lördag 28 mars 2009

Hinner vi med?

Att kommunicera via internet är idag en självklar och viktig del av det strategiska kommunikationen och ett viktigt komplement till den opinionsbildning som sker via mer så kallad traditionella medier så som tidningar, radio och tv. Andelen konsumenter som använder internet som sin främsta informationskälla ökar dramatiskt. Bland den yngre gruppen ägnar de flesta mer än en timme om dagen åt att surfa samtidigt som dagstidningstänkandet minskar. Rejält. Detta ställer nya krav på kommunikationen! Inte minst om vi tänker nå att nå nya och blivande väljare. En av de som är bäst på att ha insett detta är Obama och co: Se dagens SvD.

fredag 27 mars 2009

"Integration även genom stadsplanering"

När jag väl skrivit "Skym inte Vintergatan!" i går, kom jag att tänka på att Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag nyligen skrivit på DN DEBATT om att använda även stadsplanering för integration. Den artikeln röjer medvetenhet om konflikten mellan elljus för säkerhet och elljus som hinder för sikt.

Då skrev jag en betraktelse om integration och stadsplanering. Välkommen till http://GC-OC.blogspot.com !

torsdag 26 mars 2009

Skym inte Vintergatan!

Josefin Silverfur tar verkligen upp ett angeläget ämne. Tack!

Visst skall människor under sin uppväxt ha möjlighet att se stjärnhimlen så att de kan urskilja Vintergatan och övriga stjärnbilder. De skall också ha möjlighet att röra sig nattetid i skogen utan att den är upplyst av himlens återsken från alla stadsbebyggelsens lampor.

Första gång min hustru och jag tänkte på konflikten mellan syn och säkerhet var när vi bodde på Mälarblick i Nockebyhov. På krönet gick en väg som flanerare uppskattade inte minst i mörker eftersom utsikten över Mälaren och Kärsön var helt ostörd. Så började kommunen gräva för att sätta upp lampor. Jag lyckades få planen justerad så att den mest eftertraktade utsikten på krönet slapp lampor. Eftersom de gående gick inom synhåll för villorna där, upplevde de inte att säkerheten minskade.

Från 1976 har jag varit en av dem som arbetat för att öka säkerhet och motverka brott genom åtgärder i miljön. Till sådana åtgärder hör belysning, men belysning kan också störa och förhindra utsikt. Strandpromenaden i Rotsunda gård längs Norrviken är ett tydligt exempel. Därifrån var utsikten över vattnet strålande, inte minst på natten. Nu är gatlyktor tätt utsatta för att folk skall våga gå där.

Visst ökar belysning trivsel och säkerhet för de som förflyttar sig. När vi numera någon gång kör till vår stuga vid Norges sydvästspets, kör vi ogenerat när det är mörkt eftersom det blivit vägbelysning längs hela Sørlandsveien liksom längs många andra vägar.

Men vi kan inte längre se Vintergatan från vår stuga!

Här kolliderar två viktiga intressen. Vi vill att barn skall kunna se Vintergatan, nu och i framtiden. Vi vill vistas ute så säkert som möjligt. Då har det förundrat mig att arbetet inte tycks ha kommit gång på den teknisk lösning.

Dagens teknik medger att all vägbelysning hålls nedsläckt ända till någon använder vägen. Idag går det att ha sensorer som avkänner närvaron av människor och fordon och slår på strömmen för lämplig sträcka framöver. Det går att ha kommunikation mellan sensorerna så att den som rör sig längs en väg bilande, cyklande eller gående hela tiden successivt tänder vägbelysningen framför sig varpå den efter lämpligt intervall slocknar bakom.

Så länge foton av Jorden tagits från rymden har ljuskoncentrationerna vuxit och vuxit. Det är mycket vackert från rymden men det skymmer rymden. Vi måste utveckla teknik så att elljus är på bara där och när det behövs!

Earth Hour och Vintergatans dag

Earth Hour kan inte gärna ha undgått någon. DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, WWF och Arla har uppmärksammat kampanjen med nedsläckning lördagen den 28/3 mellan 20.30 och 21.30. I t.ex. Nacka förespråkar FP ett deltagande och 141 kommuner har redan beslutat att släcka utebelysningen, men här i Sollentuna har vi sagt nej och FP sällade sig då till skaran med nejsägare. Kanske kan vi tänka om till nästa år?

Nedanstående är en debattartikel av mig och Sven Hovmöller (S), ursprungligen publicerad tidningen Populär Astronomis mars-nummer.

Vi har båda haft förmånen att under uppväxten kunna ta del av den fantastiska existensiella upplevelse det är att se Vintergatan och alla miljoner stjärnor på himlen. Den hisnande känslan av att vår lilla, lilla jord är ensam i universum är svårslagen.

Vi kan dock inte räkna med att våra barn erbjuds samma möjlighet att blicka ut i evigheten.

I Sollentuna, en förortskommun till Stockholm där vi båda bor och är politiska aktiva, kan man nämligen inte längre se Vintergatan.
I tio års tid har Sven Hovmöller haft det som en sport att försöka visa sina barn detta naturens bländande underverk och han har aldrig lyckats. Kanske är det bara otur? Sven bad sin sons lärare i sjätte klass att fråga alla barn i klassen om de hade sett Vintergatan. Inte en enda hade sett den!

På kommunalpolitisk nivå möts man inte sällan av önskemål om en utökad omfattning av utomhusbelysning i samhället. Belysning av idrottsanläggningar ökar den möjliga nyttjandetiden, belysning av övergångsställen ger förbättrad trafiksäkerhet och belysta gångstråk ger en större trygghetskänsla och leder till minskad brottslighet. Argument som dessa är svåra att bortse ifrån och gör väldigt många i samhället positiva till en ökad omfattning av mängden utomhusbelysning. Det är därför troligt att vi kommer att se ännu mer belysning utomhus och även om argument som en minskad energiförbrukning kan driva fram mål om att t.ex. rikta belysningen rätt och använda nya typer av energisnåla ljuskällor kan vi nog räkna med att natthimlen kommer att urvattnas än mer framöver.

Med insikten om att Vintergatan inte längre kan ses i Sollentuna och medveten om att kraven på oss politiker om än mer belysning kommer att öka la Sven i februari förra året fram en motion till kommunfullmäktige i Sollentuna om att inrätta en ”Vintergatans dag” i kommunen. En dag om året, exempelvis kring vårdagjämningen i slutet av mars i samband med Earth Hour, då gatubelysningen stängs en timme, ett tillfälle att gå ut och titta på och njuta av stjärnhimlen. Vore det molnigt just den dagen fick man hoppas på bättre lycka nästa år, men något år skulle man förhoppningsvis få en chans att visa sina barn det gråa bandet över himlavalvet och kanske kunde detta bidra till att förmedla ett ödmjukt förhållningssätt till livet och naturen.

Man kunde ha önskat att en motion som den om Vintergatans dag skulle kunna vinna gillande. I september meddelade dock både kommunens säkerhetschef och norrortspolisen att de bedömde att en nedsläckning av gatubelysningen riskerade att få negativa konsekvenser för trafiksäkerhet och invånarnas trygghet. Kommunfullmäktige tog fasta på detta och avslog motionen.

Stads- och förortsbarnen som inte har möjlighet att åka till andra, mörkare, delar av landet kommer troligen aldrig att få se Vintergatan. Om inte fler engagerar sig i frågan vill säga. En Vintergatans dag behöver inte vara en fråga som skiljer blocken åt och skulle i princip inte kosta något alls att genomföra. Motviljan sitter troligen inte i ideologi eller omsorg om invånarnas trygghet och säkerhet och heller inte i resursbrist utan snarare i oförståelse och ointresse. Enda sättet att ändra på detta är att fler tar chansen att prata med sina politiker. Vem vet, de kanske aldrig ens skänkt ljusföroreningar eller Vintergatan en tanke…

Friidrotten kvar på Stockholms stadion

Som gammal friidrottare är jag part i målet men självklart ska Stockholms stadion behålla sina löparbanor. Här varför:

1. Traditionen. Stockholms stadion är Sveriges olympiaarena. Den byggdes för friidrottstävlingar i världsklass.

2. Enda nationalarenan för friidrott. Rena fotbollsarenor finns det redan gott om i Stockholmsområdet. 2012 står den nya Stockholmsarenan klar.

3. Sollentunavallen kan inte ersätta stadion. Jag har alltid älskat att gå på friidrott på Stockholms stadion vare sig det har handlat om DN-galan eller SM. Sollentunavallen är en mysig och bra arena för friidrott men den kan inte ersätta stadion. I så fall krävs en upprustning för mångmiljonbelopp.

4. Status och signalverkan. Att sända signalen att det endast är fotboll som gäller numera vore fel. Jag tycker om fotboll men vi måste ha en mångfald av idrotter i Stockholmsområdet. Utan Stockholms stadion som hemvist får friidrotten status som andraklassidrott.

Idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) kan vara säker på att vi friidrottsvänner kommer lobba under våren för att friidrotten ska vara kvar på stadion. Gå in på Madeleine Sjöstedts blogg och visa ditt stöd! Bli också medlem i Facebook-gruppen "Friidrotten kvar på Stockholms stadion" om ni vill stödja friidrotten.

Vem ska man ringa vid parkeringsfel?

Igår var jag på möte i kommunhuset. Parkeringsavgiften utanför huset gäller till 20:00 och jag och en okänd till kom lite före 18. Displayen på automaten var trasig och som snäll medborgare så ringer vi Sollentuna energi på det telefonnummer de uppmanar på automaten. Man vill ju inte ha böter.

Det var först när jag åkte hem senare på kvällen som jag blev ganska förbannad. För det man möttes av i telefonen var en telefonsvarare som berättade kontorstider och rabblade massor med onödig information samt meddelade andra telefonnummer man kan ringa. Som om jag hade tillgängligt papper, penna eller sifferminne.? Det är inte god service av ett parkeringsbolag att det telefonnummer som finns på automaten inte räcker.

Själva betalningsproblematiken löste sig genom att betala i blindo. En krona kostade det att stå till 08:07. Men blindobetalning är ingen bra lösning.

Ah, nu har jag skrivit av mig. Då känns det skönare :-)

torsdag 19 mars 2009

Metoder för att minska kostnader på sikt - förebygg

Få saker är så omgärdat av tyckande som mat. Som ett exempel kan nämnas mjölk. Många tycker att det är a och o för att barn ska kunna växa medan andra ser det som en av de största orsakerna till ohälsa. Vad som är bra mat skiftar med andra ord ofta från person till person. Därför är det ännu viktigare att det finns riktlinjer som efterlevs i varje kommun. Utbildningsministerns, jordbruksministerns och folkhälsoministerns gemensamma uttalande om att satsa på bättre skolmat är därför kanon. Deras recept handlar om näringsriktig och god mat för att barn ska må bra. Strålande!
Med tanke på en del av den kritik som har kommit fram kring detta så undrar jag hur vi i Sollentuna mäter att maten i skolorna är näringsriktig, god och numera även bra för miljön?

Vi har en överviktsepidemi i Sverige och alla bäckar, små som stora, som kan förebygga att fler får diabetes typ 2 och andra överviktsrelaterade sjukdomar är guld värda. Tillsammans med föräldrars föredömen kan skolan vara en viktig faktor att räkna med i detta jätteviktiga förebyggande arbete. Det är ju våra barn och ungdomar vi pratar om!

sikt kommer detta att spara pengar åt både kommuner som landsting. Det blir dyrare med fler feta än att satsa på skolmaten och ökad idrott i skolorna!

onsdag 18 mars 2009

The Rubber Room

Jag följer via podradio ett fantastiskt radioprogram kallat ”This American Life” producerat av Chicago Public Radio. De entimmeslånga avsnitten om allt möjligt och omöjligt i den mänskliga tillvaron är rent av beroendeframkallande. De sänds en gång i veckan och jag kan inte nog rekommendera serien. Idag lyssnade jag på ett avsnitt om ”The Rubber Room”. Vet du inte vad det är? Det visste inte jag heller och nu när jag vet måste jag dela med mig.

New York City har ca 80 0000 anställda lärare. Mellan 600 och 900 av dem tillbringar sina arbetsdagar i något som kallas ”The Rubber Room”, ett slags fängelse eller skamvrå för lärare som misskött sig. Brotten kan t.ex. bestå i att man i en konversation med en annan vuxen sagt ”fuck” så att barn kunnat höra det förbjudna ordet. För detta tas man ur sin ordinarie tjänst och placeras istället med andra syndare i väntan på besked om man får återgå till arbetet eller får sparken. Med normala arbetstider och med bibehållen lön sitter de sedan där hopfösta i stora kontorslokaler utan att göra något alls, i månader och år! Vissa lärare har gått dit varje arbetsdag de senaste 8-10 åren. Låter det för absurt för att vara sant? I väntan på den dokumentärfilm som är på gång kan du se en trailer och läsa mer på http://www.rubberroommovie.com/, men lyssna framför allt på radioinslaget (det kan du enkelt göra via datorn genom att klicka här). Om du tar dig förbi mittinslaget som handlar om konspiratorisk samhällsplanering kan du i slutet av programmet dessutom få höra om Clintonregeringens ”Chimp act” om statliga äldreboenden för pensionerade försöksschimpanser. Sollentuna känns plötsligt så litet och enkelt. Jag längtar redan till nästa avsnitt.

Endast kvinnan avgör skäl till abort

Att göra en abort på grund av fostrets kön upprör känslorna. Att kvinnan i det nu aktuella fallet hade många döttrar ger en viss förståelse, men det känns inte bra ändå.

Jag tror få kvinnor ser en abort som någon lätt lösning. Någon begränsning i kvinnans rätt till val ser jag ingen anledning till.

Frågan om kvinnans rätt att veta fostrets kön blir då knepigare. Lika väl som jag väntar till julafton att öppna julklappar så kan jag invänta fostrets kön till vecka 30. Jag gissar att man inte heller kan få se ultraljudsbilden ifall den kan avslöja något - vilket är mycket mer avsaknat för egen del.

Men det känns så fel med begränsningar. Jag är rädd att man måste acceptera att vissa kvinnor får göra aborter även om de är omotiverade i mina ögon. Enstaka extremfall kan inte sätta ribban, men ett par fall till och jag omvärderar mig.

Det känns ändå inte bra, men så är det med mycket här i livet.

Socialstyrelse ska utreda könsbestämningsfrågan. De lär lägga ner mer tid än det här blogginlägget på det. Så man bör invänta det.

Hur tänker ni i frågan?

Påven - omänskligt sändebud

Katolska kyrkan med Påven i spetsen sprider indirekt HIV genom sitt agerande att fördöma användandet av kondomer. Påven menar att användandet av kondomer förvärrar problemet - ett katastrofalt uttalande som lett och leder till att många fortfarande smittas av det dödliga och farliga viruset HIV. Det finns inte ord för hur förbannad detta gör mig, när vi vet att hela generationer har drabbats i stora delar av Afrika, och där föräldrarlösa små barn måste leva i svår armod på barnhem. Många barn smittas också vid födseln av sina mammor. Att använda kondomer och dela ut dem gratis i fattiga områden i utvecklingsländerna skulle verkligen kunna göra skillnad när det gäller spridningen av HIV. Äntligen har världsamfundet börjat få upp ögonen för vilken hemsk propaganda som sprids av Påven och den katolska kyrkan. Låt detta vara en början på en världsomfattande folkrörelse för att vända den katolska kyrkans syn på användandet av preventivmedel. Det är dags. Nu.

S-förslaget om avskaffad uppskovsränta?

Vad tycker ni i Sollentuna om dagens s-förslag om avskaffad uppskovsränta? Det är uppenbart populistiskt men just därför sannolikt populärt bland många bostadsrättsinnehavare. Samtidigt är det ju fördelningspolitiskt tveksamt, inte minst mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Östros vill dela ut miljarder kronor till bostadsrättsinnehavare (däribland jag själv) och villaägare, grupper som dels sparar mer än svenskar generellt och dels redan har fått inkomstförstärkningar som en följd av krisen genom att räntan har sänkts med över 3 procent.

tisdag 17 mars 2009

Delvis ditt ansvar?


Det händer uppenbarligen att grisar kokas levande i Sverige. (SR, DN, SvD, Aftonbladet) Jag har slutat förvånas över de grymheter vi människor är kapabla till, men jag blir fortfarande ledsen, otroligt ledsen. Ett av slakteriernas VD, Michael Hugosson, är övertygad om att det är effektiviseringarna och det ökade tempot som är orsaken till olyckorna. Han säger sig ha det yttersta ansvaret och jag skulle så otroligt gärna vilja att det var så enkelt. En enda stressad människa att peka ut som skyldig, det vore så enkelt, så lätt att åtgärda, så lätt att gå vidare. Fast det vore ju att blunda för sanningen. Alltså måste jag ännu en gång brottas med insikten att jag tycker att även mina vänner, släktingar och bekanta, människorna jag älskar och beundrar, bär en del av det kollektiva ansvaret för att grisar kan kokas levande i Sverige. Hur kan kloka och underbara människor som ni greppa den billiga köttbiten på hyllan utan att ägna djuret i förpackningen en tanke? Jag kommer nog aldrig att kunna förstå det.

lördag 14 mars 2009

Mat och känslor

Läste i NU om vad Marit sagt (avsändaren var inte direkt glasklar men jag tror att det var ett referat från hennes anförande förra helgen). Hon är aldrig rädd att ta strid för det hon tror på och att ifrågasätta det som ter sig som sanningar men visar sig vara tyckande. Det lär storma om uttalande som menar att djuren inte mår bäst av att skötas av varumärket KRAV. Inte tänker man på att det betyder att korna inte får skydd av myggmedel, eller att de kanske inte alltid får tillgång till veterinär och läkemedel där det skulle behövas. Hon vågade också säga att hon tycker att EU ska satsa på GMO. De två egenskaper som är vanligast i världen just nu är resistens mor insektsangrepp med användning av en gen från bakterier (för övrigt den bakterie som vi dumpar ett par ton över sjöar och vatten varje år för att minska våra myggbesvär) och tolerans mot ogräsmedlet Round up.

Terminatorgenen som nämndes lämndade dock aldrig skrivbordet, dessa grödor är lika fertila som andra. Däremot finns det ett patent (ung. som för läkemedel). Inom EU finns det växtförädlarrätt som ger "rojalty" till växtförädlaren under mycket lång tid för alla andra nya sorter. Jag önskar att bönderna i Afrika med tiden blir tillräckligt rika för att slippa använda egenrensat utsäde det finns nämligen risker med det.
Några av de nya GMO egenskaperna som kommer på den internationella marknaden inom de närmaste fem åren är, motstånd mot torka, vitamin A berikning, virus resistens mm.
Gates foundation har på senare år engagerat sig i Afrikanskt lantbruk och är en betydande kraft på det området.

Ibland undrar jag om inte bilderna från Emil i Lönneberga har varit väldigt skadliga för vår syn på hur jordbruk kan och bör skötas.

Sommaren är här...

Duggregn och snö gör ingen sommar. Men idag så klämde jag till årets första mygga (utomhus). Stor och spinkig var den dessutom.

Dottern gömde den sedan i snön innan bildbevis tog.

Förvisso är jag mot dödsstraff, men lite lycka känner jag genom att jag besparat sommaren ett antal tusen myggor med dagens gärning...

Ni kan tacka mig i höst :-)

fredag 13 mars 2009

Riksmötet och EU

Jag åkte hem från riksmötet med stor energi och kämpaglöd. Fp ligger rätt inför EU-valet. Vi har en tydlig och bra profil - Ja till Europa. Vi har starka och trovärdiga kandidater. Valet mellan Marit och Marita är lätt - skillnaden är enorm, inte en bokstav. Vi har en upparbetad trovärdighet i Europafrågorna sedan lång tid tillbaka. Vår EU-minister heter Cecilia Malmström, doktor i statsvetenskap. S-regeringens EU-minister hette Bosse Ringholm. Den största risken är därför att vi nu slår oss till ro och tror att det bara är att låta andra göra jobbet så kirrar vi sisådär 15 procent i valet den 7 juni.

Men om vi faller tillbaka i den inställningen, då kommer vi garanterat att misslyckas trots alla goda förutsättningar. Vad tror ni? Vad måste vi vara extra vaksamma och förberedda på inför EU-valet? Jag tror att det är två områden som vi måste arbeta extra mycket på politiskt för att lyckas i juni. Det ena är arbetsrätten. Där kommer s att vilja attackera. Det vet vi. Jag deltog på det seminarium om EU och arbetsrätten som leddes av Tina Acketoft och Hasse Backman i Linköping. En sak är glasklar. Vi måste ha mycket bättre politiska svar i maj/juni än vad som presenterades på det seminariet. Det räcker inte med att säga att s och vänstern har fel när de säger att den svenska modellen hotas av EU. Det ska vi säga för det är sant men vi måste samtidigt var mycket mer offensiva och ha förberett argumenten väl. Vi måste tala klarspråk och påpeka att Byggnads och vänstern har fel. Det är inte ok i 2000-talets Sverige att stå och skrika "go home" till lettiska byggnadsarbetare. Det är inte ok att på godtyckliga grunder försätta ett legitimt företag som Laval i blockad och så småningom i konkurs så som Byggnads gjorde i Vaxholm 2004. Byggnads agerade är inte ett uttryck för den svenska modellen och det ska inte vara det. Om det vore det skulle vi som svenskar behöva skämmas. Nu är det inte vi svenskar som har anledning att skämmas utan Byggnads. Utslaget i EU-domstolen förra året bekräftade precis det.

För det andra borde vi påpeka att den EU-lagstiftning som s nu vill riva upp tillkom på deras initiativ. "Utstationeringsdirektivet" är inget som Sverige bara har fått ärva via EU-medlemsskapet 1995. Det tillkom efter 1995 och den svenska s-regeringen var i allra högsta grad involverad i förhandlingarna. Bara tio år senare vill s försvara ett oförsvarligt agerande från Byggnads genom att riva upp hela direktivet. Det är som om vi skulle förändra vår egen arbetsmarknadslagstiftning bara för att det råkar vara facket som bryter mot den. Hur bisarrt blir det? Nej, EU ska med lag byggas precis som en gång Sverige.

För det andra tror jag att valet kommer att handla om ekonomi. På det området måste vi vässa argumenten rejält. De protektionistiska tendenserna inom EU är uppenbara och ännu är inte slaget vunnet på något sätt även om signalerna från Europeiska rådet i förra veckan var positiva. Tyvärr är det dock lätt för ett EU-land att uttala sig mot protektionism och sedan göra helt om och i praktiken införa protektionistiska åtgärder. Jag har varit med om det ett otal gånger under min tid på Kommerskollegium och UD. EU-länder är inte alltid sämst, USA är världsmästare på att tala om frihandel samtidigt som de genomför åtgärder som "skyddar" jobben på hemmaplan. U-länder är ofta ett lika dåligt track record men deras protektionism vågar vi inte prata om eftersom det finns en märklig underliggande uppfattning om att den skulle gynna deras ekonomiska utveckling.

Länk till några liberala bloggar

NU-bloggen
Per Altenberg - ett liberalare Europa
Madeleine Sjöstedt
Lotta Edholm
Seved Monke
Mark Klamberg

torsdag 12 mars 2009

Utfrågning i Finansutskottet

Idag har jag utfrågats av riksdagens finansutskott. Det handlade om kommunernas och landstingens ekonomi. Det är allvarligt var mitt budskap. För bakom varje krona och öre i prognoserna finns människor som behöver våra tjänster. Vi kan inte ha fler barn i barngrupperna på förskolan eller färre lärare i skolan. Många äldre har som enda kontakt med omvärlden ett besöka av våra medarbetare. Man har inte all tid i värden när man behöver en gråstarr eller höftoperation. Man får aldrig glömma detta när man beslutar om tillskott eller inte till kommuner och landsting var mitt budskap.
Generella tillskott vad gäller statsbidragen och förändringar av balanskravet var andra råd från mig till utskottet. När näringslivet får problem kan det offentliga fylla igen efterfrågan. Det är god politik. För den som är nyfiken kan man se allt via http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1110903120066086512

tisdag 10 mars 2009

Tema jämlikhet

SvD hade nyligen en artikel om att BVC inte har tidningar m.m. som riktar sig till papporna. Det vill man ändra på. Bra! Idag när jag var på Bilprovningen slog det mig att där fanns bara tidningar som riktar sig till män... Hoppas man ändrar där också.

måndag 9 mars 2009

Om jämställdhet och personlig integritet

Feminist eller liberal?
Jag såg också Agenda igår och jag blev inte imponerad. Frågorna som ställdes var inte särskilt intressanta och SVTs insats kunde varit bättre. Programledaren avbryter, kameran hänger på Gudrun Schyman även när det inte är hon som pratar. Man befäster att man måste prata högst för att få ordet. Programmet avlutas med en (min tolkning) nedlåtande klapp på axeln på Nyamko Sabuni, vår minister.

Fanns det då inget intressant i diskussionen? Jo, alla höll med om att samhället går åt fel håll, det blir mer jämställt men istället för att kvinnor lyssnas på så kommenteras utseendet också hos män. Och visst det är ett större och mer tydligt problem för kvinnor än för män. Förändringen går dock åt del håll.

Jag tycker om Nyamko Sabunis lågmälda stil. Hon är liberal och vill bygga ett jämställt samhälle. Hon anser att det är viktigare vad man gör för jämställdheten i vården, omsorgen, skolan mm än vad man kallar sig. Hon har integritet och tror på handling.
Men igår hade jag önskat mig att hon fått möjlighet att komma mer till sin rätt, utan att bli avbruten och osynliggjord. Maktstrukturerna var mycket synliga...

Kandidater för Albrights helvete

Att det enligt Madeleine Albright finns en särskild avdelning i helvetet för kvinnor som motarbetar varandra är tydligen inte något som alla kvinnor tagit intryck av.

På Internationella Kvinnodagen lade jag märke till att Nyamko Sabuni utsattes för flera angrepp. Nu har jag skrivit på min blogg om detta. Välkomna till
http://GC-OC.blogspot.com !

söndag 8 mars 2009

Att inte utnyttja kompetens är slöseri

Att inte utnyttja kompetens som vill arbeta är slöseri.

Utlandsfödda eller personer med "svåruttalade" namn diskrimineras lätt i arbetslivet. De som anställer har problem att besegra sina fördomar. Samma struktur drabbar även kvinnor.

Ett kvinnor i grunden är lika goda chefer/beslutsfattare är på pappret självklart för beslutsfattare - men ändå har beslutsfattare svårt att släppa fram dem.

Kvotering är en metod som diskuteras för att påtvinga förändringar i så uppenbara brister. En annan metod är att påminna och åter påminna de som tar beslut varför de inte utnyttjar den kompetens som borde finnas.

Drivkraften att göra rätt är stor, men större än så är drivkraften att inte göra fel. Det går att utnyttja genom att ifrågasätta vilka kriterier som användes för att utesluta vissa grupper.

Ingen mirakelmedicin, men ett litet steg på vägen.

Vi är inte lika värda

En helt bisarr händelse skedde i Brasilien tidigare i år. En 9-årig flicka, gravid efter våldtäkt av sin styvfar blir fördömd och utesluten av katolska kyrkan. Du läser rätt, det är flickan (och hennes mamma som har stött henne) som är fördömda, däremot inte styvpappan. Fördömandet grundar sig på att det är en synd att göra abort. Nu har man tagit bort uteslutningen OM de biktar sig och ber om förlåtelse för sin synd!
Jag blir så djupt provocerad, och så fruktansvärt berörd över denna tragik som drabbar flickan. Och för att detta fortfarande kan hända 2009.

Idag är det internationella kvinnodagen. Den behövs tyvärr fortfarande. Mer i vissa länder än i andra.

fredag 6 mars 2009

Det handlar om politik

Ibland när frågor inom näringlivet har fastnat i maktstrukturer och inte tas hand om rationellt, då heter det att det blivit politik i frågan. Alltså stopp! Men varför kallas det så? För politik handlar ju om att arbeta för en bättre värld och kompromissa om vad som kan vara den bästa lösningen. Politik borde förknippas med något positivt - så som ansvarstagande och demokrati.

Internationella kvinnodagen borde vara varje dag

På söndag är det internationella kvinnodagen och den bör inte sammanblandas med dagar som mors eller fars dag, då syftet är att vi ska köpa och uppvakta någon. Nej internationella kvinnodagen är 99 år gammal och i Sverige är den tänkt att vara en dag i politiskt syfte. För hur står det till med jämnställdheten i detta jämnställdhetens land efter 99 år? Fortfarande är det männen som har makten och pengarna. Kvinnor i börsbolagsstyrelser är fortfarande lika sällsynta som isbjörnar i Sverige. Frågan är om vi liksom Norge ska ha kvotering? Men vi har ju redan idag kvotering, då det är medelåldersmän som gått på Handels som bara tar med likasinnade. En del säger att kvotering innebär att det är kvinnor som inte kommer dit på egna meriter, utan bara tack vare kvoteringen. Men häromdagen var det ett kvinnligt nätverk som lätt kunde komma fram med en lista på över 500 kvinnor som både hade kompetens, idag ledande befattning och var intresserade av styrelseuppdrag. Mitt förslag är att man kvoterar valberedningarna till börsstyrelserna för att på så sätt få ihop ett mycket bredare och mer jämställt nätverk, som då kan gynna kvinnor. Så kvinnor och män, blunda inte för de patrialkala strukturerna, utan bekämpa den. Internationella kvinnodagen året om!

torsdag 5 mars 2009

Rösta i EU-parlamentsvalet och fira nationaldagen samtidigt?!

I Sollentunas valnämnd jobbas det frenetiskt inför det stundande valet till EU-parlamentet. Roligast på dagens sammanträde var att vi, på folkpartiets initiativ, gav vårt kansli i uppdrag att utreda möjligheterna att i samband med nationaldagsfirandet i Edsbergsparken den sjätte juni anordna förtidsröstning. Ett utmärkt tillfälle att ge Sollentunaborna en chans att rösta, men också ett sätt att göra lite extra reklam för den ordinarie valdagen som ju infaller dagen efter, den sjunde juni. Jag hoppas förslaget visar sig vara praktiskt och ekonomiskt genomförbart. Återkommer och avlägger rapport efter nästa möte då jag vet mer.

P.S. Hundarna på bilden får inte rösta i EU-parlamentsvalet, men de besöker trots detta gärna nationaldagsfirandet i Edsbergsparken.

NU-bloggen: Får Chippendale-Daniel jämställdhetsbonus?

Hej!

Den nystartade NU-bloggen kör idag igång på allvar inför Folkpartiets kommunala riksmöte i Linköping: www.tidningennu.blogspot.com. Dagens debattämne är följande apropå Fp-förslaget om fördubblad jämställdhetsbonus: “Får Chippendale-Daniel jämställdhetsbonus?” Välkomna! /Per

Något av det roligaste jag vet

Häromdagen körde jag grävmaskin. Det är roligt och man blir som en pojke på nytt som det heter i sången. Men det roligaste är när man får ta ett skoptag för att starta ett nytt LSS-boende. Det är ett boende för åtta ungdomar med särskilda funktionshinder som det kallas. Underbara ungdomar som var inbjudna till detta tillfälle. De får på så sätt följa sitt ”eget” hus från början och det är mycket uppskattat. De får nu ett eget boende och är omkring 23-25 år. Tillsammans med lite personalstöd kommer de ut och kan också ägna sig åt daglig verksamhet som arbete. Deras föräldrar vet att de får det bra och en ny utveckling med ett nytt liv mer likt ditt och mitt. Det är sådana här stunder man känner störst glädje över att vara politiker.

onsdag 4 mars 2009

Sverige utanför konvention om traffiking?

Idag vill många se internationella åtgärder mot den vidriga handel som kallas traffiking. Det har slagit mig att en konvention borde finnas, och jag har satt igång jakten på den. De två senaste inläggen på min blogg http://GC-OC.blogspot.com berättar om hur långt jakten hunnit.

Det visar sig enligt FN att Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others antogs 1950.

Det visar sig också att Sverige icke ratificerat denna konvention! Det har däremot våra nordiska grannar gjort.

Jag har därför frågat UDs enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter om Sverige aldrig ratificerade konventionen 1950, om svenska staten i så fall avstår från att följa den och om det finns något annat internationellt åtagande mot traffiking som Sverige följer.

Mitt intresse för denna fråga väcktes av två misstankar, den ena värre än den andra:
– Sker dagens debatt om traffiking utan kunskap om att det finns en internationell konvention mot denna vidriga handel?
Har konventionen blivit en död bokstav som staterna struntar i?

Det skall det bli intressant att se vad UD svarar.

Två nya snickare

Vi har sedan en tid två egna snickare anställda i kommunen. Jag kan lova att det var ett klokt beslut. När någon av kommunens verksamheter behöver hjälp med en skada eller annat så ringer man fastighetsenheten och om det är viktigt så kan det åtgärdas samma dag. Det är en annan hastighet än tidigare och, säger man, billigare. Tidigare behövde vi gå via den upphandlade entreprenören även vid mindre jobb. Det kunde ta tid. Jag tror att det är klokt att fortsätta upphandla tjänster men vi behöver också kunna förfoga direkt över en del tjänster. Detta är ett sådant fall. Ni må tro att de blir bra mottagna och de som är ansvariga för våra verksamheter kan ägna sig åt annat än jaga hantverkare.

Minus 100 miljoner kronor

Sedan augusti har skatteunderlaget minskat med ca 100 miljoner för Sollentuna kommun. Ett så snabbt fall har jag aldrig tidigare upplevt. Och vi vet ännu inte om botten är nådd. Det innebär att de budgetdirektiv alliansen i dag har lagt till styrelser och nämnder för 2010 blir samma summa pengar som i år. Går det att behålla välfärden med en så kraftig inbromsning? Ja, man måste trots detta komma ihåg att vi fortfarande har 2700 miljoner att bedriva verksamhet för. Nu behövs två saker. Hårda nypor gällande det vi säger ja till. Men framförallt att hålla hårt på våra liberala värderingar. I tider där vi inte kan göra allt med skattepengar som invånarna önskar måste vi först se till så de mest utsatta får hjälp och att vi fortsätter bygga för framtiden. Det kommer en tid efter den ekonomiska kris vi nu genomlever. Tiden ska användas för att vara rustade när efterfrågan kommer igen och jag tänker främst på utbildning.

Vår utgångspunkt är ändå bättre än många andra kommuners. Vi har vågat säga nej till allt det "goda" socialdemokraterna och oppositionen önskat vi skulle lägga pengar på d vs dansbanor, rekreationsparker, inomhusbandybanor, nya utomhusbad och mycket annat. Vi har inga lån och två stabila kommunal bolag.

Nu ska styrelser och nämnder under våren ta fram konsekvenserna av dessa budgetdirektiv. Sedan är det i slutändan upp till alliansens majoritet att göra prioriteringar och avvägningar vilket kommer att ske efter sommaren.

tisdag 3 mars 2009

Usch!

Min tro på mina medmänniskor fick sig en törn idag. På jobbet ringde en kund och meddelade att en av de byggmaskiner de hyr in av oss blivit stulen. Vi har på jobbet under senare år allt oftare fått rapporter om stulna maskiner och det har tyvärr blivit vardag för byggbolag och uthyrningsföretag att tjuvar genom välplanerade inbrott kommer över ett större antal maskiner som sedan raskt lämnar landet. Dagens stöldanmälan var dock av ett annat och nästan ännu mer beklämmande slag.

Slutanvändare av maskinen var ett av Stockholms största byggföretag, ett som likt många andra tvingats till omfattande varsel och uppsägningar under det senaste halvåret. Min kund beklagade sig över att denna maskin bara var en i raden av många som på senare tid ”kommit bort” utan några tecken på inbrott. Enligt den uppgivna kunden begås dessa stölder runt om på flera olika byggen och kundens, helt rimliga, slutsats var att de anställda själva stjäl maskinerna, som ett slags avgångsvederlag. Något som endast är möjligt för att deras kollegor inte gör något för att förhindra det. Ingen har sett eller hört något. I de flesta fall görs dessutom inte ens en polisanmälan vid byggstölder eftersom man, vis av erfarenhet, gett upp hoppet om att polisen kan hjälpa till att återfinna maskinerna eller sätta dit de skyldiga.

Jag har stor tilltro till den här kunden och har dessutom fått en liknande rapport från södra Sverige nyligen så jag kan inte längre försöka intala mig att det faktiskt inte går till så här i Sverige. Att vuxna människor ens kommer på idén att stjäla är beklämmande, men att andra och till antalet många fler, accepterar det och ser mellan fingrarna när så allvarliga brott som stöld begås får mig att vilja ta till några av de ord jag brukar spara till tillfällen då jag stött lilltån mot soffbordsbenet. Egentligen borde jag kanske inte vara förvånad för jag vet ju själv att ingen ens reagerat de två gånger min mamma blivit vittne till barnmisshandel, i köpcentrum fulla av vuxna vittnen. Så länge det finns människor, som min mamma, som vägrar se på och istället agerar, lovar jag dock att jag ska fortsätta tro gott om mina medmänniskor. Att det i Sverige finns alldeles för många fegisar är dock uppenbart och det suger, för att uttrycka sig milt.

Att skriva är guld

Häromdagen kom jag över en intressant undersökning som baserar sig på 1 524 informatörer i 37 länder (främst i Europa) och deras syn på framtida kommunikationskanaler. Resultatet ger en intressant omvärldsanalys som tål att ta sig en närmre titt på. Sammanfattningsvis beräknas kommunikation genom sociala nätverk (som Facebook), bloggar och så kallad podcasting öka med mellan 100 och 300 procent inom överskådlig tid. Tryckta medier beräknas minska (men fortfarande finnas kvar, förstås) och tv och radio fortsätter att öka men i låg grad.

Min personliga reflektion är att det här faktiskt börjar bli rätt svårt! Bara en sådan sak som webbplatser, är numera bara en hygienfaktor. För att nå den yngre delen av befolkningen behövs betydligt häftigare artilleri för att få uppmärksamhet. Nästa valkampanj kommer visa vilket parti som tar det här på allvar. Säkra källor säger att (s) ligger betydligt längre fram än vi andra. Det gör mig motiverad!

måndag 2 mars 2009

Träffpunkten byggs på

Jag står vid bussen vid Sollentuna C nästan varje arbetsdag. Det är spännande att se hur träffpunktshuset växer.

Om nått halvår är det klart och minnet av en tidigare parkeringsplats är bortglömt.

söndag 1 mars 2009

Första besöket i Sollentuna Simhall

Efter 6 år i kommunen så gjorde jag idag mitt första besök i Sollentuna Simhall.

Egentligen gjorde jag två besök eftersom jag glömde badbyxor och de inte säljer några där (vilket är kasst om jag får tycka).

Positivt är att det är trevligt med ett bad där det inte överallt behövs varningsskyltar om att det är halt när det blir vått (hur nu någon kan designa ett badhus och missa den uppenbara detaljen).

Att jag åkte dit beror på att jag pedagogiskt skulle försöka få 6-åringen att öva simning. Jag lär åka dit fler gånger, men barnens dragkraft mot äventyrsbadet i Husby kommer vara stark. Sollentunabo eller ej så vinner det badet om man jämför.