lördag 28 november 2009

Frukostseminariet 2/12: Rättelse och tillägg

I mitt inlägg 26/11 försökte jag locka er till frukostseminarium den 2 december på Riksdagen. Då skrev jag bl a:

"Feministiskt Initiativ är alltså det enda politiska parti som är representerat. Det är ett gott skäl för oss liberaler att delta!"

Det borde jag inte ha skrivit! Jag har sedan blivit upplyst om att Maria Stenberg representerar S och Mats Johansson M. Dessutom har även Tina Acketoft, F, vidtalats att medverka. Slutligen står det faktiskt i programmet ett C för Annika Quarlsson och ett V för Ulla Anderson.

Jag beklagar mitt misstag! Trots misstaget är det värdefullt att sollentunaliberaler deltar!

fredag 27 november 2009

Nattis behövs

Folkpartiets landsmöte sa nej till att kommuner ska tvingas till att tillhandahålla barmomsorg på kvällar och nätter. Visst ska vi värna om det kommunala självstyret, men det kanske finns en gräns. Jag tänker på detta med mottagandet av ensamma flyktingbarn. Vad gäller nattis är det alltför få kommuner som kan erbjuda det och det tycker jag är dåligt. Folkpartiet ska ju värna de små och utsatta. Ensamma föräldrar tillhör den kategorin. Har man ett kvällsjobb t ex jobbar inom teatervärlden så kan man inte plötsligt ge upp sin yrkeskarriär för att kommunen vägrar ge barnomsorg under några år. Här tycker jag folkpartiet ser mer på de praktiska problemen istället för att hitta lösningar för att underlätta för dessa föräldrar.

Bojkotta griskött

Har inte mycket till övers för djurrättsaktivister som hävdar att de försvarar djurens rätt när de saboterar för uppfödare och släpper ut minkar. Men idag är jag tacksam att de genom att dokumentera förhållanden på hos ett antal grisuppfödare bevisat att alldeles för många (91 st gårdar) bryter mot lagstiftningen och grovt vanvårdar grisar. Vem kan längre säga att vi ska köpa svenskt kött för att vi tar bättre hand om djur i Sverige? Nu är det dags att visa konsumentmakt! Köp inte julskinka utan ta vegetariska alternativ.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3841385.svd

torsdag 26 november 2009

Ibland krävs krav

Arlanda flygplats har fått Swecos stora energipris för sitt arbete med att minska sin energianvändning. De senaste åren har man minskat energianvändningen med 25 procent och nu sprids modellen till andra flygplatser så att de också kan bli mer energisnåla. Det är väldigt bra, både att energianvändningen minskat, men också att erfarenheterna sprids.

Vi ska dock inte glömma varför Arlanda gör detta. Ett av de villkor Länsstyrelsens förenat deras miljötillstånd med reglerar nämligen flygplatsens samlade utsläppen av kväveoxid och koldioxid. Mycket ska räknas in, inte bara flygverksamheten utan även marktransporterna vid, till och från flygplatsen. Det här är också förklaringen till att Arlanda plötsligt tagit initiativ till att samordna kollektivtrafiken till och från Arlanda så att tåg passar med bussar och det gamla önskemålen om pendeltåg till flygplatsen plockats fram och lanseras som en ny fräsch framtidsvision. Luftfartsverket, som driver Arlanda flygplats, har med sin stab av jurister överklagat tillståndet i alla tänkbara instanser för att slippa det här koldioxidkravet, men det står sig än. Att sätta ett koldioxidtak för verksamheten är visserligen helt unikt i världen, men just detta har också drivit fram unika lösningar, som t.ex. sådana som nu gett Arlanda ”Stora energipriset”.

Ett annat av de villkor som finns i miljötillståndet handlar om flygtrafik över Upplands Väsby tätort. Arlanda får i längden inte fortsätta dirigera flygtrafik över Väsby utan måste ta till en kurvad inflygning som tar planen över mindre bullerkänsliga områden. Det jobbiga är att denna typ av inflygning inte fanns när tillståndet gavs och just därför gav Länsstyrelsen Arlanda en massa år på sig att ta fram dem. Kurvade inflygningar skulle definitivt gynna de bullerstörda i norra Sollentuna. Även det här är kravet är besvärligt för Arlanda och har tvingat dem att försöka komma på nya innovativa lösningar för kurvade inflygningar, som de själva säger att även andra flygplatser nyfiket följer.

Det här betyder att Länsstyrelsens miljötillstånd haft precis den effekt det ska ha, det har satt eld under Luftfartsverkets rumpa och tvingat dem att hitta på nya och bättre lösningar. Hade ingen ställt de kraven tror jag vi kan vara ganska säkra på att initiativen från Arlanda inte hade varit lika goda.

Eftersom Arlanda delvis misslyckats med sina överklaganden kommer de att söka ett helt nytt miljötillstånd. Det är en lång process där Sollentuna ingår som remissinstans. Jag lovar vara vaken i frågan och håller en tumme för att Länsstyrelsen fortsätter vara tuffa.

Några ord på Lennarts väg

Den 2 december presenterar NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön/Nordic Gender Institute, med säte i Oslo, sitt forskningsprojekt om kön och makt i politik och näringsliv.

Det sker vid ett frukostseminarium på Riksdagen som arrangeras av Norden i Fokus, Nordiska rådets svenska delegation och NIKK.

Lennart Gabrielsson medverkar i sin egenskap av vice ordf. i Sveriges kommuner och landsting, alltså inte som företrädare för Folkpartiet. Jag får lust att ge honom några ord på vägen, och varför inte skriva dem här?

Först drar jag uppmärksamheten till NU som kom idag, närmare bestämt till Karin Thorsells ledare med rubriken Avlägsen tredelning. Där finns ett viktigt stycke som jag citerar avkortat:

"På samma sätt som det kan vara skönt för en tonåring att hänvisa till föräldrarna för att säga nej till alkohol ... så kan det vara skönt för föräldrar att ha stöd för att dela föräldraledigheten jämnare. Att slippa diskussionen."

Kvinnor och män som har barn betraktas alltså som omogna tonåringar. För detta används beteckningen "tredelad föräldraförsäkring", ett manipulerande nyspråk som döljer frihetsinskränkningen.

Nu rekommenderar jag Lennart och er alla att läsa det jubileumsnummer av Hertha som Fredrika-Bremer-Förbundet nyss givit ut. Det beskriver på ett mycket mångsidigt sätt arbetet för jämställdhet, vad som uppnåtts, vad vi behöver arbeta för och vad vi bör akta oss för: sekterism. Jag berättar något mer om det på min blogg.

Adressen till frukostseminariet är Mynttorget 1, för rullstolsburna: 1A.

Program

08:00 Vi bjuder på frukostmacka, kaffe och te

08:30 Nordiska rådets svenska delegation hälsar välkommen
Riksdagsledamöterna Maria Stenberg (s) och Mats Johansson (m)

08:35 Kön och makt i Norden - den nya rapporten presenteras
Forskningsledare Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning
Professor Anita Göransson, Linköpings universitet

08:50 Vilka jämställdhetsåtgärder behövs i Sverige?
Moderator Hanna Hallin leder ett panelsamtal:
* Annika Qarlsson (c) - riksdagsledamot, ordförande i Centerkvinnor
* Ulla Andersson (v) - riksdagsledamot, ekonomisk talesperson
* Lars Einar Engström - vd, krönikör på E24
* Lennart Gabrielsson - vice ordf. i Sveriges kommuner och landsting

Dessa medverkar också i samtalet:
* Gunilla Thorstensson , programansvarig på Tillväxtverket,
* Kirsti Kolthoff , styrelseledamot i Feministisk Initiativ, fd president i European Women Lobby
* Richard Langlais , professor, forskare på NORDREGIO (Projektet “Another climate: gendered structures of climate change response in selected Swedish municipalities”)
* Micael Nilsson, analytiker

09:50 Hanna Hallin samtalar med Maria Stenberg och Mats Johansson om debatten, och avrundar dagens program

Feministiskt Initiativ är alltså det enda politiska parti som är representerat. Det är ett gott skäl för oss liberaler att delta!

Anmälan till lars@norden.se senast fredagen 27 november, alltså i morgon!

Hög kvalitet på FP-kandidatpresentationer

Igår kväll presenterade sig de folkpartister i Sollentuna som önskar få en plats i Kommunalfullmäktige. Det var mer än femton kvinnor och män från 19 års ålder och uppåt och med varierande erfarenhet av politik. Några är helt nya FP-medlemmar och några har varit medlemmar i årtionden. Det var genomgående mycket hög kvalitet på presentationerna med tydligt liberalt budskap. Min förhoppning är att alla de som presenterade sig igår ska få möjlighet driva liberal politik både i fullmäktige och i olika nämnder.

tisdag 24 november 2009

Kommunikationsstrategi viktigare än sakfrågorna

I måndagens Aktuellt framkom "nyheten" att kommunikationsstrategin kommer att bli viktigare i valrörelsen än sakfrågorna. Jag välkomnar detta, mycket, och är helt övertygad om när vi vet vad vi ska säga så är det viktigare med en strategisk kommunikationsplan som talar om för oss hur vi ska säga det än en politisk handlingsplan. Alltså: det är viktigt med handlingsplan men fördelningen i tid kring att ta fram en handlingsplan i jämförelse med en kommunikationsplan är fortfarande sned. Med andra ord; satsa mer på kommunikation, både lokalt och nationellt.
Se inslaget här, cirka 19 minuter in i programmet: Aktuellt i SVT

Ledare som lär sig

Kan någon förklara det här för mig? Polisförbundet rasar för att Stockholms länspolismästare Carin Götblad ska föreläsa för chefer i Göteborg, på sin fritid(!). Hon har dessutom fräckheten att ta betalt. Argumenten är skrattretande.

Ordföranden för Polisförbundet i Västra Götaland förklarar frankt att ”när man har semester så ska man faktiskt vila”. Smaka på den, alla hemmafixare. Tillhör du den rätt stora grupp svenskar som har sysselsatt dig med takläggning, altanbygge, målning eller något annat ansträngande på semestern kan du räkna med en skarp reprimand från just ditt fackförbund för ”felaktigt utnyttjad semester”. Eller kanske inte. Jag har faktiskt aldrig hört någon facklig representant försöka styra människors fritid. Men någon gång ska ju vara den första för allt.

Dessutom borde hon, enligt samme ordförande, ”ägna sig åt den egna organisationen”. Men hon hade ju semester, och skulle vila? Andemeningen i argumentet är att Carin Götblad inte har något att lära ut till sina chefskollegor i Göteborg. Jag vet inte om han har rätt eller fel, men jag anar vad cheferna i Göteborg tror. Tycker de att Carin Götblad kan lära dem något är de kloka som vill lyssna. Viljan att lära av andra är en viktig del i kvalitetsarbetet.

Fackets ordförande i Stockholm kritiserar Carin Götblad för att hon håller föredrag som en sidoverksamhet. Han missar ett annat mål. Carin Götblad är inbjuden till Göteborg i egenskap av bra chef. Hon ska föreläsa för chefer, inte poliskollegor i Göteborg. Hon är inbjuden för att just hon som person anses ha något särskilt viktigt att förmedla om ledarskap. Då har hon föredömligt tagit semester för att hålla rågången mellan sin tjänst och sin personliga kompetens. Vad är problemet?

Jag tror att Polisförbundets två representanter är lite avundsjuka på att ingen vill betala för att höra dem hålla föredrag. Det är den snällaste anledning till detta ”raseri” jag kan komma på i alla fall.

Som en parentes vill jag flagga för en felstavning som är så vanlig i media numera att den måste ha lärts ut på Journalisthögskolan. TT skriver ”Normalt sätt…” på ett sätt som jag sett alltför ofta det senaste året. Ni är många journalister som måste skärpa er. Så här får det inte sä ut.

måndag 23 november 2009

Klimatföreläsning 2 december

Det här damp just ner i min brevlåda: "Sollentuna kommun presenterar i samarbete med Energirådgivningen Ola Skinnarmo om Klimatet 2 december kl 10.00-11.30 i Sollentunasalen, plan 13 för alla tjänstemän och förtroendevalda i Sollentuna kommun

Miljö- och byggnadskontoret arrangerar en klimatföreläsning, för att på ett intressant sätt inspirera till fortsatt arbete med att minska klimatpåverkan. Föreläsare är äventyraren och nordostpassagefararen Ola Skinnarmo, som på sina expeditioner fått en närmare inblick i vad klimatförändringarna innebär. Ola kommer att belysa möjligheten att lösa det ”omöjliga” och dela med sig av sina erfarenheter hur han lyckades med detta. I sin senaste expedition har Ola och ett team om ytterligare sju personer färdats genom Nordostpassagen, 130 år efter att Nordenskiöld gjorde samma resa med fartyget Vega. ”Jag vill att mina föredrag skall öppna upp ögonen och fungera som en vitamininjektion för alla som lyssnar”, säger Ola Skinnarmo."


Det framgår tyvärr inte om man behöver föranmäla sig, men kontakta Lena Johansson på 08-57921606 eller lena.johansson@sollentuna.se så löser hon säkert det.

söndag 22 november 2009

Barnen som stör föräldraledigheten?

I januari ändras reglerna så att syskon till barn vars föräldrar är föräldralediga får vara 15 timmar/vecka i förskolan. Alternativt får de vara i förskolan 25 timmar/vecka men vara hemma på skollov (jul-, påsk-, höst-, sommarlov, etc).

Många föräldrar ser detta som en katastrof. Antingen för det äldre barnet som får vara hemma eller för föräldern som inte får ihop sitt schema. Att det är ett i-landsproblem inser nog alla.

En viss fascination infinner sig ändå över hur inlåsta vi svenskar är. Om nu så många föräldrar fasar över att barnen inte har någon att leka med på dagarna, tänk om de kunde hitta en gemensam träffyta? Då skulle barnen vips få någon att leka med.

Jag har förståelse för "problem" eftersom jag haft och har dom tidvis själv. Så jag kritiserar ingen.

Men något är fel när vi inte vet hur vi ska kunna umgås med våra barn.
Och något är fel när vi inte vet hur vi ska kunna umgås med varandra.

lördag 21 november 2009

Kommunen är inte ett köpcentrum

I veckans Mitt i Sollentuna var det en mamma som förfasade sig över att kommunen hade köpt palmer till det nya köpcentrum, men minsann inte ville ge skolskjuts till hennes barn. Synd att det är kommuninvånare som inte förstår att det är inte kommunen som äger och driver affärer i centrum.

fredag 20 november 2009

Parboendegaranti

Det som gjorde det starkaste intrycket på mig i Jan Björklunds tal idag, om jag måste välja ett inslag, är det krav på parboendegaranti som han talade om. Tills döden skiljer oss åt, inte när kommuner skiljer oss åt, är ett krav från Folkpartiet. Läs Jan och Barbros artikel i Dagens Nyheter från igår om det inte är gjort. Läs Dagens Nyheter idag så förstår ni vad det handlar om. SKL anser det besvärligt. Människors egen vilja kan vara besvärligt men människor som bott ihop hela livet ska inte kommuner skilja åt. Att få sluta sina sista år tillsammans är en mycket rimlig rättighet som vi fullt ut stödjer.

tisdag 17 november 2009

Idag kom det tårar...

....glädjetårar då jag hörde i bilradion att Folkpartiets Cecilia Malmström är föreslagen till posten som Sveriges EU-kommissionär. Stort tack till Cecilia som vill ta ansvar för detta viktiga och tuffa ämbete! Lika stort tack till den borgerliga regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen som hade det goda omdömet att utnämna Cecilia!

Kvinnofridssamordnare till socialtjänsten i Sollentuna

Det är oerhört glädjande att jag idag har kunnat gå ut med följande pressmeddelande:

Sollentuna kommun har under en lång tid haft ett starkt engagemang för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn. Nu satsar alliansen ännu mer genom att anställa en kvinnofridssamordnare och genom att förändra hanteringen av föreningsbidrag till kvinnojoursverksamhet. Budgeten för detta kommer att utökas från 1,1 miljoner kronor till 1,4 miljoner. 750 000 kr går till kvinnojoursverksamheter resten går till ett generellt föreningsbidrag.

44 % av all misshandel mot kvinna (18- år) är misshandel inomhus i nära relation mellan offer och förövare. Det betyder att många kvinnor och barn är som mest otrygga i hemmet när det borde vara tvärtom. I Sollentuna tar vi ytterligare ett steg för att öka dessa kvinnor och barns trygghet genom att bevaka deras intressen samt ge dem stöd och hjälp.

Kvinnofridssamordnarens uppgift blir bland annat att kartlägga stödet inom socialtjänsten till våldsutsatta familjer, inklusive myndighetsutövning. Revidera handlingsplanen för våld i nära relationer och följa upp den, etablera kontakter med kvinnojourer och samverka med kvinnojouren i kommunen och vara kontaktperson för våld i nära relationer i kontakt med berörda myndigheter inklusive polisen.

- Vi på Sollentuna Kvinnojour tycker att det är jätteroligt att Sollentuna Kommun gör den här satsningen, säger Maria Nettersand som är ordförande i föreningen. Uppdelningen av föreningsbidraget gör att vi får en mycket tryggare ekonomisk situation och att vi kan satsa mer långsiktigt. Att Sollentuna Kommun dessutom får en kvinnofridssamordnare visar på att Sollentuna Kommun vill fortsätta att ligga i framkant vad gäller sitt arbete för våldsutsatta kvinnor och barn.

Det finns all anledning att känns sig stolt över Sollentuna!

lördag 14 november 2009

Ett vemodigt tioårsminne


Folkhälsoinstitutet gav ut denna boken 1999 för gymnasierna som underlag för undervisningen i samlevnad. Den började användas i undervisningen och uppfattades där positivt.

Sedan blev boken angripen i massmedia liksom av JämO, av det nybildade Nationella sekretariatet för genusforskning och av Skolverket. Vad väckte vreden?

Tvärs igenom boken beskrivs könsskillnader och ges tips om hur de kan observeras och hanteras. Ansvaret läggs på individen/paret. Samhället och 'strukturer' behandlas inte närmare.

Resultatet av vreeden blev att Folkhälsoinstitutet byttes mot ett nytt med snävare befogenheter. Därmed visste alla i Myndighetssverige att arbete för jämställdhet inte får inriktas på att hjälpa människor att förstå och hantera olikheter.

En intressant detalj: de flesta kritikerna av boken var kvinnor – och det var även de som drabbades hårdast, nämligen generaldirektören som lämnade sin tjänst, den under henne ansvariga för projektet och bokens författare.

Samma år utgav Lisa Marklund och Lotta Snickare sin bok Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra med titeln tagen från ett yttrande av Madeleine Albright.

Jag älskar Sollentunas arkiv

Medan familjen upptäckte nya Sollentuna Centrum så fick jag tid att se Arkivens Dag i kommunhuset.

Jag älskar lokalhistoria och att årets fokus låg på mitt Rotebro gjorde inte saken sämre. Föredraget med rubriken "Fröken Gillbo" var verkligen fångande. Hade Annika Holmberg sålt en bok med den text och bilder hon använde så hade många köpt den direkt.

Filmen som visar en webbkameras inspelning över ombyggnaden av Sollentuna Centrum får en att inse hur snabbt man glömt det som var.

Alla hobbyfotografer - förena eder! Ta era kameror och föreviga våra vardagsmiljöer.

torsdag 12 november 2009

Medveten konsumtion räddar klimatet

Vi måste komma bort ifrån tanken om att klimat- och miljövänliga produkter och tjänster är på modet. Risken med att uppleva att klimat- och miljöfrågor är på modet är att de kan gå ur modet - vi tröttnar på det vi upplever som tjat och minskat handlingsutrymmme. Klimat- och miljöfrågan kräver långsiktiga och uthålliga val som blir till nya normer. Vi behöver förändra våra vanor så att vi konsumerar medvetet, och med minsta möjliga miljöbelastning.

Enligt en artikel i SvD så är det den nya hypen att konsumera miljömedvetet, 4 av 5 kan tänka sig att betala mer för miljösmarta produkter. Vi kan klimatkompensera våra flygresor, men den konsumtionskompensationen motsvarar inte nödvänigtvis konsumtionens faktiska påverkan och dess kostnader för hela klimatet.

Att förändra beteenden är svårt. Det offentliga har ett stort ansvar, liksom det privata näringslivet men också vi privatkonsumenter. Ett personligt utsläppskonto kanske inte är så dumt. Fram för mer information om hur man själv kan hålla koll på sin egen utsläppsprofil - så att vi själva kan välja hur vi spenderar vårt utsläppsutrymme.

onsdag 11 november 2009

Ensamma flyktingbarn - inte i Vellinge

Oron och hatet är stort mot att ensamma flyktingbarn flyttar in i det gamla vandrarhemmet i Hököpinge i Vellinge kommun, står det på aftonbladet.se
Det är obegripligt hur man inte kan känna solidaritet med dom som kommer hit med tragiska upplevelser i bagaget utan istället säger: vi vill inte ha hit dom! Tydligen så finns det många i Vellinge som tror att det går att bo ett akvarium där det bara får finnas en viss typ av människor. Det är att skatta sig själv och andra likar lite väl högt, tycker jag. Jag anser att vi alla måste dra vårt strå till stacken och det betyder att alla kommuner ska ta emot ensamkommande flyktingbarn. Och det här visar att jag har haft rätt dvs att staten måste ha en tvingande lagstiftning på området. Detta för att ingen ska smita undan utan så att alla är med och tar ett solidariskt ansvar.

tisdag 10 november 2009

Sänka skatt före eller efter resultatuträkningen?

Att skatt är nödvändigt är vi överrens om. Enbart de på vänsterkanten tror att man allt blir bättre ju högre skatten är. Avvägningen av skatteuttaget blir för oss andra viktigt. Har kommunen för mycket överskott så är
skatten för hög, och vid långvarigt underskott kan man hävda att skatten är för låg.

Skattebetalarna är alla delägare i AB Sollentuna (fast delägare som varje år skjuter till pengar för driften). Precis som på ett bolag så har jag ett krav på sparsamhet i kommunala verksamheter. Strävan ska alltid vara att få mer för skatteprocenten eller sänka skatten.

Ifall man tvekar att sänka skatten med 25 öre inför ett år, borde man då inte kunna ge återbäring på motsvarande sätt till skattebetalarna ifall det vid årets slut visar sig ha varit ett bra beslut om man sänkt skatten? Som en aktieutdelning, fast med orden "förlåt att vi tog ut för mycket skatt" eller "vi behövde inte fondera alla dina skattepengar".

Inget att applicera i dessa dagar, men jag tror på bättre tider.

Har detta någonsin gjorts i någon kommun?

fredag 6 november 2009

Ett Sollentunaföretag försvinner

En epok går i graven den 27 februari 2010 när Edsbacka krog stänger för gott efter 27 år i Sollentuna. Krogen har betydligt längre historia än så, men Christer Lingströms mästerverk, Sveriges första restaurang att få två stjärnor i Guide Michelin, kommer inte längre att utmana smaklökarna hos dem som har råd att lägga en liten förmögenhet på en måltid.

”Vi vill avsluta med flaggan i topp. Den rådande konjunkturen gör att vi inte ser någon långsiktighet i det vi gör. På lång sikt bedömer vi att det inte finns utrymme för den här typen av finkrog", säger krögare Christer Lingström.

Det är tråkigt för Sollentuna eftersom Edsbacka krog placerat oss på kartan och tråkigt för det tjugotal anställda som drabbas av nedläggningen. Vad som slår mig när jag läser artiklarna i DN, SvD och DI är dock att vi kommer att få se mycket mer av det här framöver. Det handlar nämligen om mer än en konjunkturnedgång och Christer säger till DI ”Vi är inte hungriga längre, vi har inget kvar att bevisa” och tillägger ”Jag var en gammal gubbe mot slutet”. Nu är Christer faktiskt inte mer än 52, men han är inte ensam, det finns många gubbar där ute. Många 40-talister som med framgång drivit små och medelstora företag som nu skulle vara i behov av ett generationsbyte. Det sägs att en tredjedel av Sveriges företagare är 40-talister som inom den närmaste 10-årsperioden vill gå i pension. Det i kombination med att var tredje ägarförändring misslyckas gör att vi framöver måste räkna med att många företag kommer att läggs ned eller går i konkurs. Det gör att flera hundratusen jobb kan försvinna i Sverige de närmaste åren. Läs mer om detta här, här och här.

Frågeställningarna oroar även privat. Jag jobbar nämligen själv i ett litet Sollentuna-företag tillsammans med pappsen. Usch, jag blir som så många andra i familjeföretag lite lätt stressad av att tänka på ägarförändringar och generationsbyten. Borde nog tömma spargrisen för att kunna tröstäta på Edsbacka. Även om det inte kan bli på pappsens 65-årsdag, eftersom den råkar infalla dagen efter portarna till Edsbacka slagit igen för gott.

torsdag 5 november 2009

Svininfluensan

För några veckor sedan pågick en debatt om varför man skulle vaccinera sig. Sverige har förköpt sig på vaccin, Sverige har överreagerat och en del påstod dessutom att det var läkemedelsindustrin som satt igång allt. En hel del läkare och andra experter varnade för vaccinet som både onödigt och lite farligt.
Fram tills nu har ca 2,1 miljoner doser levererats till invånarna. Folk köar och är arga för att vaccinet inte finns i tillräcklig mängd. Nu handlar debatten enbart om varför inte alla på en gång kan få sitt vaccin. Nu får man leta länge i media för att hitta kritikerna. Vi kommer alla att få vårt vaccin. Det är beklagligt att det från början blev en försening men med ytterligare ca 1 miljon doser nästa vecka borde trycket minska. Det tar tid att vaccinera alla men även med mer vaccin kommer några att vara sist och till det kommer ytterligare några veckor att läggas.

onsdag 4 november 2009

Polis skäligen misstänkt för kvinnomisshandel ska inte få tjänstgöra under utredningstid

I dagens nyheter idag kan man läsa att "polis som slår kvinnor bör inte få utreda våld", detta säger moderaten Henrik von Sydow. Jag tycker att vi måste ta ytterligare ett steg. Jag anser att poliser som är skäligen misstänkta för kvinnomisshandel inte ska få tjänstgöra under tiden som utredningen pågår och blir en polis fälld i domstol då måste personen i fråga genast skiljas från sin rätt att utöva polismans befogenheter. Det är inte rimligt att en polis som misstänks för våld i en nära relation själv utreder fall som handlar om just detta. Det sänder helt fel signaler. Genom att vara tydlig om vad som gäller så kommer allmänhetens förtroende för polisen att fortsätta att vara högt. Än så länge har rikspolisstyrelsen inga nationella riktlinjer inom området. Jag tycker att det är angeläget att de snarast möjligt ändrar på detta.

Skolans resursbrist är en myt

FP-Sollentunas Anders Morin skriver idag tillsammans med andra igen på SvD Brännpunkt. Några citat följer:

"Ett barns framtid hänger i allt större utsträckning på om han eller hon haft oturen att växa upp i en kommun där kommunpolitiker, skolförvaltningen och rektorer tillåter att mer än två tredjedelar av lärarnas tid går till annat än undervisningen och undviker att följa upp bristande skolresultat. "

"Vi har tagit fram statistik som visar att skolans resurser tvärtom ökat med 8 procent per elev, mätt i fasta priser, under den senaste femtonårsperioden."

"Det är således inte resursbrist som är problemet utan hur resurserna används. "

Läs artikeln i sin helhet här:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3749109.svd


tisdag 3 november 2009

Även gravida kan vara sjuka

Jag är glad att Försäkringskassan fick på skam när de nekat gravida sjukpenning. Graviditet är förvisso en del av de flesta kvinnors livscykel. Eventuella besvär vid graviditet är lika självförvållande som en hjärtinfark för en man. Att arbetsförmågan ska behandlas olika är för mig obegripligt.

Lika obegripligt är att man kan bli sjukskriven vid icke medicinska skönhetsoperationer.

Är något sjukt så är det systemet och tillämpningen.

Förbättring krävs.

Polisstyrelsens budget och verksamhetsplan

Med fler poliser och ny teknik som till exempel handdatorer i bilen borde vi kunna få upp kvantiteten och öka tryggheten för våra invånare. Hur man skriver in det i en verksamhetsplan och kvantifierar detta det första året vi får dessa nya tillgångar är inte helt enkelt. Men nog borde det finnas inslag som gör att vi politiker kan följa upp ett ökat resultat.Ökar vi produktionen till åklagarna måste också åklagarmyndigheten få bättre resurser annars stannar rättskedjan i alla fall. Om nu polisen kan göra ett snabbare och bättre jobb så känns det otillfredsställande att det sedan blir stopp för att ärendena inte kommer till domstolen på grund av åklagarbristen. Stuprörstänk kan man kalla det. Det är kanske på tiden att åklagare och polis blir en och samma myndighet och att regeringen ser på helheten? Ett rättsystem som varit så underförsörjt som vårt i många år kan inte återskapa effektivitet genom att ta en sak i taget. Regeringen måste se till helheten och det skyndsamt.

söndag 1 november 2009

Folkpartiets miljöpolitik, vad finns att skriva om den?

Jag sitter här och klurar på texter till Folkpartiets skrivartävling. Det är i sanning en utmaning att med max 400 tecken beskriva vedertagen folkpartipolitik på ett visionärt sätt och helst i punktform. Oavsett om mina texter kommer till användning eller hamnar i det runda arkivet på länsförbundet har det varit väl spenderad tid att läsa partiprogram, motioner, rapporter och pressmeddelanden för att uppdatera sig om vad som egentligen är vedertagen folkpartipolitik.

Jag har de senaste åren självklart försökt följa Folkpartiets riks- och länspolitik, men fokuserat på den lokala politiken i Sollentuna och dagens läsningen har lärt mig mycket. Skeptiskt lagd som jag är fanns rädslan att det jag skulle läsa kanske kunde få mig att förskräckt rygga tillbaka och känna att jag nog hamnat i fel parti. Så blev det inte, jag känner mig tvärtom styrkt i mitt val av att ha tagit del av så många kloka tankar som redan tänkts av andra folkpartister med andra hjärtefrågor än mina. Fast en sak blev tyvärr uppenbar; vi måste verkligen göra något åt vår miljöpolitik. Grön el och restriktiva fiskekvoter i Östersjön i alla ära, men nog är väl miljö- och klimatfrågor viktigare för oss än vad vår politik gör gällande? Det är ju trevligt att vi kunnat bidra med ett förbud mot fosfater i tvättmedel, men jag upplever ett stort miljöengagemang bland många av mina partikamrater, ett engagemang som inte speglas i att partiets hemsida listar som vår fjärde viktigaste miljöfråga att vi vill ”Förbättra sjöfartssäkerheten i Östersjön”. Nej, här måste vi skärpa oss och det rejält.

Vill du läsa mer om Folkpartiets miljöpolitik? Du kan alltid börja här, men ännu trevligare vore om du sedan hjälpte till att mejlsa ut den för på det här området finns helt klart en stor förbättringspotential och ett behov av engagerade medlemmar.

Är du intresserad av skrivartävlingen hittar du mer information här. Senast 20/11 ska bidragen vara inne.