söndag 26 juli 2009

Vem ska bestämma och varför?

Det är alltid med sorg i hjärtat som man hör talas om barn som blir illa behandlade av sina föräldrar eller där barnen används i ett smutsigt spel mellan föräldrar som inte kommer överrens. Barnens rätt till medicinsk vård och rätt att prata med ex en psykolog borde stå över föräldrars rätt att bestämma. I dagens nummer av SvD pekar Rädda Barnen på hur föräldrar med gemensam vårdnad (med rätta det vanligaste i Sverige) har veto rätt när det gäller psykiatrisk vård. Det borde inte vara så svårt att konstruera ett system som sätter barnets rätt till stöd och behandling först. Det kommer säkert förekomma föräldrar som drar igång utredningar av liknande tragiska skäl som det nu förekommer föräldrar som motsätter sig dem men om man har någon tilltro alls till dessa utredningar så är en utredning för mycket bättre än en utredning för lite.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det kan ju också vara så att ena föräldern vill ta barnet till tex
BUP just innan en rättegång om vårdnad för att skaffa sig fördelar.

Carina Knorpp sa...

Visst kan det vara så. Jag hoppas och tror att det inte skulle vara omöjligt att utforma ett system som kan ta hänsyn till det. Kanske barnet skulle kunna ha nytta av en bra vuxen och proffesionell samtalspartner också i den situationen. Det måste ju onekligen finnas en konflikt mellan föräldrarna i det läget som är jobbigt att hantera för ett barn. Sedan är det kanske överlag så att BUP inte alltid lever upp till förväntningarna. Jag hoppas dock att de flesta ser igenom lögner och manipulering. Jag hoppas att några barn kan få den hjälp de behöver och att de onödiga utredningarna ska bli små.

Göran C-O Claesson sa...

Så fort det föreligger en tvist mellan föräldrar, bör ett 'målsägarbiträde' utses åt barnet. Det är orimligt att rättsväsendet prioriterar den ena eller andra förälderns rätt utan att det finns ett ombud för barnet.