fredag 23 oktober 2009

Finansdebatt


I veckan deltog jag i en finansdebatt som svenskt näringsliv anordnade i Örebro. Jag försökte att inte fastna allt för mycket i dagens ekonomiska kris utan påtalade bara skillnaden mellan näringslivet och kommunerna. Vi behöver både sjukvård som äldreomsorg, skola och förskola och försörjningsstödet ökar samtidigt som vi tappar mycket av våra inkomster. Annars kommer det att finnas en del uppgifter som ska lösas efter krisen. Tillgång till arbetskraft och kompetens kommer att vara ett stort problem. Ett nytt gränssnitt mellan skatter och avgifter mer baserade på nyttjandegrad är ett annat problem och omställningen till mer miljöanpassad verksamhet står för dörren. Produktivitetsutvecklingen inom den offentliga sektorn måste öka. Det handlar inte om att våra medarbetare inte jobbar utan om vad och hur man löser uppgifter. Bättre teknikstöd och mer närvaro för själva kärnuppgiften är viktigt.

Inga kommentarer: