torsdag 16 juli 2009

Feminist som legitimation

I Nu har ett krav då och då dykt upp på att den som arbetar för jämställdhet bör kalla sig feminist. Den nya omgången verkar att ha utlösts av vår riksdagsledamot Camilla Lindberg som bestämt avvisat det kravet.

Camilla är en av nyckelpersonerna i Liberati. Bland dem finns för övrigt Louise Persson som nyligen givit ut boken "Klassisk feminism". Där berättar hon bland annat om kamp för att rädda beteckningen feminist från föreställningen att jämställdhet måste främjas genom att inskränka individens frihet.

Efter Camillas inlägg har flera medlemmar av Liberala Kvinnor, återkommit med tanken att den som arbetar för jämställdhet måste kalla sig feminist. I ett av inläggen hänvisas till och med till "könsmaktordningen" som var utgångspunkten för S-regeringens jämställdhetspolitik. I ett annat inlägg hävdas som en självklarhet att den som vill förbättra jämställheten måste ta på sig "genusglasögon".

I Nu för den 2 juli kommenterade jag denna debatt och gav synpunkter på hur signalordet "feminist" kan användas. De som missade det numret eller den artikeln är välkommen att läsa den på min blogg http://GC-OC.blogspot.com

Inga kommentarer: