söndag 27 september 2009

Tänka nytt är inte lätt

"Störst nytta per satsad krona" är som dagens ledare i DN påpekar, en viktig devis för politiskt beslutsfattande. Ledaren handlar om 5 punkter för miljön, och att miljöpolitik är mer än retorik. Ambitionen är att "tänka nytt" och vågat, men DN presenterar gamla lösningar utan att våga sig på några nya skarpa förslag.

Punkt ett analyserar ett behov av att på ett mer helhetligt sätt utveckla hållbara lösningar för naturvården och ekosystemen utanför skyddade reservat. Det är dock oklart vad DN faktiskt menar med den punkten, och vilka konkreta förslag det skulle leda till.

Punkt två handlar om att satsningar på miljön ska ge så stor nytta som möjligt per satsad krona, och det låter rationellt och bra men döljer problemet med målkonflikter och tidsperspektiv. Här exemplifierar man med regeringens satsning på etanolbilar som ett genant misslyckande. Enligt min mening består misslyckandet i huvudsak i att man beskattar etanolen så kraftigt att den blir dyrare än bensinen vilket har inneburit att etanolbilarna i huvudsak körs på bensin. Några konkreta förslag på vilka lösningar som ger störst nytta per satsad krona vågar sig DN dock inte på.

I sin tredje punkt slår man ett slag för mer kärnkraft. Kärnkraften är en bra energiproduktion, men den har också sina brister. Den är heller inte förnyelsebar. Men den är betydligt bättre än kolkraft för klimatet. Och vi behöver göra allt vi bara kan för att minska klimatuppvärmningen. Men innan vi bestämmer oss för att bygga nya kärnkraftverk måste vi se över vår energianvändning i alla delar i samhället. Den billigaste och mest resurssnåla kilowatten är den sparade elen.

I den fjärde punkten skriver DN om slit och släng kulturen och framförallt då maten som vi slänger. Men det är svårt att göra något politiskt åt att vi slänger mat som inte har använts. Även om punkten är viktig ur ett samhällsperspektiv kan den inte ses om ett misslyckande för politiken.

Den femte punkten handlar om förtätning av statsmiljön och om att vi måste stå ut med visst buller om vi lever i en storstadsmiljö. Jag håller med DN om att det är bra om våra myndigheter tillämpar samma gränsvärden för vad som utgör skadligt buller. Buller är dock ett folkhälsoproblem där upplevt buller både leder till stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Förtätning innebär också mindre gröna kilar och naturområden, vilket också är viktigt för att människor ska trivas in sin närmiljö.

DNs miljöpunkter är i vissa delar bra, men tar inte upp de svåra målkonflikterna som vad som är nytta just nu och över en längre tid, eller vilka som ska betala för olika satsningar på miljön och klimatet. Det är svårt att konkretisera miljöpolitiken efter "störst nytta per satsad krona", utan att först beskriva vilket samhälle vi vill ha.

2 kommentarer:

Josefin Silverfur sa...

Bra Maria!

Ett av målen 2010 för Miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna är dock att minsta mängden matavfall från de kommunala verksamheterna. Vi äger visserligen inte frågan, som det brukar heta, men nog finns det vissa saker vi politiskt kan göra för att minska just avfallsmängderna. Jag håller dock med om att även denna åtgärd kräver nytänkande, eller snarare att man börjar tänka som förr i tiden då slöseri inte var ett alternativ. Jag tror det var DN som nyligen hade en bra artikel om vad skolor kan göra för att minska mängden matavfall.

Det krävs verkligen akuta politiska krafttag för miljön, krafttag som tyvärr få verkar beredda att ta. Vi ska dock samtidigt inte glömma bort att uppmuntra till de många bäckarna små.

Kjell Ericson sa...

Jag ser attLennart Nilsson (FP Nacka) kommenterar samma ledare:

http://fpnacka.blogspot.com/2009/09/nytankande-i-dn.html

Snarlika tankar som Maria men i andra ord och vinklingar.