torsdag 22 oktober 2009

Förlust blir till vinst - hur då?

En viktig fråga som vi måste dels undersöka dels bevaka handlar om hur det kan kosta så olika när det gäller traditionell offentlig verksamhet när den drivs i "egen" regi eller om den drivs i annan form. Stora vinster på kort tid får stora rubriker i media och ifrågasätts. Det är ju trots allt skattepengar som går till vinst. Mycket lite diskuteras eller redovisas kring om och i så fall hur en ny driftsform i sig kan leda till lägre kostnader. Alla vet att effektiviteten inom offentlig verksamhet måste öka. Inom ett tiotal år kommer demografin och skatteunderlaget att tvinga oss att utföra vården, omsorgen och utbildningen med helt andra insatser. Alla vet också att om offentlig verksamhet drivs med överskott så är det bästa som sker att det omfördelas till andra verksamheter som inte klarat budgeten. Annars kommer vi politiker att minska budgetramen och det blir svårare att klara nästa års verksamhet. Det finns mycket lite incitament till förändring i ett system som ska gå plus minus noll. Hur det kommer sig att en ny driftsform i sig kan leda till lägre kostnader är något vi måste gräva djupare i. För visst kan det kännas provokativt när några kan ta ut stora vinster där det tidigare funnits förluster men det vore tjänstefel att inte allvarligt fundera över vad orsakerna till detta är, tycker jag.

5 kommentarer:

Christina Nelson Södersten sa...

Här tycker jag vi kommer till kärnan av vårt uppdrag. Vi som politiker har till uppgift att förvalta skattepengarna på bästa sätt. Vi måste ständigt ifrågasätta om vi driver verksamhet på ett effektivt sätt. Vi som liberaler få aldrig sluta att ifrågsätta eller att anse att något klart. Fortsätt att pröva olika ägande och driftsformer. Synd bara att media är så bra på att basunera ut då det finns avarter och missbruk av privata alternativ. Då är väl vår uppgift att ta fram de goda alternativen.

Kjell Ericson sa...

Jag blir irriterad och arg när jag ser sådan här mentalitet som spendera-upp-budget.

Kommunal verksamhetschefer borde ha en stor skylt framför sig vid årets slut som berättar att det är skattepengar som driver verksamheten.

I den mån kostnader kan förskjutas så ska verksamheten ha tillgång till de pengarna och inte känna sig snuvade.

Jag minns tydligt hur diskmaskinen på förskolan behövdes förnyas för 30 papp. Det låg i budgeten i flera år eftersom den aldrig helt gav upp och genererade överskott (egentligen räntevinst på förskjuten kostnad).

Josefin Silverfur sa...

För att förtydliga, du menar en privat förskola, eller hur Kjell?

Kjell Ericson sa...

Privat förskola var det. Men jag ser inte att en kommunal måste drivas annorlunda.

Problemet är nog att politiker inte ser den lilla verksamhetens orsak till överskott. Det är knappast något vi får tid till.

Josefin Silverfur sa...

Jag håller med dig helt Kjell, självklart borde de kommunala verksamheterna resonera lika. Jag ville bara ha ett förtydligande. :-)