söndag 24 maj 2009

Fram för ett gränslöst Europa

Jag vill ha ett gränslöst Europa dvs. så att man t.ex. kan flytta mellan olika länder utan att förlora rättigheter, att man kan studera och söka arbete och vård i vilket medlemsland som helst. Det är självklart viktigt att kunna påverka vilka beslut som ska fattas och därför bör man rösta. Jag vill att vi ska arbeta bl.a. för fri abort, mot sexslavhandel, för en bättre miljö- även för djuren -och för ökad jämställdhet mellan könen. För övrigt anser jag att Sverige bör införa euro.

Mvh
Carina Bindzau

Inga kommentarer: