tisdag 29 september 2009

Skolk i Sollentuna

Till dagens möte i Barn- och Ungdomsnämnden har det delats ut ett tjockt ark med en översikt av elevers otillåtna frånvaro i skolan.

Statistik i maj anger att 16 elever varit helt frånvarande ett år, 9 elever har varit borta 1-3 månader (för sporadisk frånvaro är siffrorna 70 respektive 51 elever).

Jag delar här bara med mig dessa siffror, övriga kommentarer känns överflödiga. Åtgärder måste sättas in så att skolorna fångar upp alla individer innan det gått månader av frånvaro.

1 kommentar:

Maria Bergström sa...

Håller helt med! Fler kuratorer på skolorna skulle kunna fånga upp de problem som elever har och som gör att de skolkar. Sedan är det självklart föräldrarna som ansvarar för barnen.