tisdag 12 maj 2009

Utveckla Europasamarbetet

För den som vill se ett utvecklat Europasamarbete finns starka skäl att rösta i Europaparlamentsvalet och lägga rösten på Folkpartiet .

Folkpartiet anser att EU har gjort skillnad. Vi lever i Europas längsta fredsperiod någonsin. Som EU-medborgare kan vi resa, handla, studera, söka arbete och bosätta oss över hela Europa. Det var nästan omöjligt förr. Nästa steg är det fria vårdvalet.

Folkpartiet förstår att EU behövs. Det sista årets finanskris har visat EU-samarbetets styrka i en alltmer globaliserad ekonomi. Vår EU-parlamentariker Olle Schmidt har engagerat sig för saneringen av de finansiella marknaderna. Att EU-gemensamma insatser krävs för att kunna möta klimathotet är en självklarhet för Folkpartiet, något som numera även alltfler inbitna EU-motståndare håller med om.


Folkpartiet vill utveckla EU-samarbetet. Den grova brottsligheten känner inga nationsgränser. Det gör däremot de som bekämpar brotten. Därför vill Folkpartiet ha ökat polissamarbete. Ska vi konsumenter kunna handla tryggt i hela Europa behövs ett gemensamt konsumentskydd, som ger oss lika rättigheter och samma säkerhet var vi än gjort våra köp. Det vill Folkpartiet vara med och genomföra.


Men EU-samarbetet behöver också moderniseras. Folkpartiet vill avskaffa EU:s jordbrukssubventioner till 2015. Vår toppkandidat Marit Paulsen kommer att se det som sin huvuduppgift. Att EU och USA slutar subventionera sina jordbruk är centralt för att bekämpa fattigdom och svält. En del av jordbruksbudgeten bör i stället föras över till insatser för miljöskydd och biologisk mångfald.


Jag känner Marit och Olle personligen sedan lång tid. Folkpartiet har politiken för ett utvecklat europasamarbete. I Marit och Olle har har vi kandidater med det engagemang,den erfarenhet och den kompetens som behövs för att nå resultat i Europaparlamentet.


Jan-Erik Nyberg

Inga kommentarer: