittet av de tre bästa skulle sju miljarder kronor kunna sparas, och ge utrymme för mer vård. ".

"Det finns heller ingen motsättning mellan goda medicinska resultat och låg kostnad eller hög produktivitet".

"En lag om begränsning av vinst eller av vinstutdelning inom bland annat sjukvården skulle undanröja drivkraften för att investera i privata företag i vården"
.

"Enligt Stockholms läns landstings långtidsutredning blir underskottet för sjukvården i Stockholmslandstinget 15 miljarder kronor 2020. Ett förbud mot vinstsyftande företag är i ett sådant läge obegripligt".

Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/opinion/debatt/konkurrens-i-sjukvarden-kan-spara-mycket-pengar-1.984185

onsdag 28 oktober 2009

Det är skönt att bli gammal. Att vara ung var för djävligt.

DN har idag en intressant artikel om att Stadsmissionen ger hjälp åt unga män som för att slippa möta verkligheten fastnar i pojkrummet och flyr in i en virtuell värld. Ett växande problem i västvärlden enligt Jan Löwdin, psykoterapeut vid Stadsmissionens nya mottagning för unga män. Jag tycker det är ett jättebra initiativ och jag är alltid tacksam när frivilliga insatser hjälper till när samhället inte har resurser. Extra bra är när de som vill hjälpa verkligen försöker identifiera sin målgrupp och deras specifika problem för att bl.a. ta reda på varför de inte på andra sätt redan sökt eller kunnat få den hjälp de så väl behöver. Det här verkar stadsmissionen verkligen ha jobbat med.

I en i övrigt saklig och bra artikel sticker en mening ut markant. I papperstidningen har man t.o.m. lyft fram den grafiskt för att ge den extra utrymme. De kan i tysthet behålla illusionen om sin egen oövervinnlighet och slipper tills vidare inse att de kanske är medelmåttor, en insikt som verkar vara särskilt smärtsam för pojkar. Meningen är klart olycklig, för rimligen har det inte att göra med tilldelningen X- och Y-kromosomer hur smärtsamt det är att gå från barnets självcentrerade värld till en där man kanske inte ens känner att man duger som man är. Smärtan finns där, oavsett om den tar sig uttryck i att man spelar World of Warcraft om nätterna, lägger ut lättklädda bilder av sig själv på snyggast.se eller skär sig i armarna. Det är att vara ung som gör ont, inte att vara pojke. Sedan kan pojkarna behöva annan hjälp än flickorna med det gör inte deras smärta vare sig större eller mindre.

Överby Stall ska renoveras

Idag har kommunstyrelsen beslutat att stallet i Överby kommer att renoveras och byggas om. Det är viktigt med ett brett utbud av fritidsaktiviteter för ungdomar. Hittills har ridning i mångt och mycket varit en sport som utövas av tjejer. I vår strävan efter att barn och ungdomar ska ha tillgång till att utöva något som intresserar dem oavsett kön är det viktigt att nu prioritera ridsporten. Det känns bra med en satsning på ridsporten som möjliggörs genom att ridklubben satsar över miljonen i en engångsinsats och därefter en förhöjd hyra. Det blir ett nytt ridhus med allt vad det innebär och nya omklädningsrum med mera.

Tappat förtroende?

Hur mycket kan man skilja på sina åsikter som tjänsteman och som privat och ändå vara trovärdig? Frågan är superaktuell med anledning av det uttalande som en rektor på Sundsgymnasiet i Vellinge har gjort där han raljerar över nya myndighetsuppgifter som är relaterade till bla olika psykiatriska diagnoser eller inlärningssvårigheter, som han uppfattar som påhittade.(Källor SvD, Sydsvenskan)

”Ibland blir det någon mix av statlig, regional och självutnämnd myndighet. Exempel på det senare är föreningar och råd som bildas kring alla, efter 80-talet uppfunna, handikapp som allergier, Asberger, Damp, ADHD, anorexi, dyslexi, dyskalkyli, oral galvanism, anal magnetism ... endast fantasin sätter gränser.”

En rektor som uttalar sig på detta sätt om funktionshinder och inlärningssvårigheter måste rimligen ha förlorat sitt förtroende som skolledare. Idag beräknar man att det är ca 6-8 procent av alla barn som har inlärningssvårigheter, vilket är ca 110 000 barn i grund- och gymnasieskolan som behöver särskilt stöd. Stödet till barnen behöver stärkas och utvecklas, inte raljeras över av en skolledare. Så osmakligt!

tisdag 27 oktober 2009

Trängselsavgift, ja tack

Jag har ändrat mig radikalt när det gäller trängselavgiften i Stockholm. Jag röstade emot men skulle inte göra det idag om jag hade möjlighet. Dessutom tycker jag att man borde höja avgiften och samtidigt sänka kollektivtrafikkostnaden. Som exempel på hur dåligt det fungerar kan jag nämna fredagens hemfärd då bussen från Sergels torg till rondellen vid WTC tog mer än 20 minuter. I bilarna är det bara en person, nästan uteslutande.

Jag är emot tvång men hur ska vi få människor att sluta ta bilen när beslutet att ta bilen till största del grundas på bekvämlighet? Jag är helt säker på att det finns personer som behöver ta bilen men samtidigt att det inte är främsta skälet för de allra flesta.

söndag 25 oktober 2009

Sollentuna som glesbygd

Att verksamheterna i alla landets kommuner kan utformas enligt samma regler och jämföras i enkla tabeller tillhör den politiska mytbildningen. Redan en blick på geografin visar tankens omöjlighet.

Med Norrbottens befolkningstäthet skulle vi och våra närmsta grannkommuner, Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby och Upplands Väsby tillsammans ha 745 invånare. De skulle möjligen kunna hålla liv i en lanthandel med svag lönsamhet i Mörby eller Ulriksdal, men de skulle knappast utgöra tillräckligt underlag för en skola eller bensinpump.

Om vår kommun tillhörde den regionens glesast befolkade del skulle det med befolkningstätheten i Arjeplog, Sveriges glesast befolkade kommun, leva 11 personer någonstans i ett i övrigt obebott Sollentuna.

Hela Stockholms län skulle med norrbottnisk befolkningstäthet ha 16 300 invånare, underlag nog för en egen kommun med ett högstadium, men knappast gymnasium, en primärvårdsmottagning, men inget sjukhus. Förhoppningsvis skulle det också finnas en polisstation.

Så stora är de geografiska skillnaderna mellan det glesast och det tätast befolkade Sverige, något den svenska enhetsstaten inte tar någon större hänsyn till. Det är varken bra för Arjeplog eller Sollentuna.

Här är ett annat mått på skillnaderna. På Hemnet bjöds det i mitten av oktober bara ut en bostad i Sollentuna, en etta med renoveringsbehov på Lomvägen, som var billigare än den dyraste villan i Arjeplog.

Hur gärna någon än skulle vilja går det inte att leva storstadsliv i Arjeplog och glesbygdsliv i Sollentuna. För bra levnadsvillkor i hela landet behövs både en genomtänkt glesbygdspolitik och en genomtänkt storstadspolitik. Den socialliberala grundprincipen om allas lika möjligheter motverkas som bekant lätt om alla behandlas på samma sätt utan hänsyn till skillnader i förutsättningar.

Jan-Erik Nyberg

Kommunmässan i Stinsen

Det har åter varit kommunmässa i Stinsen. Lönehelg bidrog till att påtagligt många rörde sig vid och i montrarna som bemannades av tjänstemän och politiker från våra kommunala nämnder och bolag. En del andra verk och myndigheter som skatteverket, kronofogden och luftfartsverket fanns också på plats. Från scenen bjöd kulturskolan på underhållning och där uppe hölls också en del intervjuer som dock inte förmådde tränga ner genom sorlet från alla intressanta samtal som fördes inne i montrarna.

Själv stod jag några timmar i Miljö- och byggnadsnämndens monter som flöt ihop med kommunledningskontorets. Det blev många långa samtal runt den modell över centrum som likt en godisskål lockade in folk. Jag har fått frågor om garageinfarter, trottoarhöjder, LED-belysning, trafikplanering, scoutlokaler, trafiksäkerhet, handikapparkering, infartsparkering (mycket av den varan faktiskt), Sollentunahem, detaljplaner, översiktsplaner och faktiskt även om varmvattenberedare. En del kunde jag besvara själv och för annat blev insatsen att para ihop de frågande med rätt tjänstemän.

Det finns uppenbarligen ett behov av att både politiker och tjänstemän kommer ut lite bland vanligt folk ibland. Precis som vid förra kommunmässan var det både roligt och lärorikt att på ett avspänt sätt träffa de medborgare som nyttjar våra tjänster och även de tjänstemän som levererar dessa tjänster. Jag rekommenderar alla mina partikamrater att ta sig tiden att nästa gång vara på plats i ”sin” monter en kortare eller längre stund. För det är om inte annat ett utmärkt sätt att lära sig mer om den egna verksamheten.

fredag 23 oktober 2009

Kvinnor och män, roller och kön

(Från Göran C-O Claesson genom Kjell Ericson)

Kjell Ericson tipsade er den 14 oktober om något jag håller på med. Jag lägger alltså ut ett manuskript, kapitel för kapitel, på internet. Det gör jag i hopp om att få invändningar och synpunkter som hjälper mig att förbättra texten innan den går i tryck.

Senast har kapitel 6 och 7 (av totalt 14) lagts ut. De börjar med att jag 1959 som ordförande i FPU valde jämställdhet till mitt profilkrav. Jag hade då turen att bli intervjuad i tv om detta - på den tiden endast 1 kanal!

Jag utnyttjade rampljuset till att angripa märkliga företeelser, t ex att kvinna i ett nytt yrke aningslöst hälsades som en framgång när hon i själva verket fick det lägst avlönade av de nya yrken som skapats. Att
flygvärdinnan hälsades om en symbol för framsteg var ett ovanligt tydligt exempel på dessa "kvinnans falska segrar" som jag kallade fenomenet.

Jag lämnar glimtar från den tidens tänkande och bristen på tänkande. I en sådan glimt får läsaren veta vad Bertil Ohlin sade om konsekvensen för lönenivån av att husmödrarna strömmade ut på arbetsmarknaden – och vad de progressiva då sade om Bertil Ohlin.

Ett avsnitt berättar om hur det gick till när jag med hjälp av Fredrika-Bremer-Förbundets tidskrift Hertha lyckades övertyga DN – och därmed alla tidningar – att slopa de urgamla rubrikerna över platsannonserna 'Manliga lediga platser', 'Kvinnliga lediga platser' och motsvarande överr de platssökandes annonser.

Andra glimtar gäller tankespärrar som jag upptäckte även bland liberala bundsförvanter – liksom en spärr på DNs redaktion.

Varmt välkomna att till mitt manuskript på nätet! Klickningen öppnar en kort presentation med en boksymbol. Klicka på boken och manuskriptet öppnas.

Välkomna även till min blogg ! Där finns något alldeles färskt från jämställdhetens slagfält.

Finansdebatt


I veckan deltog jag i en finansdebatt som svenskt näringsliv anordnade i Örebro. Jag försökte att inte fastna allt för mycket i dagens ekonomiska kris utan påtalade bara skillnaden mellan näringslivet och kommunerna. Vi behöver både sjukvård som äldreomsorg, skola och förskola och försörjningsstödet ökar samtidigt som vi tappar mycket av våra inkomster. Annars kommer det att finnas en del uppgifter som ska lösas efter krisen. Tillgång till arbetskraft och kompetens kommer att vara ett stort problem. Ett nytt gränssnitt mellan skatter och avgifter mer baserade på nyttjandegrad är ett annat problem och omställningen till mer miljöanpassad verksamhet står för dörren. Produktivitetsutvecklingen inom den offentliga sektorn måste öka. Det handlar inte om att våra medarbetare inte jobbar utan om vad och hur man löser uppgifter. Bättre teknikstöd och mer närvaro för själva kärnuppgiften är viktigt.

torsdag 22 oktober 2009

Ska man vaccinera sig eller inte?

En rätt stor del av riksdagens ledamöter vill inte ha vaccin mot svininfluensan går det att läsa om i Dagens Nyheter. Det finns fler skäl till varför man ska ta vaccin. Ett är arbetslinjen. Håller man sig frisk och kan gå till jobbet så slipper samhället produktionsbortfall vilket är ett starkt skäl till varför samhället lagt ut stora pengar för att kunna erbjuda samtliga medborgare denna försäkring.

Nu kanske inte det skälet väger lika tungt för alla grupper…

Förlust blir till vinst - hur då?

En viktig fråga som vi måste dels undersöka dels bevaka handlar om hur det kan kosta så olika när det gäller traditionell offentlig verksamhet när den drivs i "egen" regi eller om den drivs i annan form. Stora vinster på kort tid får stora rubriker i media och ifrågasätts. Det är ju trots allt skattepengar som går till vinst. Mycket lite diskuteras eller redovisas kring om och i så fall hur en ny driftsform i sig kan leda till lägre kostnader. Alla vet att effektiviteten inom offentlig verksamhet måste öka. Inom ett tiotal år kommer demografin och skatteunderlaget att tvinga oss att utföra vården, omsorgen och utbildningen med helt andra insatser. Alla vet också att om offentlig verksamhet drivs med överskott så är det bästa som sker att det omfördelas till andra verksamheter som inte klarat budgeten. Annars kommer vi politiker att minska budgetramen och det blir svårare att klara nästa års verksamhet. Det finns mycket lite incitament till förändring i ett system som ska gå plus minus noll. Hur det kommer sig att en ny driftsform i sig kan leda till lägre kostnader är något vi måste gräva djupare i. För visst kan det kännas provokativt när några kan ta ut stora vinster där det tidigare funnits förluster men det vore tjänstefel att inte allvarligt fundera över vad orsakerna till detta är, tycker jag.

onsdag 21 oktober 2009

Är detta viktigt i din vardag?

- Bra utbildningsmöjligheter
- Hitta jobb att trivas med
- Bra kommunikationer både med tåg, buss, bil och cykel
- Boende som passar din livssituation
- Möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation
- Sjukvård utan köer

Vi liberaler jobbar alltid med att förbättra vårt län och vårt Sollentuna. Vad är viktigt i din vardag? Följ med oss på resan.

Fullmäktige 21 oktober

Heldagsfullmäktige med rubriken Fullmäktige 2012. Efter studiebesök på fullmäktige på flera andra orter var slutsatsen att det kanske inte är så dåligt i Sollentuna. Men det är ingen som tycker att våra möten i Sollentuna är roliga eller effektiva. Det var en del idéer som kom fram med att ha ett strängare presidium som avbryter när talare avviker från ämnet, ha retorikträning, göra om allmänhetens frågestund etc. Undrar om detta kommer att leda till något? Dagen avslutades med att ungdomar fick tycka till och deras uppfattning vara att mötena vara långtråkiga och det är svårt att förstå språket. De tror att inflytandet deras generation kommer göra är att de kommer att arbeta mer med nya medier, snabbare och rakar åsikter. Behållningen av dagen var att vi fick i mindre grupper prata med varandra över partigränserna.

Jämställdhet och integrationsfrågor

I helgen lyssnade jag på föredrag av vår jämställdhet och integrationsminister Nyamko Saboni. På den liberala agendan för jämställdhet finns följande:

1) Ekonomisk självständighet för kvinnor. Den som jobbar deltid ska få möjlighet att jobba heltid. Män väljer jobb för lön och karriärmöjligheter, kvinnor utifrån flexibilitet.
2) Stoppa våld mot kvinnor. Det är framför allt på jobbet som kvinnor råkar ut för våld.
3) Motverka könsbunden utbildning och yrkesval

Vad gäller integrationsfrågor så är strategin "Egen makt mot utanförskap". Det ska vara snabb etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Mediantid från uppehållstillstånd till arbete är idag hela 7 år. Vi måste ha ett nytt och effektivt mottagningssystem samt en gemensam värdegrund.

Ett år kvar till valet

I helgen träffades Stockholmsliberaler för att inspireras till att börja köra valrörelse igen. Trots att vi den här gången inte slåss från ett underläge på riksnivå gäller det att ha samma frenesi även inför detta val. Vi fick flera bra råd. Jag vill här dela med mig av dem.
* Bygg relationer - varje medlem kan genom sitt eget nätverk prata politik
* Ta intryck - lyssna på människor, var lyhörda, örat till marken om vad som händer
* Var personlig - om du och jag berättar vår historia kan politiken kännas personlig och trovärdig
Så visst ska vi se fram emot en ny valrörelse och att fler inser att liberal politik är bäst!

tisdag 20 oktober 2009

Ny förskola på Silverdalshöjden

Sollentunas befolkning växer och det märks inte minst på att ytterligare en förskola startar i Silverdal om några månader. Nyligen fick jag återigen möjlighet att köra lite grävmaskin. Det är ett kul jobb att vara kommunalråd! Utbyggnaden är en nödvändighet om kommunen ska uppfylla kravet på rätt till barnomsorg. Ett krav Folkpartiet anser är viktigt att klara. Utöver rätten till barnomsorg som är viktig för barnen så är det ett viktigt jämställdhetskrav så att alla har möjlighet att förvärvsarbeta. Förskolan ligger på Silverdalshöjden där ett rätt stort antal bostäder i flerbostadshusen nu börjar vara färdiga. Allt är sålt och efterfrågan på lägenheter i området ökar enligt byggherren.

måndag 19 oktober 2009

Överby Stall


I måndags beslutade plan- och fastighetsutskottet att kommunen renoverar och bygger om stallet i Överby. Den senaste tiden har vi satsat mycket på sportaktiviteter i kommunen och har till exempel anlagt flera konstgräsplaner. Det är viktigt med ett brett utbud av fritidsaktiviteter för ungdomar och det inkluderar förstås ridning. Hittills har ridning i mångt och mycket varit en sport som utövas av tjejer. I vår strävan efter att barn och ungdomar ska ha tillgång till att utöva något som intresserar dem oavsett kön är det viktigt att nu prioritera ridsporten. Det blir ett nytt ridhus med allt vad det innebär och nya omklädningsrum med mera. Det känns bra att vi satsar även på denna verksamhet och det möjliggörs genom att ridklubben satsar över miljonen i en engångsinsats och därefter en förhöjd hyra. Det finns ett stort intresse för ridning.

söndag 18 oktober 2009

Påtvingad skolfoton?

Jag sitter nu i dagarna med årets skolfoton för mina två barn. Drygt 1000 spänn går kalaset på ser jag.

Fotoföretagen är smarta. Kompisbilder att byta är populärt en stund hos barnen och upptar stor del av rasterna. Jag vill inte låta barnen stå utanför och har alltid haft svårt att välja i paketen. Så i år köpte jag av tidsbrist allt (inklusive magnetbilder att ha på kylskåpet, kompisbytarhäftet, klisterkorten, ett skolalbum och julklappsporträtten).

Jag tycker synd om de som känner sig påtvingad dessa fotokostnader med format de helst skulle vilja slippa men erbjudandets utformning gör det svårt att sålla (bra rabatt om man tar allt).

Vad jag vet så beslutar skolan i dessa frågor, så första instans är såklart föräldrarådet. Men någon läsare kanske har erfarenhet från en skolfotograf som inte skapar köphets.

Vad ska man utbilda sig till? Experterna svarar


SVT har ett nytt program som heter Dina frågor - om pengar. Underrubriken säger att "experterna svarar på tittarnas frågor". Ett riktigt bra grepp och jordnära reportage. Men, en av experternas svar handlade om vilket yrke och utbildning man ska välja för att få jobb i framtiden. På frågan "Vilka yrken ska man satsa på för att få jobb?" svarade representanten från arbetsförmedlingen:
1.Transportyrken
2.Industriarbeten, inte de som kräver högskoleutbildning, efter tilläggsfråga från programledaren
3. Anläggnings- maskins- och betongarbeten.
Och på frågan "Vad ska man absolut undvika att utbilda sig till?" så svarar samme person: Det man ska undvika är generella utbildningar, exempelvis samhällsvetenskaplig linje där det kan vara svårt att få jobb efteråt.

Det är jättebra att många människor väljer praktiska yrken men det är också väldigt bra om vi får ännu fler högskoleutbildade och dessutom fler med spetskompetens. Svaret som han ger är både kortsiktigt och felaktigt och är sådant som man verkligen inte vill att ungdomar ska ta till sig. Självklart ger inte samhällsvetenskaplig linje direkta jobb men det är inte heller dess främsta syfte, utan det är en studieförberedande utbildning, det vet nog de flesta, men det var inte vad som presenterades när SVT frågade experterna. Dåligt av SVT och tråkigt för de som funderar på vad de ska bli när de blir stora. Om vi ska få fler att, oavsett socioekonomisk bakgrund, att välja högre studier är det just denna slags information som behöver förändras. Ordentligt!

Vill du se programmet, klicka här:
"Dina frågor - om pengar".

torsdag 15 oktober 2009

Hemlöshetens bedrövligheter

Igår började SVT med en serie program från utbildningsradion (UR) som handlar om hemlöshet. Vi får följa några grupper hemlösa under 10 program i höst. En av grupperna är de husvagnsboenden som har flyttat runt med sina husvagnar i Sollentuna med omnejd. I programmet påstår man att Sollentuna börjat agera för att hjälpa hemlösa efter att det blev en medial uppmärksamhet i samband med en vräkning av husvagnar från ett område för ett år sedan. Det stämmer inte - vi har även före den händelsen bedrivit uppsökande verksamhet och haft en "tak över huvudet" garanti för hemlösa.

Husvagnarna ställs upp på parkeringar, i skogsgläntor och på andra öppna ytor. Jag har träffat de som bor eller har bott i husvagnarna vid ett flertal tillfällen för att diskutera vad som skulle vara en bra lösning på deras bostadsproblem, och hur vi i Sollentuna kan hjälpa till. Vi har uppsökande socialsekreterare som kontinuerligt träffar hemlösa för att hjälpa dem vidare med en kontakt i socialtjänsten. En del hemlösa/husvagnsboende har ingen som helst önskan att bo i en lägenhet utan vill helst få en anvisad plats där de kan stå med sina husvagnar en längre tid. Problemet med en sådan plats är många. Hur ska man reglera vilka som får stå där, ska man få tillgång till el, vatten och sanitära möjligheter, ska man ha sophämtning, vem ska tillse att området sköts om, vem ska betala för marken och service?

Det vi i Sollentuna kan erbjuda var och en som är hemlös är en kontakt med en socialsekreterare i den kommun man är skriven. Om man inte har en sådan kontakt, eller om det var väldigt länge sedan man hade en, så får man en socialsekreterare i Sollentuna. Vi har bla ett drogfritt korttidsboende i Sollentuna, där man kan ställa sig i kö till en träningslägenhet som socialtjänsten hyr. Om det går bra kan man sedan få en försökslägenhet då man själv betalar hyran och står på kontraktet. Naturligtvis erbjuder också socialtjänsten stöd och behandling för att komma ur ett missbruk. Vi kan även erbjuda arbetsträning och praktik, för att de som kan ska kunna försörja sig själva.

Slutligen handlar det om att var och en måste bestämma sig för vilket liv man vill leva och ta konsekvenserna av det. Men det ska alltid finnas en väg tillbaka till ett eget boende, oavsett hur många gånger man försökt och kanske inte lyckats. Och det erbjuder vi i Sollentuna.

Passivt hus för aktiva barn

I Miljöaktuellt kan man läsa att det i Österåker byggs en förskola som klassas som passivhus, dvs huset kommer i huvudsak att värmas upp av värmen från barnen, personalen och maskinerna i huset.

- Ju fler personer, desto mer värme alstras som kan återanvändas för att värma upp huset, säger Claes Elehn från NCC, som bygger förskolan. Jag tror inte vi ska tolka hans uttalande som att det är bra med stora febriga barngrupper i förskolorna även om det kanske skulle ge extra fina siffror på den "energiskärm" som gör att barn och personal kan följa energianvändningen i huset. Förskolan Skogslunden kommer att rymma 90 barn och huset ska utöver sin låga energianvändning bidra till miljön genom att användas i den pedagogiska verksamheten för att visa barnen ekologiska kretslopp.

Jag håller tummarna för att Österåkers modiga försök faller väl ut och att det i sinom tid dyker upp liknande förskolor även i vårt eget lite mer försiktiga Sollentuna.

onsdag 14 oktober 2009

Jämställdhet i en senior liberals ögon

Jag har under en tid följt och roat mig med att läsa den bok som vår partikamrat i Sollentuna Göran C-O Claesson håller på att skriva. Han är vänlig och lägger ut den på nätet ett kapitel i taget och du kan hitta den på http://www.kapitel1.se/goran-c-o-claesson/.

Jag ser texten som lättläst, intressant, utlämnande, roande och med slutsatser i anekdoterna. Den röda tråden är Görans liv och hur han uppfattat jämställdheten.

Egenberöm tycker svenskar inte om, så därför tipsar jag er andra om vad han håller på med.

Boken är inte klar vilket hindrar mig att läsa för mycket - samt att jag inte kan avsluta slutet :-)

Bosse har varit i farten igen

lördag 10 oktober 2009

Granskad eller granskande journalistik?

Jag hoppas ni redan hört om den senaste riksdagsmotionen från de två moderata riksdagsledamöterna Jan R Andersson och Peder Wachtmeister (Foto: Ulrika Vendelbo). Den om att SVT:s nyhetsprogram ska granskas eftersom SVT:s nyheter präglas av en vänstervriden syn. Ni kan läsa om den i SvD, eller läsa den i sin helhet här.

Jan Axelsson, programdirektör för nyheterna på SVT, tror inte att åsikten delas av den moderata riksdagsgruppen i övrigt. Det tror verkligen inte jag heller, men ändå känns tongångarna kring granskande journalistik lite bekanta. För hur var det han sa vårt moderata kommunalråd Rosdahl? ”Vi är självklart jätterädda om vårt varumärke och vill inte ha en betald person som snackar skit om oss.”

Nåja, det är ju i alla fall trevligt att läsa att herrarna Andersson och Wachtmeister tycker att SVT ska fortsätta göra politiska reportage, debattprogram och andra nyhetsrapporteringar med politiska inslag. Det är också trevligt att Andersson faktiskt börjat betala sin TV-licens, för det är ju trots allt den som finansierar de nyheter han retar sig på.

fredag 9 oktober 2009

Sollentuna en eurokommun

Ett ärende som diskuterats i veckan är Folkpartiets förslag om att Sollentuna ska bli en eurokommun. Idén är att Sollentuna kommun ska utgöra ytterligare en eurokommun i Sverige. Vi följer därmed Haparanda och Höganäs. I en globaliserad värld är det en fördel att kunna handla med den valutan som stora delar av övriga Europa har, tycker jag. Det är i flera kommuner som man upptäcker att det som är bra i Haparanda och Höganäs kanske också är bra i den egna kommunen och så även i Sollentuna alltså. Det var enbart vänsterpartiet och miljöpartiet som, på senaste kommunstyrelsesammanträdet, var emot. Sollentuna har nu tagit första steget och vårt mål är att Sverige inför euron så snart det går.

”Manliga jobb är finare än kvinnliga, enligt S”

Läste en insändare i Metro igår där Caroline Karlsson bl.a. skriver:

”Manliga jobb är finare än kvinnliga, enligt S”
”Logiken i Socialdemokratiska skuggbudget är enkel: snickare är finare och bättre än städerskor. Det finns en beklaglig elitism i synsättet att man enligt S är en nutida version av 1800-talets piga om man skulle nedlåta sig till att välja att städa någon annans hem. Så kan vi ju inte ha det, i jämställdhetens namn! Därför försvinner avdraget för hushållsnära tjänster om oppositionen vinner nästa val. Däremot utökas rotavdraget ytterligare, eftersom det inte anses strida mot någon könsmaktsordning att renovera någons hem.”

Att ta bort avdraget för hushållsnära tjänster är som att be om ökat svartjobb och försämrade villkor för många kvinnor som idag arbetar under ordnade former med pensionsavsättning, försäkring etc. i en bransch i ständig tillväxt.

Jag skulle dessutom vilja påstå att avdraget för hushållsnära tjänster om något är ett inlägg i jämställdhetsdebatten där framförallt kvinnor runt om i Sverige fått möjlighet till minskat dubbelarbete och på så sätt kan stärka sin position arbetsmarknaden istället för i hemmet. En stor lättnad för många småbarnsfamiljer.

Däremot tycker jag det är olyckligt att vi idag har en sammanslagning av avdraget för hushållsnära tjänster och rot-avdraget. Det innebär i praktiken tyvärr att fokus blir på att renovera vitt och köpa städtjänsten svart i väntan på nästa års avdragsmöjlighet.

Alltså, fram för liberal seger i nästa års val och ökade möjligheter med avdrag för hushållsnära tjänster och rot-avdrag. Det ena ska dock inte förta det andra!