torsdag 22 oktober 2009

Ska man vaccinera sig eller inte?

En rätt stor del av riksdagens ledamöter vill inte ha vaccin mot svininfluensan går det att läsa om i Dagens Nyheter. Det finns fler skäl till varför man ska ta vaccin. Ett är arbetslinjen. Håller man sig frisk och kan gå till jobbet så slipper samhället produktionsbortfall vilket är ett starkt skäl till varför samhället lagt ut stora pengar för att kunna erbjuda samtliga medborgare denna försäkring.

Nu kanske inte det skälet väger lika tungt för alla grupper…

1 kommentar:

Josefin Silverfur sa...

Jag kavlar mer än gärna upp ärmarna, både för att kunna vaccineras och för att jobba. Det är dock inte främst för produktionens skull jag knatar ner till vårdcentralen utan av andra solidariska skäl. För att minska smittspridningen krävs att vi är många som vaccinerar oss. Minskad smittspridning leder till färre drabbade och färre drabbade innebär i sin tur färre allvarligt sjuka eller rent av döda.

Jag kommer absolut att vaccinera mig, så snart riskgrupperna hunnit få sina stick, inte för min egen skull eller för arbetslinjen utan för att göra det lilla jag kan för att någon okänd medmänniska där ute ska slippa lida och/eller dö.