tisdag 10 november 2009

Sänka skatt före eller efter resultatuträkningen?

Att skatt är nödvändigt är vi överrens om. Enbart de på vänsterkanten tror att man allt blir bättre ju högre skatten är. Avvägningen av skatteuttaget blir för oss andra viktigt. Har kommunen för mycket överskott så är
skatten för hög, och vid långvarigt underskott kan man hävda att skatten är för låg.

Skattebetalarna är alla delägare i AB Sollentuna (fast delägare som varje år skjuter till pengar för driften). Precis som på ett bolag så har jag ett krav på sparsamhet i kommunala verksamheter. Strävan ska alltid vara att få mer för skatteprocenten eller sänka skatten.

Ifall man tvekar att sänka skatten med 25 öre inför ett år, borde man då inte kunna ge återbäring på motsvarande sätt till skattebetalarna ifall det vid årets slut visar sig ha varit ett bra beslut om man sänkt skatten? Som en aktieutdelning, fast med orden "förlåt att vi tog ut för mycket skatt" eller "vi behövde inte fondera alla dina skattepengar".

Inget att applicera i dessa dagar, men jag tror på bättre tider.

Har detta någonsin gjorts i någon kommun?

Inga kommentarer: