onsdag 4 november 2009

Skolans resursbrist är en myt

FP-Sollentunas Anders Morin skriver idag tillsammans med andra igen på SvD Brännpunkt. Några citat följer:

"Ett barns framtid hänger i allt större utsträckning på om han eller hon haft oturen att växa upp i en kommun där kommunpolitiker, skolförvaltningen och rektorer tillåter att mer än två tredjedelar av lärarnas tid går till annat än undervisningen och undviker att följa upp bristande skolresultat. "

"Vi har tagit fram statistik som visar att skolans resurser tvärtom ökat med 8 procent per elev, mätt i fasta priser, under den senaste femtonårsperioden."

"Det är således inte resursbrist som är problemet utan hur resurserna används. "

Läs artikeln i sin helhet här:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3749109.svd


Inga kommentarer: