fredag 3 april 2009

AMF, Wanja, styrelser och hinna med

LO-Wanja har dansat runt efter att uppenbart inte kunnat utföra ett av sina 24 styrelseuppdrag. Grundlurad var en del av hennes ursäkt.

Jag förstår dock hennes problem. Förutom när jag varit ordförande så har jag ofta en känsla av att få för lite information för beslut. En ordförande kan också förändra dagordningen på sätt vilket kräver uppmärksamhet eller tenderar till för snabba beslut.

Förfrågningar i omgivningen visar även att många politiker i nämnder saknar tillräcklig koll på underlag för sina beslut. Trist men sant och de kan samlas i Wanjas hörn.

Wanja fick däremot 70.000 kr för besväret, vilket borde innebära att hon med hennes månadslön lägger en månads arbetstid på enbart det styrelseuppdraget. Snacket om styrelsen ska ha ersättning för ett "extra ansvar" tycker jag är nys - nästan ingen är så misskötsam att den ställs till svar. Jag tror alltså inte hon gör rätt för den ersättningen hon får.

Som politiker får jag 300kr före skatt för 3 timmar nämndmöte och noll kronor för 8 timmars inläsning. Det är tur att man har det som intresse (så tro inte att jag klagar), men det blir svårt för medborgare att ställa krav med så låg ersättning. Något försök att motivera familjen i ekonomiska termer till varför man är borta på kvällar är lönlöst.

Vad gäller bolagsstyrelsers ersättning så propagerar jag för timersättning. Jag tror deras fasta ersättning för ospecificerat tidnedläggning gör att de lägger ner alldeles för lite tid till inläsning och fördjupning.

Vad gäller politiken så har ingen kategori behov av högre ersättning än att det fortfarande finns tillräckligt med intresserade kompetenta människor för varje uppdrag.

Inga kommentarer: