lördag 28 mars 2009

Hinner vi med?

Att kommunicera via internet är idag en självklar och viktig del av det strategiska kommunikationen och ett viktigt komplement till den opinionsbildning som sker via mer så kallad traditionella medier så som tidningar, radio och tv. Andelen konsumenter som använder internet som sin främsta informationskälla ökar dramatiskt. Bland den yngre gruppen ägnar de flesta mer än en timme om dagen åt att surfa samtidigt som dagstidningstänkandet minskar. Rejält. Detta ställer nya krav på kommunikationen! Inte minst om vi tänker nå att nå nya och blivande väljare. En av de som är bäst på att ha insett detta är Obama och co: Se dagens SvD.

Inga kommentarer: