fredag 9 oktober 2009

”Manliga jobb är finare än kvinnliga, enligt S”

Läste en insändare i Metro igår där Caroline Karlsson bl.a. skriver:

”Manliga jobb är finare än kvinnliga, enligt S”
”Logiken i Socialdemokratiska skuggbudget är enkel: snickare är finare och bättre än städerskor. Det finns en beklaglig elitism i synsättet att man enligt S är en nutida version av 1800-talets piga om man skulle nedlåta sig till att välja att städa någon annans hem. Så kan vi ju inte ha det, i jämställdhetens namn! Därför försvinner avdraget för hushållsnära tjänster om oppositionen vinner nästa val. Däremot utökas rotavdraget ytterligare, eftersom det inte anses strida mot någon könsmaktsordning att renovera någons hem.”

Att ta bort avdraget för hushållsnära tjänster är som att be om ökat svartjobb och försämrade villkor för många kvinnor som idag arbetar under ordnade former med pensionsavsättning, försäkring etc. i en bransch i ständig tillväxt.

Jag skulle dessutom vilja påstå att avdraget för hushållsnära tjänster om något är ett inlägg i jämställdhetsdebatten där framförallt kvinnor runt om i Sverige fått möjlighet till minskat dubbelarbete och på så sätt kan stärka sin position arbetsmarknaden istället för i hemmet. En stor lättnad för många småbarnsfamiljer.

Däremot tycker jag det är olyckligt att vi idag har en sammanslagning av avdraget för hushållsnära tjänster och rot-avdraget. Det innebär i praktiken tyvärr att fokus blir på att renovera vitt och köpa städtjänsten svart i väntan på nästa års avdragsmöjlighet.

Alltså, fram för liberal seger i nästa års val och ökade möjligheter med avdrag för hushållsnära tjänster och rot-avdrag. Det ena ska dock inte förta det andra!

1 kommentar:

Josefin Silverfur sa...

Caroline har så rätt. Jag kan motvilligt hålla med om att det finnas en logik i de resonemang som kritiker ibland för om att både RUT- och ROT-avdrag bara gynnar de som redan är ekonomiskt gynnade. Att göra en lägre värdering av traditionellt kvinnligt arete, men subventionera det av hävd manliga finns däremot ingen logik i. Det är bara dumt. Fram för både RUT- och ROT-avdrag och låt dem vara separata, för jag tror precis som Caroline att det är RUT och inte ROT som förlorar på att det är samma pott. Jag ser fram emot att ta del av utvärderingar av vilka tjänster svenskarna egentligen köpt när första året med nuvarande upplägg kan summeras.