tisdag 4 augusti 2009

Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas

Det är bistra tider med hög arbetslöshet, men värst är att en hel generation - ungdomarna - ska slås ut. Vi måste bekämpa ungdoms arbetslösheten! Det finns en del bra förslag som LUF har lagt fram och som jag tycker vi ska genomföra. Vissa finns redan på Alliansens agenda, så som en skola med kvalitet och lärlingsutbildning. Men forskning (och den simpla verkligheten) visar på att ingångslönerna är för höga för att ungdomar ska anställas samt att ungdomar lättare blir av med jobbet vid neddragningar. Det är alltid anställningsår som räknas vid neddragning, inte kompetens eller vilja. Alltså:
* skrota turordningsreglerna i LAS
* slopa arbetsgivaravgifter den första månaden på sommarjobb
* ha individuella avtal för unga, så kollektivavtal kan frångås och ingångslöner vara lägre
* avskaffa fribeloppet för studiemedel. Ingen ska lägga sig i hur mycket man väljer att jobba vid sidan om studier.
* effekivare arbetsförmedling med fler privata alternativ

Det sägs att mer än 50% av dem som jobbar inte trivs på sitt jobb. Stora flertalet av dem vill byta jobb men törs inte p g a turordningsregler och den osäkerhet det innebär att byta. Våra svenska arbetsmarknadslagar innebär alltså att en massa människor sitter och är omotiverade på sina jobb, samtidigt som en hel generation av unga hungriga ungdomar får sitta och bara vänta. Nej - dags att göra något åt detta!

1 kommentar:

Kjell Ericson sa...

Det är rätt det du skriver.

Man bör kunna kombinera detta så att sämre lön ger någon annan förmån - exempelvis kortare egen uppsägningstid. Poängen jag vill få är att det ska vara tydligt att arbetsplatsen ungdomen tar inte är en framtidsarbetsplats. En sådan arbetsplats måste betala bättre.

Slopad arbetsgivaravgift är bra om vi vill ha fler månadslånga sommarjobb (vilket onekligen har sina positiva fördelar).

Vi är helt klart för rädda att byta jobb i Sverige som du skriver. Jag tror många skulle må bra av att prova nått nytt.