lördag 30 maj 2009

Korruption i Bregottfabriken

Dagens Svenska Dagbladet behandlar det ämne som jag har pratat om hela valrörelsen. Vi vet faktiskt inte till vad eller vem pengarna från jordbruksbudgeten går. Inte ens EU-revisionen vet det. Därför kallar vi denna del av min personvalskampanj för "Korruption i Bregottfabriken". Du kan protestera genom att gå med i vår Facebook-grupp med samma namn. Du kan även skriva på vår namninsamling mot korruption i Bregottfabriken. Om jag väljs in i parlamentet kommer vi genast att översätta den till engelska och fortsätta att samla in namn från hela Europa.

EUs jordbruksstöd kostar Europas skattebetalare 600 miljarder kronor per år, nästan 50 procent av EU-budgeten. En del av stödet borde aldrig ha betalats ut enligt EUs revisionsrätt. Annat är direkt skadligt för miljö och utvecklingsländer. Bland de största mottagarna finns företag som Cloetta, Coca Cola och Göteborgs Kex. Den allra största mottagaren i Sverige är den danska sockerjätten Danisco.

Som parlamentariker kommer jag att hårdprioritera en reformering av EUs jordbrukspolitik. Jag kommer att ta strid med särintressen i Bryssel, vare sig det handlar om franska bönder, spanska fiskare eller dansk sockerindustri. Och jag kommer inte att tystna om väljarna skickar mig till Bryssel.

De reformer jag driver baseras på tre krav:

1. Full insyn. Allt jordbruksstöd ska redovisas Euro för Euro i alla medlemsländer. Dagens Svd-artikel visar hur centralt detta krav är.

2. Gödsla inte i Bregottfabriken. Stoppa genast alla subventioner till livsmedelsindustrin och allt stöd som stimulerar utsläpp av koldioxid i atmosfären.

3. Ställ om till ett modernt EU. Fasa långsiktigt ut allt stöd vars syfte inte är att bibehålla biologisk mångfald eller öppna landskap. Investera istället i forskning, framtidsteknologier och en modern europeisk infrastruktur.

Jordbruksstödet är EUs största utmaning. Protestera genom att gå med i Facebook-grupppen mot korruption i Bregottfabriken eller genom att skriva på namninsamlingen. Och framför allt. Rösta på ett parti som inte bara ägnar sig åt läpparnas bekännelse utan som på allvar prioriterar reformer av EUs jordbrukspolitik.

Nyhetsreferenser: Per på Newsmill, Svd: Fusk och fel.

Inga kommentarer: