måndag 8 juni 2009

Rätt nivå för varje uppgift!


6 juni, den svenska demokratins dag. Då flaggade Evelyn och jag norskt och svenskt.

7 juni, den europeiska demokratins dag. Vi flaggade europeiskt och svenskt.

Folkpartiet, som resolut arbetar för att göra Sverige aktivt i EU, har ökat sitt röstetal. Vi har skäl att gratulera varandra!

Dags, nu, för att medvetet arbeta i det här syftet:
Varje uppgift som måste skötas genom politiska beslut måste också handläggas på rätt nivå.

Det måste utvecklas klara linjer för vad som bör göras på EU-nivå, på svenska statens nivå, på landstingens nivå och på kommunernas.

Inga kommentarer: