söndag 20 december 2009

Vad bör inte göras?

Om vad partier inte bör göra när det drar ihop sig till val har Per T Ohlsson skrivit en läsvärd krönika i Sydsvenskan http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article577820/Vad-bor-inte-goras.html.

Tre slutsatser framstår enligt honom som givna:
- Tro inte att det som fungerar i USA fungerar i Sverige
Folkpartister får fortfarande utstå smälek för halmhattsvalet på 60-talet.
- Underskatta inte partiledarnas betydelse
Svenskar röstar ibland mer på person än politik
- Låt inte paketering, teknik och metoder överskugga budskapet
Politiska partier brukar vara pigga på det nyaste när det gäller att nå väljarna. Just nu är det sociala medier. Men beprövade metoder behövs också i en valrörelse. Per T Ohlsson refererar en undersökning från 2006, där sex väljare av tio föredrog information via broschyrer och lika många hade en positiv inställning till politiska affischer. Inställningen till valstugor nämns inte. Man kan dock ana. Men framförallt: det som fällt utslag i val efter val är budskapet och kampen om verklighetsbeskrivningen.

1 kommentar:

Carina Knorpp sa...

Mycket sant! Idéburen politik måste bäras av budskapet. Meningen med politiken bör inte jämställas med att sälja en vara. Paketeringen, teknik och metod måste väljas för att nå ut och vara i samklang med budskapet. En liberal som brinner för rätten att vara annorlunda och är framtidsoptimist måste hitta en balans där politiken och idéerna når ut till alla som vill ta den till sig. Där måste vi använda lite av allt.