onsdag 21 oktober 2009

Jämställdhet och integrationsfrågor

I helgen lyssnade jag på föredrag av vår jämställdhet och integrationsminister Nyamko Saboni. På den liberala agendan för jämställdhet finns följande:

1) Ekonomisk självständighet för kvinnor. Den som jobbar deltid ska få möjlighet att jobba heltid. Män väljer jobb för lön och karriärmöjligheter, kvinnor utifrån flexibilitet.
2) Stoppa våld mot kvinnor. Det är framför allt på jobbet som kvinnor råkar ut för våld.
3) Motverka könsbunden utbildning och yrkesval

Vad gäller integrationsfrågor så är strategin "Egen makt mot utanförskap". Det ska vara snabb etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Mediantid från uppehållstillstånd till arbete är idag hela 7 år. Vi måste ha ett nytt och effektivt mottagningssystem samt en gemensam värdegrund.

Inga kommentarer: