torsdag 26 november 2009

Ibland krävs krav

Arlanda flygplats har fått Swecos stora energipris för sitt arbete med att minska sin energianvändning. De senaste åren har man minskat energianvändningen med 25 procent och nu sprids modellen till andra flygplatser så att de också kan bli mer energisnåla. Det är väldigt bra, både att energianvändningen minskat, men också att erfarenheterna sprids.

Vi ska dock inte glömma varför Arlanda gör detta. Ett av de villkor Länsstyrelsens förenat deras miljötillstånd med reglerar nämligen flygplatsens samlade utsläppen av kväveoxid och koldioxid. Mycket ska räknas in, inte bara flygverksamheten utan även marktransporterna vid, till och från flygplatsen. Det här är också förklaringen till att Arlanda plötsligt tagit initiativ till att samordna kollektivtrafiken till och från Arlanda så att tåg passar med bussar och det gamla önskemålen om pendeltåg till flygplatsen plockats fram och lanseras som en ny fräsch framtidsvision. Luftfartsverket, som driver Arlanda flygplats, har med sin stab av jurister överklagat tillståndet i alla tänkbara instanser för att slippa det här koldioxidkravet, men det står sig än. Att sätta ett koldioxidtak för verksamheten är visserligen helt unikt i världen, men just detta har också drivit fram unika lösningar, som t.ex. sådana som nu gett Arlanda ”Stora energipriset”.

Ett annat av de villkor som finns i miljötillståndet handlar om flygtrafik över Upplands Väsby tätort. Arlanda får i längden inte fortsätta dirigera flygtrafik över Väsby utan måste ta till en kurvad inflygning som tar planen över mindre bullerkänsliga områden. Det jobbiga är att denna typ av inflygning inte fanns när tillståndet gavs och just därför gav Länsstyrelsen Arlanda en massa år på sig att ta fram dem. Kurvade inflygningar skulle definitivt gynna de bullerstörda i norra Sollentuna. Även det här är kravet är besvärligt för Arlanda och har tvingat dem att försöka komma på nya innovativa lösningar för kurvade inflygningar, som de själva säger att även andra flygplatser nyfiket följer.

Det här betyder att Länsstyrelsens miljötillstånd haft precis den effekt det ska ha, det har satt eld under Luftfartsverkets rumpa och tvingat dem att hitta på nya och bättre lösningar. Hade ingen ställt de kraven tror jag vi kan vara ganska säkra på att initiativen från Arlanda inte hade varit lika goda.

Eftersom Arlanda delvis misslyckats med sina överklaganden kommer de att söka ett helt nytt miljötillstånd. Det är en lång process där Sollentuna ingår som remissinstans. Jag lovar vara vaken i frågan och håller en tumme för att Länsstyrelsen fortsätter vara tuffa.

1 kommentar:

Kjell Ericson sa...

Det är duktigt att de minskar sin energianvändning. Känns skönt att höra.

Som sollentunabo boende längst norrut i inflygningssträckan så har jag förfasats över tolkningen av "villkor 6". Aldrig någonsin ska jag godkänna avtal där undantag av "säkerhetsskäl" inte innehåller en kvantifiering av hur många undantag man kan godkänna.