tisdag 17 november 2009

Kvinnofridssamordnare till socialtjänsten i Sollentuna

Det är oerhört glädjande att jag idag har kunnat gå ut med följande pressmeddelande:

Sollentuna kommun har under en lång tid haft ett starkt engagemang för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn. Nu satsar alliansen ännu mer genom att anställa en kvinnofridssamordnare och genom att förändra hanteringen av föreningsbidrag till kvinnojoursverksamhet. Budgeten för detta kommer att utökas från 1,1 miljoner kronor till 1,4 miljoner. 750 000 kr går till kvinnojoursverksamheter resten går till ett generellt föreningsbidrag.

44 % av all misshandel mot kvinna (18- år) är misshandel inomhus i nära relation mellan offer och förövare. Det betyder att många kvinnor och barn är som mest otrygga i hemmet när det borde vara tvärtom. I Sollentuna tar vi ytterligare ett steg för att öka dessa kvinnor och barns trygghet genom att bevaka deras intressen samt ge dem stöd och hjälp.

Kvinnofridssamordnarens uppgift blir bland annat att kartlägga stödet inom socialtjänsten till våldsutsatta familjer, inklusive myndighetsutövning. Revidera handlingsplanen för våld i nära relationer och följa upp den, etablera kontakter med kvinnojourer och samverka med kvinnojouren i kommunen och vara kontaktperson för våld i nära relationer i kontakt med berörda myndigheter inklusive polisen.

- Vi på Sollentuna Kvinnojour tycker att det är jätteroligt att Sollentuna Kommun gör den här satsningen, säger Maria Nettersand som är ordförande i föreningen. Uppdelningen av föreningsbidraget gör att vi får en mycket tryggare ekonomisk situation och att vi kan satsa mer långsiktigt. Att Sollentuna Kommun dessutom får en kvinnofridssamordnare visar på att Sollentuna Kommun vill fortsätta att ligga i framkant vad gäller sitt arbete för våldsutsatta kvinnor och barn.

Det finns all anledning att känns sig stolt över Sollentuna!

Inga kommentarer: