torsdag 19 mars 2009

Metoder för att minska kostnader på sikt - förebygg

Få saker är så omgärdat av tyckande som mat. Som ett exempel kan nämnas mjölk. Många tycker att det är a och o för att barn ska kunna växa medan andra ser det som en av de största orsakerna till ohälsa. Vad som är bra mat skiftar med andra ord ofta från person till person. Därför är det ännu viktigare att det finns riktlinjer som efterlevs i varje kommun. Utbildningsministerns, jordbruksministerns och folkhälsoministerns gemensamma uttalande om att satsa på bättre skolmat är därför kanon. Deras recept handlar om näringsriktig och god mat för att barn ska må bra. Strålande!
Med tanke på en del av den kritik som har kommit fram kring detta så undrar jag hur vi i Sollentuna mäter att maten i skolorna är näringsriktig, god och numera även bra för miljön?

Vi har en överviktsepidemi i Sverige och alla bäckar, små som stora, som kan förebygga att fler får diabetes typ 2 och andra överviktsrelaterade sjukdomar är guld värda. Tillsammans med föräldrars föredömen kan skolan vara en viktig faktor att räkna med i detta jätteviktiga förebyggande arbete. Det är ju våra barn och ungdomar vi pratar om!

sikt kommer detta att spara pengar åt både kommuner som landsting. Det blir dyrare med fler feta än att satsa på skolmaten och ökad idrott i skolorna!

1 kommentar:

Kjell Ericson sa...

Du skriver "satsa på ökad idrott i skolorna" och får mig att tänka på en småsak som poppat upp ibland i huvudet.

Varför har arbetsgivare inte infört obligatorisk stretching efter att de fått ta större del av sjukskrivningskostnaden?

På en av alla dussintals arbetsplatser jag arbetat på så har de haft frivillig morgongymnastik. Borde inte deltagande vara löneökningsgrundande?

Det har inte direkt med det du skriver. Men kanske en liten bäck att få igång motionerande bland flera. Hälsoökande om inte annat.

...visst ja - i lumpen hade vi förståss obligatorisk morgongymnastik. Inget snack om frivillighet :-)