torsdag 15 oktober 2009

Hemlöshetens bedrövligheter

Igår började SVT med en serie program från utbildningsradion (UR) som handlar om hemlöshet. Vi får följa några grupper hemlösa under 10 program i höst. En av grupperna är de husvagnsboenden som har flyttat runt med sina husvagnar i Sollentuna med omnejd. I programmet påstår man att Sollentuna börjat agera för att hjälpa hemlösa efter att det blev en medial uppmärksamhet i samband med en vräkning av husvagnar från ett område för ett år sedan. Det stämmer inte - vi har även före den händelsen bedrivit uppsökande verksamhet och haft en "tak över huvudet" garanti för hemlösa.

Husvagnarna ställs upp på parkeringar, i skogsgläntor och på andra öppna ytor. Jag har träffat de som bor eller har bott i husvagnarna vid ett flertal tillfällen för att diskutera vad som skulle vara en bra lösning på deras bostadsproblem, och hur vi i Sollentuna kan hjälpa till. Vi har uppsökande socialsekreterare som kontinuerligt träffar hemlösa för att hjälpa dem vidare med en kontakt i socialtjänsten. En del hemlösa/husvagnsboende har ingen som helst önskan att bo i en lägenhet utan vill helst få en anvisad plats där de kan stå med sina husvagnar en längre tid. Problemet med en sådan plats är många. Hur ska man reglera vilka som får stå där, ska man få tillgång till el, vatten och sanitära möjligheter, ska man ha sophämtning, vem ska tillse att området sköts om, vem ska betala för marken och service?

Det vi i Sollentuna kan erbjuda var och en som är hemlös är en kontakt med en socialsekreterare i den kommun man är skriven. Om man inte har en sådan kontakt, eller om det var väldigt länge sedan man hade en, så får man en socialsekreterare i Sollentuna. Vi har bla ett drogfritt korttidsboende i Sollentuna, där man kan ställa sig i kö till en träningslägenhet som socialtjänsten hyr. Om det går bra kan man sedan få en försökslägenhet då man själv betalar hyran och står på kontraktet. Naturligtvis erbjuder också socialtjänsten stöd och behandling för att komma ur ett missbruk. Vi kan även erbjuda arbetsträning och praktik, för att de som kan ska kunna försörja sig själva.

Slutligen handlar det om att var och en måste bestämma sig för vilket liv man vill leva och ta konsekvenserna av det. Men det ska alltid finnas en väg tillbaka till ett eget boende, oavsett hur många gånger man försökt och kanske inte lyckats. Och det erbjuder vi i Sollentuna.

Inga kommentarer: