torsdag 26 november 2009

Några ord på Lennarts väg

Den 2 december presenterar NIKK - Nordiskt institut för kunskap om kön/Nordic Gender Institute, med säte i Oslo, sitt forskningsprojekt om kön och makt i politik och näringsliv.

Det sker vid ett frukostseminarium på Riksdagen som arrangeras av Norden i Fokus, Nordiska rådets svenska delegation och NIKK.

Lennart Gabrielsson medverkar i sin egenskap av vice ordf. i Sveriges kommuner och landsting, alltså inte som företrädare för Folkpartiet. Jag får lust att ge honom några ord på vägen, och varför inte skriva dem här?

Först drar jag uppmärksamheten till NU som kom idag, närmare bestämt till Karin Thorsells ledare med rubriken Avlägsen tredelning. Där finns ett viktigt stycke som jag citerar avkortat:

"På samma sätt som det kan vara skönt för en tonåring att hänvisa till föräldrarna för att säga nej till alkohol ... så kan det vara skönt för föräldrar att ha stöd för att dela föräldraledigheten jämnare. Att slippa diskussionen."

Kvinnor och män som har barn betraktas alltså som omogna tonåringar. För detta används beteckningen "tredelad föräldraförsäkring", ett manipulerande nyspråk som döljer frihetsinskränkningen.

Nu rekommenderar jag Lennart och er alla att läsa det jubileumsnummer av Hertha som Fredrika-Bremer-Förbundet nyss givit ut. Det beskriver på ett mycket mångsidigt sätt arbetet för jämställdhet, vad som uppnåtts, vad vi behöver arbeta för och vad vi bör akta oss för: sekterism. Jag berättar något mer om det på min blogg.

Adressen till frukostseminariet är Mynttorget 1, för rullstolsburna: 1A.

Program

08:00 Vi bjuder på frukostmacka, kaffe och te

08:30 Nordiska rådets svenska delegation hälsar välkommen
Riksdagsledamöterna Maria Stenberg (s) och Mats Johansson (m)

08:35 Kön och makt i Norden - den nya rapporten presenteras
Forskningsledare Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning
Professor Anita Göransson, Linköpings universitet

08:50 Vilka jämställdhetsåtgärder behövs i Sverige?
Moderator Hanna Hallin leder ett panelsamtal:
* Annika Qarlsson (c) - riksdagsledamot, ordförande i Centerkvinnor
* Ulla Andersson (v) - riksdagsledamot, ekonomisk talesperson
* Lars Einar Engström - vd, krönikör på E24
* Lennart Gabrielsson - vice ordf. i Sveriges kommuner och landsting

Dessa medverkar också i samtalet:
* Gunilla Thorstensson , programansvarig på Tillväxtverket,
* Kirsti Kolthoff , styrelseledamot i Feministisk Initiativ, fd president i European Women Lobby
* Richard Langlais , professor, forskare på NORDREGIO (Projektet “Another climate: gendered structures of climate change response in selected Swedish municipalities”)
* Micael Nilsson, analytiker

09:50 Hanna Hallin samtalar med Maria Stenberg och Mats Johansson om debatten, och avrundar dagens program

Feministiskt Initiativ är alltså det enda politiska parti som är representerat. Det är ett gott skäl för oss liberaler att delta!

Anmälan till lars@norden.se senast fredagen 27 november, alltså i morgon!

Inga kommentarer: