söndag 26 juli 2009

Vem ska bestämma och varför?

Det är alltid med sorg i hjärtat som man hör talas om barn som blir illa behandlade av sina föräldrar eller där barnen används i ett smutsigt spel mellan föräldrar som inte kommer överrens. Barnens rätt till medicinsk vård och rätt att prata med ex en psykolog borde stå över föräldrars rätt att bestämma. I dagens nummer av SvD pekar Rädda Barnen på hur föräldrar med gemensam vårdnad (med rätta det vanligaste i Sverige) har veto rätt när det gäller psykiatrisk vård. Det borde inte vara så svårt att konstruera ett system som sätter barnets rätt till stöd och behandling först. Det kommer säkert förekomma föräldrar som drar igång utredningar av liknande tragiska skäl som det nu förekommer föräldrar som motsätter sig dem men om man har någon tilltro alls till dessa utredningar så är en utredning för mycket bättre än en utredning för lite.

fredag 24 juli 2009

Svenska före engelska tack

Jag läser hur Stockholm Stad har JO-anmälts för sitt överdrivna användande av engelska.

Jag tillhör de bakåtsträvare som tycker engelskan används för omfattande och utan försök att utnyttja ett svenskt begripligt ord. Finessen med en del engelsk användning är att orden ska vara lätt obegripliga (så att användaren kan visa sig lite överlägsen). Onödigt enligt mig.

När jag funderar så kommer jag inte på tillfällen engelska använts i onödan i Sollentuna. Det känns riktigt bra!

torsdag 16 juli 2009

Feminist som legitimation

I Nu har ett krav då och då dykt upp på att den som arbetar för jämställdhet bör kalla sig feminist. Den nya omgången verkar att ha utlösts av vår riksdagsledamot Camilla Lindberg som bestämt avvisat det kravet.

Camilla är en av nyckelpersonerna i Liberati. Bland dem finns för övrigt Louise Persson som nyligen givit ut boken "Klassisk feminism". Där berättar hon bland annat om kamp för att rädda beteckningen feminist från föreställningen att jämställdhet måste främjas genom att inskränka individens frihet.

Efter Camillas inlägg har flera medlemmar av Liberala Kvinnor, återkommit med tanken att den som arbetar för jämställdhet måste kalla sig feminist. I ett av inläggen hänvisas till och med till "könsmaktordningen" som var utgångspunkten för S-regeringens jämställdhetspolitik. I ett annat inlägg hävdas som en självklarhet att den som vill förbättra jämställheten måste ta på sig "genusglasögon".

I Nu för den 2 juli kommenterade jag denna debatt och gav synpunkter på hur signalordet "feminist" kan användas. De som missade det numret eller den artikeln är välkommen att läsa den på min blogg http://GC-OC.blogspot.com