torsdag 26 februari 2009

Inga mer pengar till konstfack

Rubriken är ett namn på en grupp på Facebook som nu har över 3 000 medlemmar. Det är ett kanonbra exempel på att sociala medier kan vara ett effektivt sätt att driva opinionsarbete. Gruppen har i sig fått medial uppmärksamhet och har också genererat flera artiklar.

Anledningen till att jag är med är att jag är en av kulturlivets ivrare!
Det som är extra tråkigt är att de som får lida av Konstfacks så kallade konstuttryck, som inte bara går emot normal sed och heder utan ibland är direkt olaglig, är de seriösa och duktiga kulturarbetarna. De kan finnas på Konstfack (för långt ifrån alla beter sig som de som det skrivs om), på Musikhögskolor, på Teaterhögskolor och på skrivarkurser. I en artikel i DN skriver några studenter att det inte är Konstfacks uppgift att agera juridiskt. Jo, menar jag, självklart ska en utbildning följa svensk lag! Men graffitimålningar i kollektiva färdmedel som kostar enormt mycket pengar för att sanera och att utnyttja vårdplatser för att visa sympati för patienter på psykavdelningar tycker flera av eleverna är helt OK. Den konstnärliga ådran behöver detta. Eller?

Jag är uppvuxen i en familj där en av mina föräldrar var så kallad kulturarbetare, närmare bestämt musiker. En av mina bröder är glaskonstnär. Jag har hört mycket om kulturlivets fördelar men även nackdelar.För mig är ett rikt och varierat kulturliv en halspulsåder i ett samhälle. Utan kultur blir livet torftigt för väldigt många människor. Hur kulturlivet ska finansieras finns det många åsikter om men att kultur behövs är de allra flesta överens om. Just därför är jag med i gruppen på Facebook.

måndag 23 februari 2009

Lånepulkor

Läste just i DN att det så här i sportlovstider finns lånepulkor att susa nedför backen med i Vasaparken. En utmärkt idé, väl värd att ta efter på andra ställen. Lånecyklar och liknande projekt har tidigare visat sig svåradministrerat, men några pulkor på strategiska platser i kommunen borde inte behöva bli en dyr erfarenhet. Främst tänker jag naturligtvis på att det finns många barn som saknar en egen pulka och att vi borde göra allt för att stimulera barns spontanlek, men jag erkänner gärna att jag också för egen del ser ett behov. På hur många av mina sena kvällspromenader i Edsbergsparken har jag inte längtansfullt tittat på pulkabacken och bannat mig själv för att jag glömt stjärtlappen hemma? Tänk vilken lycka om det då funnits en lånepulka! Om snön är kvar imorgon tror jag att jag ska lägga dit en...

lördag 21 februari 2009

Trevliga utsändningar från kommunfullmäktige

Jag gillar de utsändningarna från kommunfullmäktige som finns på kommunens hemsida. Enkelt att hoppa fram till de punkter man kan vara intresserade av (jag gissar att de som sitter i fullmäktige skulle vilja ha sån funktion under mötena :-)

Jag hoppas fler hittar dig.

Jag ser fram mot ifall det sammandrag jag kan se på Info-TV också kan komma att finnas på webben. Sammandrag med kommentarer är ju ganska effektivt och trevligt.

tisdag 17 februari 2009

Allas lika värde

Med moderaternas förslag till ny integrationspolitik så kommer rättsosäkerheten att öka för invandrare som fått svenskt medborgarskap. Moderaterna anser att människor som har uppgivit falsk identitet som grund för medborgarskapet ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap.

Att undersöka människors bakgrund och rätt att stanna i landet görs vid prövning av uppehållstillstånd och vid medborgarskapsprövning. Det görs en ordentlig prövning vid medborgarskapsansökningar bla. av identiteten och att man skött sig. Att ytterligare försärka denna prövning retroaktivt för de som redan erhållit svenskt medborgarskap kan leda till rättsosäkerhet.

Idag gäller att personer som inte tillfullo kan styrka sin identitet vid medborgarskapsansökan måste vänta i åtta år för att få en prövning. Det kan finnas helt rimliga skäl till varför människor väljer att inte röja sin identitet som tex. att skydda anhöriga i ett politiskt förtryckt land.

Det är inte rimligt att utsätta människor som är svenska medborgare och som försöker skapa sig en tillvaro i Sverige, för att ständigt vara rädda för att deras medborgarskap är temporärt. Vem vill arbeta med att röja människors identiteter? Ska detta bli en prioriterad uppgift i framtida integrationspolitik i Sverige? Mitt socialliberala hjärta bävar....

måndag 16 februari 2009

Vilket fantastiskt engagemang!

I DN idag står det om hur lärarna i Stadsöskolan (Luleå, enligt google) ger stödundervisning åt "högstadieelever". På morgnarna tillsammans med frukost, ämnesstugor på eftermiddagarna och nu extrahjälp på söndagar. Lärarna blir kompenserade med komptid eller pengar, om jag förstår artikeln rätt. Initiativet togs från lärarna-vilka hjältar! Motiveringen är att de vill vara flexibla och finnas där för eleverna. Fokus är att ge alla en extra chans att klara sina mål! Jag tror att vi alla måste tänka nytt och vara flexibla. Kanske kan vi uppmuntra liknande företeelser här i Sollentuna, det vore fantastiskt.

söndag 15 februari 2009

Mina två minuter om vad som är viktigast i politiken i Sollentuna

Hellre än att jag bara slänger bort det jag förberedde under fredagen kan ni som vill få läsa det ni inte fick höra:

Politikerkåren har i flera avseenden en annan sammansättning än befolkningen. Andelen kvinnor, unga samt utrikes födda är betydligt lägre bland de förtroendevalda än i befolkningen som helhet. Det är svårt att hitta siffror för våra lokala partigrupper, de som finns representerade i kommunfullmäktige i Sollentuna, men i landet som helhet minskar antalet partimedlemmar. Om trenden fortsätter skulle i princip alla partier snart helt sakna medlemmar. Så kommer det naturligtvis inte att bli, men de minskande partierna är ändå ett av Sollentunas största problem. Vi blir allt färre som skall dela på ansvaret för att kommunen och landet drivs på ett bra sätt och i ett så komplext samhälle som dagens kräver styrandet delaktighet av människor med vitt skilda färdigheter, kunskaper och klokheter för att kunna hitta hållbara och accepterade lösningar.

2007 representerade varje förtroendevald politiker i Sollentuna 312 av kommunens invånare. I runda slängar 200 förtroendevalda delade på 300 uppdrag. Det innebär 1,5 uppdrag per vald politiker och då räknas inte interna uppdrag i t.ex. partiernas styrelser, länsförbund och andra grupperingar in. Jämfört med landet som helhet står sig Sollentuna relativt väl, men tidigare års trend med ett minskat antal förtroendevalda verkar hålla i sig. År 2007 minskade det totala antalet förtroendevalda i landets alla kommuner med ca 7,1% i förhållande till år 2003. I rikspolitiken ser vi tunga namn som hoppar av med motiveringen att politiken blivit en för stor börda att kombinera med familj och livet i övrigt. Vi ser samma sak ske här i Sollentuna även om våra politikers utträde ur politiken sällan skapar några rubriker i tidningarna. Att vi blir färre ökar arbetsbördan på dem som blir kvar och följden blir att vi antingen sliter ut oss, gör ett sämre jobb på våra många poster eller måste hitta mer tid till våra uppdrag och tvingas ta från den som borde läggas på sociala kontakter med familj, vänner, partikollegor och väljare, tiden med människorna som skulle ge oss de välbehövliga signalerna om vilken politik vi bör driva och hur vi bör driva den. Även om en icke försumbar del av befolkningen tycker att vi politiker har mer gemensamt med varandra än med väljarna är kanske sanningen snarare den att de politiker som engagerar sig i sina uppdrag snart inte känner gemenskap med någon.

Partierna är grunden för den parlamentariska demokratin. Fungerar inte partisystemet fungerar inte heller vårt politiska system och ingen verkar hittills ha kunnat presentera en bättre lösning. Problemet med partiernas svårigheter att få nya medlemmar angår inte bara Sollentuna utan hela landet och faktiskt hela Europa, men vi är verksamma här i Sollentuna och borde tillsammans, över partigränserna, göra en kraftansträngning för att ta tillvara det politiska intresse som trots allt verkar frodas i samhället om än just nu i andra former än de traditionella partierna. Gör vi inget för att få fler engagerade i partipolitiken mycket snart är risken uppenbar att hela vår demokrati på sikt vittrar sönder.

Ett stort tack till alla er som hört av er idag, utan ert stöd skulle en fortsättning i politiken inte vara ett alternativ.

lördag 14 februari 2009

Äntligen en hållbar energiöverenskommelse

Tack centern för att vi äntligen har fått en överenskommelse som gör att vi kan ha en vettig energipolitik där vi har kärnkraften och vattenkraften som bas. Sveriges välstånd har byggts på industri som är beroende av billig energi. Det handlar om miljön och det handlar om jobben. Det är inte försvarbart att vi ska importera smutsig el från närliggande länder. Det är ett globalt ansvar att koldioxidutsläppen ska minska. Det hette tidigare, avveckla kärnkraften med förnuft. Energiöverenskommelsen bygger på förnuftet att vi idag inte har några vettiga alternativ, men att vi självklart ska göra allt för att samtidigt hitta de vettiga alternativen.

Sollentunaparitet och socialdemokraterna - ta ansvar för vår ekonomi!

Solltunapartiet med stöd av socialdemokraterna vill bygga både inomhushall och utomhuspool vid Sollentunavallen. Om dessa partier vore något ansvarstagande skulle de kanske inse att det finns viktigare ting att satsa pengar på i dessa krisens tidevarv. Att tro att byggbolagen ska bygga gratis och att driften ska kunna finansieras och skötas av föreningarna själva är naivt. Självklart blir det skattekollektivet som till sist får betala. När denna motion lades fram i kommunfullmäktige den här veckan så framfördes argument som att detta skulle gynna köpkraften och att övriga bandyföreningar kunde ha sina hemmamatcher i Sollentuna. Jag tror inte alls att Gnaget någonsin tar sig till Sollentuna för hemmamatcher och att det enda som köps under bandybesök här är korv. Dessutom finns det en poäng med att det finns en utomhusskridskobana för allmänheten i Sollentuna. Att helgens frilutfsaktiviter endast innebär inomhusskridskoåkning (då sjöarna ej är åkbara) lockar inte. Nej jag vill hävda bestämt att bandy är en utomhussport och motionssimning i bassäng är en inomhussport, samt att vi Folkpartister tar ansvar för kommunens ekonomi genom att prioritera äldreomsorg, vård och skola.

torsdag 12 februari 2009

Flagga för EU

Idag har jag varit på alliansmöte i MBN och som vanligt kom vi in även på helt andra frågor än de som stod på dagordningen inför kommande arbetsutskott. Denna gång funderade Tomas Franzén (M) på varför det inte flaggas med en EU-flagga utanför kommunalhuset (det kommer att dröja många år innan jag går med på att kalla det Turebergshuset) och det är onekligen en helt befogad fundering. Om nu Sollentunaborna tillsamans utgör en av de tio mest EU-positiva kommunerna i landet och vi politiker vill få kommunens olika instanser ska samlas för att få till ett högt valdeltagande i EU-parlamentsvalet den 7 juni är det fullt rimligt att börja med att flagga för EU. Kanske inte bara vid kommunalhuset utan även på andra platser i kommunen.
En snabb sökning på nätet visar att många kommuner har tagit fram allehanda flaggningsprinciper, riktlinjer för flaggning och flaggregler där EU-flaggan har en självklar plats på de kommunala flaggstängerna. Varför kan inte vi göra som t.ex. Tyresö (som dessutom föredömligt har lagt ut all information på sin hemsida)? Extra positivt i sammanhanget är att EU-flaggan inte är en dyr personalintensiv investering, den får nämligen vaja dygnet runt utan att etikettsivrare behöver få höjt blodtryck. Det är mindre än fyra månader kvar till EU-parlamentsvalet. Hur lång tid tar det innan vi letat oss ner i förråden och dammat av EU-flaggan?

Om evolution och kreationism

Grattis Darwin!
Allt som Darwin beskrev var inte helt korrekt men det är fortfarande den bästa modellen vi har att förklara livets utveckling på. Evolutionsteorin har bidragit till vår förståelse inom biologin och mycket av den enorma utvecklingen inom bioteknik och medicin som skett det senaste århundradet. Starka strömmar från mer fundamentalistiska religösa läger (flera olika religioner) kräver, i exempelvis USA, att kreationismen, dvs att skapelseberättelsen, skulle vara en lika bra teori och därmed undervisas i skolorna på biologilektionerna. Religion och skapelseberättelser hör hemma på religionslektionerna inom samhällskunskapen det är inte naturvetenskap. Naturvetenskap eller science, som det kallas på engelska, bygger på att man ska kunna testa och verifiera sina hypoteser och inte på tro. Som tur är tror jag inte att det är någon fara att kreationismen kommer att tillåtas komma in i svensk biologiundervisning på det sättet.

Om finanskris och kommunpolitik

Att göra rätt sak vid rätt tid är en konst.
Att visa ansvar i ekonomin också.

Igår kväll på kommunfullmäktige visade den inte helt samlade oppositionen vad den ville.
Vissa ekonomer säger att vi står inför en strukturell global finanskris som vi i nuläget inte kan veta hur lång den blir, bara att den blir djup och lång. I det läget vill oppositionen bygga bandyhallar, utomhuspooler och dansbanor. Trevligt, men när vi måste använda kreativiteten för att få pengarna att räcka till skola, äldreomsorg och de sociala skyddsnäten så känns det för mig som mindre prioriterat. Personligen tycker jag att en utomhuspool vore trevligt och skulle gärna rösta för en sådan om det inte var på bekostnad av omsorgen av exempelvis barn och gamla. Visst ska vi utnyttja att det blir mindre trångt på býggmarknaden, vi ska bygga äldreboende, LSS, boenden och renovera skolor. Jag hoppas att den ej så samlade oppositionen i sitt/sina budgetförslag lägger in kostnaderna för alla förslag som kommer in till kommunfullmäktige! Delar av oppositionen hade inte ens korrekturläst sina egna dokument förra året. Summorna gick inte ihop då och om de var tvungna att inkludera bandyhallar, utomhuspooler och dansbanor går det definitivt inte ihop, men kanske det blir förslag på skattehöjningar av det större slaget.

Grattis Darwin

Ett grattis till Charles Darwin som fyller 200 år i dag.

Ju mer jag funderat och filosoferat över evolutionen desto vackrare ter den sig. Den är värd all beundran.

Utan dessa tankar tror jag inte demokratin hade utvecklats som den gjorts. Betänk tiden när folk kunde hotas med tortyr för att man befängt ansåg att jorden snurrade runt solen.

Bilden är vald med humor liksom webbsidan Darwin Award som jag rekomenderar till den som vill ha sig ett skratt ibland.

onsdag 11 februari 2009

Stöd åtminstone demokratin och rösta

Jag är på goda grunder orolig att valdeltagandet i EU-valet även den här gången blir lågt.

Vi ska vara glada i Sverige att vi har rätten att välja de som styr oss. Demokrati är en ganska ny styrelseform i historien. Nackdelar finns, exempelvis om man röstar i för många småfrågor eller genom att obehagliga beslut kan vara svåra att ta eller att beslut tar lång tid att genomföras.

Jag förstår att EU-valet är mindre intressant för många. Av 785 ledamöter ska vi välja 19. Storbritannien väljer 78 och det tycker de nog inte heller är jättehäftigt med tanke på hur många de är. För mig och många andra skulle riksdagen gärna kunna utse våra representanter - men så är inte fallet och om det kan man beklaga sig en annan gång.

Folkval må inte vara bra alltid, men bra demokratier ger respekt för alla medborgares rätt att yttra sig på ett sätt som icke-demokratier tenderar att tappa. Det är värt att stå upp för och i en demokrati gör man det genom att rösta.

Jag och många fler har spenderat ett år av livet med värnplikt för att utbilda sig för att med sitt liv kunna försvara landet och vårt styrelseskick.

Är det då för lite begärt att önska att folk masar sig till posten/vallokalen och offrar en stund av sitt liv och vårdar demokratin? Du som inte röstar kan fundera på varför du gjorde lumpen.

Rösta blankt eller på ditt vanliga parti eller fundera på vem som bäst motsvarar dina åsikter, det är ditt val. Men tycker du demokratin ska ställa upp på dig så får du fundera på hur du nån gång kan ställa upp för demokratin.

tisdag 10 februari 2009

Sjukvårdskostnaderna skenar inte

Det finns anledning att ifrågasätta den vanliga uppfattningen att de svenska sjukvårdskostnaderna rusar i höjden. Det visar OECD-statistik, som bara ligger några knapptryckningar bort.

Till sjuk-och hälsovård satte Sverige 2006 av 9,2% av BNP. Det placerade oss ungefär på OECD-genomsnittet. För 25 år sedan, i början av 1980-talet använde vi ungefär ungefär samma andel av BNP till detta. Den gången placerade det oss i topp. Men sedan dess har alla jämförbara länder utom vi satt av en större andel av sina samlade resurser för hälso-och sjukvård. Därför ligger vi inte längre i topp.

Lite anmärkningsvärt är det att Sverige under ett kvarts sekel, trots en åldrande befolkning, och trots bättre men också dyrare behandlingar, som i stort sett enda välfärdsland bara låtit sina sjukvårdssatsningar stiga i takt med den ekonomiska tillväxten. Frågan är om det är vad svenska folket vill. Frågan är också om det är samhällsekonomiskt rationellt. Samtidigt som vi har ganska måttliga sjukvårdsutgifter har vi nämligen som bekant världens högsta sjukskrivningskostnader. I ett bredare perspektiv än landstingens blir sjukpenning i månader i väntan på en ortopedisk behandling snabbt dyrare än själva insatsen, vare sig det mäts i pengar eller i mänsklig välfärdsförlust.

Vad har då Sverige gjort för att hålla nere sjukvårdskostnaderna på samma relativa nivå som för ett kvarts sekel sedan? Svaret är klassisk planhushållningsmetodik: köer och långa väntetider. Det är hög tid för något annat. Själv anser jag att det ligger stora potentiella välfärdsvinster i att utveckla ett fritt vårdval. Det skulle korta köer och väntetider, men samtidigt antagligen få de svenska sjukvårdskostnaderna att stiga lite snabbare än BNP, precis som i nästan alla andra jämförbara välfärdsländer. Det vore en riktig prioritering.

Här finns statistiken:
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_34631_2085200_1_1_1_1,00.html .

Minskade bidrag till förskolor oroar mig

Större delen av en förskolas utgifter går till löner och inkomsterna kommer enbart från kommunen. När inkomsterna inte höjs så att de täcker löneökningarna så måste verksamheten förändras.

Jag har två fall av förskolor som för tillfället löst glappet genom att ta in barn i maj/juni istället för i augusti. Lägre personaltäthet har sina gränser, men det är lättare att hantera på sommaren då uterummet används oftare. Dessutom så kan förskolan knipa åt sig barnchecken under sommarstängningen och därmed "lura" till sig checken från kommunen (frågan är ifall inte flera förskolor redan gjort så under lång tid).

Till denna tidigare förskolestart så skulle jag inte vara förvånad ifall mindre enheter uttalat rekomenderar föräldrarna att inte utnyttja full tid.

En sådan här tidigare förskolestart är dock en engångslösning. I längden är det bara högre ersättning eller färre personal som gäller. Utnyttja gratisarbetande föräldrar fungerar också en tid.

Eftersom jag inte är för högre skatt så behöver förskolefrågor få komma upp i prioriteringslistan ett litet tag.

Till detta ska läggas att flera kommunala förskolor inte kan leva på barnchecken. De överlever på sparade medel som förståss inte räcker i evigheter.

lördag 7 februari 2009

Sunt förnuft att spara på cancervården?

I SvD gick det att läsa att cancervården i SLL ska spara 53 miljoner. Och bloggarreaktionerna låter inte vänta på sig. För att spara på sjuka, och i synnerhet på de cancersjuka, är betydligt värre än att ljuga i kyrkan. Inte kan man spara på cancerbehandling. Nej, det kan man inte men om man tar reda på lite mer så visar sig ett annat scenarie, eller i alla fall som ett komplement till de skräckscenarier som primärt visas upp. Det handlar även om att vara mer effektiv med de resurser vi har. Patienter ska ligga i fällande fåtöljer så att fler får plats (exmpelvis vid intravenös cytoskatikabehandling) istället för i otympliga sjukhussängar, omläggningar i vårdpersonalens schema innebär att strålkanoner kan användas betydligt oftare och mer frekvent. Med mera. Det kan ju för en del människor med cancer innebära att man kan vara mer flexibla på dagen (kanske orkar jobba?) och tar sin behandling på kvällen. Det är ju bra för många parter och effektiviserar ju vården och för människors liv istället!

Om vi inte gör något åt de skenande kostnaderna inom hälso- och sjukvård kommmer vi snart att prata om många miljarder i underskott. Bäst att vi agerar nu, med bihållen kvaliteten på behandling förstås, det är det primära.

Representativ demokrati värd att slåss för!

C kompromissar i fråga om kärnkraft. Journalister förhör Maud Olofsson och Andreas Carlgren.

Jag blir besviken över journalisterna. Tänk att de inte kunde låta bli att envist köra på spåret svek trots att kompromissen kännetecknar en god demokrati. Tänk att de kunde framställa C-ledningens beslut som ett brott mot demokratin trots att medlemmar väljer sina företrädare just för att de skall kunna fatta beslut även i svåra situationer.

Jag blir emellertid besviken även över Maud Olofsson och Andreas Carlgren. De försvarade sig bra men argumenterade inte alls till stöd för den representativa demokratin.

Alla politiskt aktiva måste vara beredda att förklara och försvara den representativa demokratin. Att försvaga den är att förstärka populism och elitfientlighet. Självfallet måste själva kärnan i demokratin vara medborgarnas likhet inför lagen och deras rätt att välja goda företrädare som sätter sig in i frågor bättre än vad de själva kan göra.

fredag 6 februari 2009

EU-valet ett demokratiskt underskott

För några dagar sedan skrev jag till alliansens gruppledare och föreslog att även kommunen skulle medverka till att så många som möjligt skulle gå och rösta. Det finns många goda skäl för det. EU påverkar vår vardag mer än vi tror. EU svarar för att den nu uppväxande generationen i Västeuropa är den första på över 100 år som inte vuxit upp med krig. Främlingsfientliga partiers röster blir självklart mindre värda om alla vi andra röstar likaså miljö och kriminalitet struntar i landsgränser. Jag blev glad när Torbjörn Rosdahl redan efter en timme skriver på sin blogg att han uppenbarligen tycker samma sak. Nu kommer vi att ge kommundirektören i uppdrag att samla kommunens olika insatser för att få fler att rösta i EU-valet den 7 juni. Sollentunaborna är bland de tio mest EU-positiva i landet när man kollar bland kommunerna.

Malmöpolisen

Vi kan inte ha poliser som hanterar invånare på det sätt som några Malmöpoliser uppenbarligen gjort. De bör antingen omskolas eller befrias från yttre tjänst. En polislegitimation skulle direkt, om den fanns, ta bort det våldsmonopol som dessa polisen har. Jag har krävt att polisen liksom läkare ska ha en legitimation men Folkpartiets landsmöte har ännu inte delat min uppfattning. Det är ju bara polisen som med lagens hjälp får utöva våld i vårt land. Då är det viktigt att de personerna omfattas av det självklara: alla människors lika rätt och värde. Är det också så som det nu rullas upp att polismästaren vetat men inte agerat ligger ett stort ansvar på polisledningen. Ledarskap och tydlighet gällande vad och hur poliser ska agera kan inte nog betonas.

TV-licensen börjar bli en parodi.

När TV-utsändningarna rör sig mot nya distributionsformer så blir det mer uppenbart att licenssystemet för alltid är förlegat.

Jag läser i dagens IDG att varje PC med internetuppkoppling kan komma att kräva TV-licens när SVT arbetar mot att distribuera mer matrial via internet. Begränsningar och lappning av systemet är dock förberett för att dämpa orimligheten.

Låt oss betala avgiften för public service via skatten. Inte för att riksdagen ska få makt över innehållet utan för att inte strö grus i teknikutvecklingens maskineri.

Ett år i Folkpartiet

Nu i dagarna är det ett år sedan jag engagerade mig i Folkpartiet. Jag borde gjort det tidigare, men det är inget att beklaga sig för.

En ettårsbetraktelse kan man bara göra en gång, så i all hast har jag noterat:
  • Fler borde vara med, om inte annat så för att under ett år se hur politiken fungerar. Atmosfären är öppen och trevlig.
  • Engagemanget är stort. Hur mycket tid man lägger ner är såklart helt frivilligt.
  • Märkbart naturligt informationsövertag för de som får arbetsersättning för kommunala uppdrag jämfört med fritidsaktivister (hur det nu skulle vara annorlunda).
  • Högt i tak (i folkpartiet åtminstone). Inte minst att den här bloggen är fri för alla medlemmar att skriva i visar det (kontakta Cindy som kan be mig ge er ett konto och instruktion).
  • Men framförallt ett tack till alla makar och familjerna som släpper iväg politiskt intresserade så många kvällar i månaden. Er uppoffring är nog större än vi som sysslar med det som intresserar oss.
Nu kör jag in på år två!

torsdag 5 februari 2009

En energikick för Sverige

Har just tittat på Alliansens framträdande på TV. På ett pedagogiskt och statsmannavist sätt har vi nu fått ett trovärdigt förslag på hur vi ska kunna ställa om energianvändningen så att vi minimerar koldioxidutsläpp och användningen av fossila bränslen.

Kanske vi nu kan få både ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle! Jättebra, jag jublar! Vi har nu tid att utveckla alternativ till kärnkraften som det går att leva med.

De tre benen får vi leva med ett tag; vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebar energi. Jag hoppas att det tredje kommer att växa sig starkt och minska kärnkraftsanvändandet. Jag tycker att vi som nästa logiska steg måste fundera på att ta ansvar för hela kedjan; vi har i Sverige både bra slutförvaringsplatser och uranfyndigheter...men det kanske är att svära i kyrkan en dag som idag. Alliansen kommer inte att stupa på energifrågan. Hur blir det för oppositionen? Det blir intressant att höra vad Mona Sahlin och LO kommer säga. Hur ska den röd-gröna oppositionen hantera sitt samarbete??? Vi lever i en spännande tid och jag tycker mig känna lite vår i luften.

onsdag 4 februari 2009

Välkommen Torbjörn till bloggvärlden

Även gamla hundar kan lära sig nya trick...

Ungefär så inleder Torbjörn Rosdahl sin nyskapade blogg igår och fyrar av drygt tio blogginlägg i rad.


Hur länge de gamla hundarna har ork kommer framtiden utvisa...

Kör hårt och välkommen till bloggvärlden Torbjörn!

måndag 2 februari 2009

"IT-systemet är ett sorgebarn"

...så säger socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson om försäkringskassan som är i blåsväder igen. Efter kritik för långa handläggningstider och utbetalningar om är sena kunde man i helgen i DN läsa om att IT-systemet för självbetjäning är en ekonomisk felsatsning.

Alla som begärt föräldrapenning eller tillfällig dito via nätet kan nog skriva under på att det inte är optimalt för ”kunderna”, speciellt inte om föräldrarna försöker dela på ansvaret för barnet och inte stannar hemma i ett förutsägbart mönster som t.ex. på heltid alla på varandra följande vardagar. Att båda jobbar och är hemma växelvis med barnet kräver både kraft och tålamod att övertyga systemet om. Slänger man dessutom in en mormor eller farfar i den svåra VAB-ekvationen blir systemet helt obrukbart och man måste göra både anmälan och begäran via telefon och blankett.

I min naivitet har jag trott att allt mitt tröstlösa slit framför datorn ändå underlättat för någon handläggare på försäkringskassan för det var onekligen tänkt att underlätta för alla parter. Den illusionen upphörde för några år sedan efter att vi, via datorn, hade begärt föräldrapenning den dag som angavs som den sista för att få utbetalningen samma månad. Pengarna uteblev och vi kontaktade försäkringskassan för att efterlysa dem. Svaret från handläggaren har inte lämnat mig någon ro. ”Om ni lämnar alla uppgifter elektroniskt måste ni göra det tidigare än om ni fyller i en manuell blankett och skickar in. Vi måste nämligen skriva ut era uppgifter och skicka dem till Östersund för inskanning och det tar en dag extra.” Hoppas ni hängde med där, när försäkringskassan har uppgifterna i digital form skriver de ut dem och skickar dem (med posten får man anta) för att skanna in dem i digital form igen. Jag har sedan det beskedet väntat på den dag då systemet måste skrotas och önskat att den som skrev kravspecen vid upphandlingen offentligt togs i örat för detta slöseri med skattepengar, tid och miljö. Ansvariga tjänstemän och politiker borde skämmas de med, för att inte tala om det företag som sålde systemet.

Jag hoppas verkligen att ingen annan än jag drar några paralleller till vårt eget självbetjäningssystem barn.sollentuna.se, för det vore ju jobbigt om vi själva varit med och skapat ett sorgebarn…

söndag 1 februari 2009

Dun, en mänsklig rättighet?

Kalla fakta har rapporterat om hur dunet som hamnar i våra duntäcken, -kuddar och –jackor plockas från levande gäss. Övriga media som DN och SvD hakade genast på ”nyheten”. Veterinären Johan Beck Friis säger ”Gäss upplever smärta precis som människor. Det här är inget annat än kvalificerad tortyr” och det behövs inte en hjärna mer utvecklad än gåsens för att förstå att det är sant. Det är bra att media engagerar sig i frågan, men det borde verkligen inte komma som någon överraskning att det går till så här. Min då treårige son sa när vi skulle köpa honom ett nytt täcke att han absolut inte ville ha ett duntäcke för han ville att fåglarna skulle få ha kvar sina fjädrar. Svårare än så är det inte. Köper du produkter med dun bär du en del av det kollektiva ansvaret för att andra kännande varelser behandlas så här illa. Kanske har du hört talas om att EU snart väntas stoppa importen av hund- och kattskinn? Du kanske rent av tycker att det är välkommet? Det gör inte jag. Jag gillar hundar och katter, men inte mer än andra pälsklädda däggdjur och jag tycker inte att några platsar som bräm. Väljer du att lägga dina pengar på en jacka med pälskrage kan du kanske snart vara lite mer säker på att pengarna inte köpt plågor för en katt eller hund, men du kan vara helt bergsäker på att räven, kaninen, minken eller vems päls det nu råkar vara du valt att klä dig i inte haft ett toppenliv innan den fick äran att inrama ditt ansikte. Om du har någon form av samvete, sluta köp dun- och pälsprodukter!