lördag 26 september 2009

Jämställdhetens fiende

De som arbetar för bättre jämställdhet behöver inga fiender ifall de har vänner som Tiina Rosenberg.

Hon fick 5 minuter i Tankar för Dagen i P1 nyligen. Du kan lyssna på henne här.

Jag blir skrämd när hon talar om att allt hon tror folk ser som positivt för en man är negativa egenskaper hos en kvinna. Jag känner mig utpekad som taliban och kvinnobålsbrännare i hennes ordbeskrivning och har få sympatier.

Jag kan förvisso tänka mig att hon har utsatts för många av dessa hemskheter som nämns. Men isåfall är det inte i egenskap av kvinna hon blivit utsatt - utan som en person med fanatiska, fundamentalistiska och idiotiska åsikter.

Inga kommentarer: