torsdag 1 oktober 2009

Koja kräver inte bygglov

Mamma Mu och alla andra kojbyggare kan andas ut; kammarrätten slår i en dom fast att barnens trädkoja inte är bygglovspliktig. En granne störde sig på kojan, eller mer troligt barnens lek, och ärendet har nu varit uppe i kommun, länsstyrelse och länsrätt innan kammarrätten gav prövningstillstånd och slutligen avgjorde ärendet. Det kojbyggande barnet i mig tackar lika mycket som den, i alla fall något, vuxnare miljö- och byggnadsnämndsledamoten. Det är skönt att kojor får vara kojor och att sura grannar inte alltid får rätt.

I Sollentuna betraktar vi i miljö- och byggnadsnämnden för övrigt även lekstugor som lekredskap och sådana kräver inte bygglov. Kan vara bra att veta om grannen gnäller.

P.S. Bilden är tagen 1978 och bara något år senare skulle flickan längst fram på höger sida bygga sin första trädkoja tillsammans med brodern, han som sitter bredvid och håller i hunden. Jag kan inte minnas att vi sökte bygglov.

Inga kommentarer: