torsdag 29 oktober 2009

Konkurrens i sjukvården kan spara mycket pengar

På dagens DN-debatt så skriver vår egen Anders Morin och Annika Lundius i egenskaper av representanter från Svenskt Näringsliv. Några citat nedan:

"Om alla sjukhus var lika produktiva som snittet av de tre bästa skulle sju miljarder kronor kunna sparas, och ge utrymme för mer vård. ".

"Det finns heller ingen motsättning mellan goda medicinska resultat och låg kostnad eller hög produktivitet".

"En lag om begränsning av vinst eller av vinstutdelning inom bland annat sjukvården skulle undanröja drivkraften för att investera i privata företag i vården"
.

"Enligt Stockholms läns landstings långtidsutredning blir underskottet för sjukvården i Stockholmslandstinget 15 miljarder kronor 2020. Ett förbud mot vinstsyftande företag är i ett sådant läge obegripligt".

Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/opinion/debatt/konkurrens-i-sjukvarden-kan-spara-mycket-pengar-1.984185

1 kommentar:

Maria Bergström sa...

Artikeln är mycket bra och är viktig! För att patienten ska bli viktigast så måste vården bli effektivare och mer likvärdig i landet. En privatisering av delar av sjukvården kan påskynda utjämningen radikalt.