fredag 29 maj 2009

Räcker det att bara vara där?

Det finns dem som hoppas på din röst för att få sätta sig i EU-parlamentet för att obstruera. Det finns dem som hoppas kunna locka dig genom att upprepa sitt enda budskap: "Jag är kritisk".

Men hallå?
Vem tror de att de lurar? Vem vill representeras av någon som bara vill säga nej? Någon som inte kan leverera en enda konkret tanke om vad hon vill uträtta i den politiska församling hon vill bli vald till.

De som kandiderar till riksdag eller kommunfullmäktige och har "Din kritiska röst" som huvudparoll skulle sannolikt inte tas på allvar. Vi som bor i Sollentuna väljer dem vi tror kan utveckla Sollentuna och förvalta vår kommunalskatt bäst. Vi som bor i Sverige väljer de riksdagsledamöter som vi tror har de rätta idéerna för Sveriges utveckling. Vi som bor i Europa väljer rimligtvis de personer som vi tror har kunskap och förmåga att föra Sveriges talan i det Europeiska samarbetet.

Jag kommer att kryssa Fredrik Malm, nr 4 på Folkpartiets lista. Han är en klok person med stort engagemang i frihandel, demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Han kan göra nytta i Bryssel. För både Sverige och Europa.

Inga kommentarer: