onsdag 21 oktober 2009

Fullmäktige 21 oktober

Heldagsfullmäktige med rubriken Fullmäktige 2012. Efter studiebesök på fullmäktige på flera andra orter var slutsatsen att det kanske inte är så dåligt i Sollentuna. Men det är ingen som tycker att våra möten i Sollentuna är roliga eller effektiva. Det var en del idéer som kom fram med att ha ett strängare presidium som avbryter när talare avviker från ämnet, ha retorikträning, göra om allmänhetens frågestund etc. Undrar om detta kommer att leda till något? Dagen avslutades med att ungdomar fick tycka till och deras uppfattning vara att mötena vara långtråkiga och det är svårt att förstå språket. De tror att inflytandet deras generation kommer göra är att de kommer att arbeta mer med nya medier, snabbare och rakar åsikter. Behållningen av dagen var att vi fick i mindre grupper prata med varandra över partigränserna.

Inga kommentarer: