onsdag 27 maj 2009

Låt Sollentuna bli Eurokommun


Den gemensamma valutan i Europa har nu fungerat i 10 år. Den har fungerat väl. I höstas under den akuta finanskrisen samlades euroländerna och fattade flera kraftfulla och viktiga beslut som dämpade det akuta krisförloppet. Länder med samma valuta knyts allt tätare till varandra. Vi vill att Sverige går över till euron och enligt nya opinionsundersökningar har euron idag fler anhängare än tidigare och är en del av vår svenska verklighet.
På Arlanda flygplats, där 55 internationella flygbolag opererar och 17 miljoner resenärer passerar varje år, finns 550 företag och 16000 anställa. Detta på verkar även Sollentuna kommun och antalet internationella kontakter och kommunikationer, där euron ingår som en viktig del, kommer att öka. Mot den bakgrunden vore det naturligt att etablera Sollentuna som eurokommun.
Vi föreslår att Sollentuna tar en ledande position inom Stockholmsregionen gällande att etablera sig som eurokommun. Det skulle innebära att euron kan användas parallellt med kronan där det är praktiskt möjligt - t ex i hotell, restauranger, butiker, taxi - och att euron finns i alla bankomater. Besökare från euroländer ska alltså i normalfallet inte behöva växla valuta.
En möjlighet att få lön, betala hyra och andra avgifter i euro bör också kunna utvecklas där Sollentuna kommun och andra aktörer medverkar.
Avgörande är givetvis hur handeln, näringslivet, turistnäringen och bankerna ställer sig till förslaget. Vi tror att euro som parallell valuta i en lågkonjunktur skulle vara en värdefull stimulans för företagen och besöksnäringen i Sollentuna kommun och även som serviceåtgärd innebära fördelar för kommuninvånarna. På något längre sikt borde hela Stockholm-Uppsala-området kunna följa efter och bli en eurozon.

3 kommentarer:

Josefin Silverfur sa...

På något längre sikt borde hela Sverige följa efter och bli en eurozon, tycker jag i alla fall. ;-)

Maria Sitell Kjelsson sa...

Lennart, bra intitiativ.

Carina Knorpp sa...

Det skulle vara jättebra symbolik i det tycker jag!