måndag 28 december 2009

Skattedestination och schablonskatt

Kjell E tog dan före Julafton upp frågan om skattefrihet för välgörenhet. Då griper jag tangentbordet denna Menlösa barns dag och bidrar med mina drömmar om skattereformer.

Stat och kommun har utvecklats till makt- och fördelningsapparater. Medborgarnas möjligheter att styra fördelningen av medlem är mycket indirekta. Det finns inga raka rör.

Ibland griper då den politiska apparaten till folkomröstningar. De försvagar den representativa demokratin och avspeglar ett stämningsläge som medborgarna snabbt kan ändra.

Min dröm är därför att den representativa demokratin beslutar att en viss andel av skattemedlen, varför inte = momsens procenttal. Denna andel går till särskilt utvalda hjälp- och kulturorganisationer. De fördelas bland dem så som medborgarna uttryckt sin vilja.

Självdeklarationen får då innefatta en lista på de utvalda som kan få del av procentmedlen. Varje deklarant erbjuds markera ifall hon eller han vill utnyttja sin rätt att destinera sina procdentmedel och till vilken organisation i så fall.

I förbifarten kan den märkliga skatteuppbörden för Svenska Kyrkan avskaffas och kyrkan i stället placeras på listan.

Av praktiska skäl kan sådant destinationsbesked inte gälla hur många organisationer som helst. Jag föreslår att deklaranten får ange högst tre mottagare.

Det var min ena reformdröm. Den andra gäller att de de som driver de allra minsta småföretagen för personlig service och liknande skall kunna beviljas schablonbeskattning i förening med starkt förenklad bokföringsskyldighet. Därmed frigörs en stor kontrollapparat som ger mycket lite pengar.

Den tredje drömmen gäller att flera sorters aktiebolag införs. Vår aktiebolagslag passar storföretag som drivs i vinstsyfte. Det behövs aktiebolag, med sina skatteregler, för mindre rörelser och det behövs på skol- och kulturområdena, aktiebolag som måste plöja ned vinsten.

Vi måste komma igång med att fundera över verkligt långsiktiga reformer!

Gott Nytt År!

Inga kommentarer: