torsdag 12 november 2009

Medveten konsumtion räddar klimatet

Vi måste komma bort ifrån tanken om att klimat- och miljövänliga produkter och tjänster är på modet. Risken med att uppleva att klimat- och miljöfrågor är på modet är att de kan gå ur modet - vi tröttnar på det vi upplever som tjat och minskat handlingsutrymmme. Klimat- och miljöfrågan kräver långsiktiga och uthålliga val som blir till nya normer. Vi behöver förändra våra vanor så att vi konsumerar medvetet, och med minsta möjliga miljöbelastning.

Enligt en artikel i SvD så är det den nya hypen att konsumera miljömedvetet, 4 av 5 kan tänka sig att betala mer för miljösmarta produkter. Vi kan klimatkompensera våra flygresor, men den konsumtionskompensationen motsvarar inte nödvänigtvis konsumtionens faktiska påverkan och dess kostnader för hela klimatet.

Att förändra beteenden är svårt. Det offentliga har ett stort ansvar, liksom det privata näringslivet men också vi privatkonsumenter. Ett personligt utsläppskonto kanske inte är så dumt. Fram för mer information om hur man själv kan hålla koll på sin egen utsläppsprofil - så att vi själva kan välja hur vi spenderar vårt utsläppsutrymme.

3 kommentarer:

Kjell Ericson sa...

Det är väldigt svårt som konsument förstå vad som faktiskt är miljövänligt. Många produkter hittar på sin egen gröna symbol ifall de känner behov. Priset är sällan en miljöindikator.

Jag kan tänka mig använda skatter till att miljösmarta produkter har lägre skatt och miljöosmarta har högre.

Upphandlingslagen är säkert problem för kommunen. Att välja leverantör enbart efter pris är inte miljövänligt.

Maria Bergström sa...

Nej, upphanldingsreglr måste förändras så att miljöhänsyn blir ett måste och ges en tung vikt i avvägningar av leverantörer.

Josefin Silverfur sa...

http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.267836/ekologiska-inkop-okar