måndag 1 juni 2009

EU och jobben

Socialdemokraterna skriver i sin kampanj inför EU-valet att man vill sätta jobben främst. Det är naturligtvis viktigt inte minst i tider av lågkonjunktur och stigande arbetslöshet att jobben prioriteras. Det är dock avgörande hur detta arbete sker.

Det bästa sättet att skapa jobb är genom öppna gränser och fri handel. Detta gynnar tillväxten och stärker därigenom efterfrågan hos människorna.

Genom EU har en fungerande inre marknad skapats som gynnat tillväxt och sysselsättning. Det är nu viktigt att gå vidare och dels ta bort kvarvarande handelshinder och subventioner inom EU samt att verka för att allt mer frihandelsvänliga globala överenskommelser kommer till stånd. Folkpartiet har konsekvent stått för att EU ska driva denna linje.

Anders Morin (FP)

Inga kommentarer: