tisdag 29 september 2009

Flyktingintroduktionens flytt till arbetsförmedlingen

Igår invigde jag flyktingintroduktionens nya lokaler bredvid arbetsförmedlingen. Verksamheten har flyttat till arbetsförmedlingens lokaler för att ytterligare stärka stödet för att flyktingar snabbt komma ut i arbete eller arbetspraktik och egen försörjning.

Flyktingintroduktionen har sedan den omorganiserades under 2007 tagit emot människor från 27 olika nationer. De flesta som har kommit hit har kommit ifrån Irak av kända skäl. När jag tänker på flyktingar så slår det mig hur vi oftast i samhällsdebatten pratar om dem som en homogen grupp och som en grupp som behöver tas om hand. Sällan tänker vi på hur otroligt modiga och tåliga de är som har lyckats att ta sig från sitt land, från förföljelser och krig.

De flyktingar som kommer hit har lämnat familj, släkt och vänner och oftast alla sina privata tillhörigheter. Men de kommer med en massa förmågor och erfarenheter. Vi i Sverige blir ett rikare land för att flyktingarna kommer hit, vi får ny kunskap och tillgång till nya kulturer och nya språk.

På flyktingintroduktionen hjälper vi flyktingar som har fått uppehållstillstånd att komma in i samhället på olika sätt. Alla får en individuell introduktionsplan som bland annat innebär stöd i kontakter med myndigheter, kurser i svenska språket, arbetspraktik eller kompletteringsutbildning, och samhällsinformation. Allt för att så snabbt som möjligt bli en del och känna sig hemma i det svenska samhället som är deras nya hem där vi tillsammans bildar det nya Sverige. Sollentuna är bra på att ta emot flyktingar!

Inga kommentarer: