fredag 27 november 2009

Nattis behövs

Folkpartiets landsmöte sa nej till att kommuner ska tvingas till att tillhandahålla barmomsorg på kvällar och nätter. Visst ska vi värna om det kommunala självstyret, men det kanske finns en gräns. Jag tänker på detta med mottagandet av ensamma flyktingbarn. Vad gäller nattis är det alltför få kommuner som kan erbjuda det och det tycker jag är dåligt. Folkpartiet ska ju värna de små och utsatta. Ensamma föräldrar tillhör den kategorin. Har man ett kvällsjobb t ex jobbar inom teatervärlden så kan man inte plötsligt ge upp sin yrkeskarriär för att kommunen vägrar ge barnomsorg under några år. Här tycker jag folkpartiet ser mer på de praktiska problemen istället för att hitta lösningar för att underlätta för dessa föräldrar.

1 kommentar:

Kjell Ericson sa...

Jag är skeptisk.

Grovt så ser jag förskolan som en kombination av barnpassning och utbildning.

Kan någon utföra detta på nattid så kan jag tänka mig att barnomsorgschecken används (det måste ju inte vara i vår kommun).

Många karriärval innebär uppoffringar av annat. Barn innebär också uppoffringar. Det är inte kommunens uppgift att alltid eliminera de problem som kan uppkomma.

(för en del har säkert dessa konflikter uppkommit trots att man planerat korrekt före barnets ankomst).