lördag 14 november 2009

Ett vemodigt tioårsminne


Folkhälsoinstitutet gav ut denna boken 1999 för gymnasierna som underlag för undervisningen i samlevnad. Den började användas i undervisningen och uppfattades där positivt.

Sedan blev boken angripen i massmedia liksom av JämO, av det nybildade Nationella sekretariatet för genusforskning och av Skolverket. Vad väckte vreden?

Tvärs igenom boken beskrivs könsskillnader och ges tips om hur de kan observeras och hanteras. Ansvaret läggs på individen/paret. Samhället och 'strukturer' behandlas inte närmare.

Resultatet av vreeden blev att Folkhälsoinstitutet byttes mot ett nytt med snävare befogenheter. Därmed visste alla i Myndighetssverige att arbete för jämställdhet inte får inriktas på att hjälpa människor att förstå och hantera olikheter.

En intressant detalj: de flesta kritikerna av boken var kvinnor – och det var även de som drabbades hårdast, nämligen generaldirektören som lämnade sin tjänst, den under henne ansvariga för projektet och bokens författare.

Samma år utgav Lisa Marklund och Lotta Snickare sin bok Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra med titeln tagen från ett yttrande av Madeleine Albright.

Inga kommentarer: