torsdag 26 mars 2009

Skym inte Vintergatan!

Josefin Silverfur tar verkligen upp ett angeläget ämne. Tack!

Visst skall människor under sin uppväxt ha möjlighet att se stjärnhimlen så att de kan urskilja Vintergatan och övriga stjärnbilder. De skall också ha möjlighet att röra sig nattetid i skogen utan att den är upplyst av himlens återsken från alla stadsbebyggelsens lampor.

Första gång min hustru och jag tänkte på konflikten mellan syn och säkerhet var när vi bodde på Mälarblick i Nockebyhov. På krönet gick en väg som flanerare uppskattade inte minst i mörker eftersom utsikten över Mälaren och Kärsön var helt ostörd. Så började kommunen gräva för att sätta upp lampor. Jag lyckades få planen justerad så att den mest eftertraktade utsikten på krönet slapp lampor. Eftersom de gående gick inom synhåll för villorna där, upplevde de inte att säkerheten minskade.

Från 1976 har jag varit en av dem som arbetat för att öka säkerhet och motverka brott genom åtgärder i miljön. Till sådana åtgärder hör belysning, men belysning kan också störa och förhindra utsikt. Strandpromenaden i Rotsunda gård längs Norrviken är ett tydligt exempel. Därifrån var utsikten över vattnet strålande, inte minst på natten. Nu är gatlyktor tätt utsatta för att folk skall våga gå där.

Visst ökar belysning trivsel och säkerhet för de som förflyttar sig. När vi numera någon gång kör till vår stuga vid Norges sydvästspets, kör vi ogenerat när det är mörkt eftersom det blivit vägbelysning längs hela Sørlandsveien liksom längs många andra vägar.

Men vi kan inte längre se Vintergatan från vår stuga!

Här kolliderar två viktiga intressen. Vi vill att barn skall kunna se Vintergatan, nu och i framtiden. Vi vill vistas ute så säkert som möjligt. Då har det förundrat mig att arbetet inte tycks ha kommit gång på den teknisk lösning.

Dagens teknik medger att all vägbelysning hålls nedsläckt ända till någon använder vägen. Idag går det att ha sensorer som avkänner närvaron av människor och fordon och slår på strömmen för lämplig sträcka framöver. Det går att ha kommunikation mellan sensorerna så att den som rör sig längs en väg bilande, cyklande eller gående hela tiden successivt tänder vägbelysningen framför sig varpå den efter lämpligt intervall slocknar bakom.

Så länge foton av Jorden tagits från rymden har ljuskoncentrationerna vuxit och vuxit. Det är mycket vackert från rymden men det skymmer rymden. Vi måste utveckla teknik så att elljus är på bara där och när det behövs!

Inga kommentarer: