måndag 28 december 2009

Skattedestination och schablonskatt

Kjell E tog dan före Julafton upp frågan om skattefrihet för välgörenhet. Då griper jag tangentbordet denna Menlösa barns dag och bidrar med mina drömmar om skattereformer.

Stat och kommun har utvecklats till makt- och fördelningsapparater. Medborgarnas möjligheter att styra fördelningen av medlem är mycket indirekta. Det finns inga raka rör.

Ibland griper då den politiska apparaten till folkomröstningar. De försvagar den representativa demokratin och avspeglar ett stämningsläge som medborgarna snabbt kan ändra.

Min dröm är därför att den representativa demokratin beslutar att en viss andel av skattemedlen, varför inte = momsens procenttal. Denna andel går till särskilt utvalda hjälp- och kulturorganisationer. De fördelas bland dem så som medborgarna uttryckt sin vilja.

Självdeklarationen får då innefatta en lista på de utvalda som kan få del av procentmedlen. Varje deklarant erbjuds markera ifall hon eller han vill utnyttja sin rätt att destinera sina procdentmedel och till vilken organisation i så fall.

I förbifarten kan den märkliga skatteuppbörden för Svenska Kyrkan avskaffas och kyrkan i stället placeras på listan.

Av praktiska skäl kan sådant destinationsbesked inte gälla hur många organisationer som helst. Jag föreslår att deklaranten får ange högst tre mottagare.

Det var min ena reformdröm. Den andra gäller att de de som driver de allra minsta småföretagen för personlig service och liknande skall kunna beviljas schablonbeskattning i förening med starkt förenklad bokföringsskyldighet. Därmed frigörs en stor kontrollapparat som ger mycket lite pengar.

Den tredje drömmen gäller att flera sorters aktiebolag införs. Vår aktiebolagslag passar storföretag som drivs i vinstsyfte. Det behövs aktiebolag, med sina skatteregler, för mindre rörelser och det behövs på skol- och kulturområdena, aktiebolag som måste plöja ned vinsten.

Vi måste komma igång med att fundera över verkligt långsiktiga reformer!

Gott Nytt År!

onsdag 23 december 2009

Julens givmildhet

God Jul!

Ett tema för julen är att tänka på de som har det sämre ställt. Eftersom Jesus födelse inte fastställs i bibeln samt att de vise männens gåvor kommer först om två veckor så borde givmildhetstemat passa en ateist som jag lika bra som övriga.

Ett ofta återkommande önskemål är att det ska vara skattefritt att skänka pengar till välgörenhet.

Jag sympatiserar med tanken. Det borde ge biståndsorganisationerna 30% mer (ifall folk vill skänka lika mycket).

Men jag är för enkelhet i system, inlusive skattesystemet.

Om skattefriheten är viktig så är min kompromiss att staten ska tillföra dessa 30 öre för varje skänkt 70 öre och fördela dessa bland flera organisationer (så att inte bara den som annonserar bäst får mest).

Återigen en God Jul till er alla - speciellt till de som inte har möjlighet att läsa detta.

tisdag 22 december 2009

Se din tomtgräns på webben

Idag så ser jag nyheten att Sollentuna släppt en karta på webben över geografisk information. Adressen dit är http://gis.sollentuna.se/

Jag gillar det skarp och tycker det är bra information till medborgarna.

Som tekniker skulle jag gärna vilja få ut gränsinformationen och lägga det som ett lager på kartor från Google. Då får man flygfoton och liknande som höjer kvaliten. Dessutom tvivlar jag på att tillverkaren av den här kartan är lika användarorienterad som Google.

Men innan jag klagar så applåderar jag och tackar för en trevlig interaktiv julklapp. Ännu en bit av framtiden har kommit till oss.

söndag 20 december 2009

Vad bör inte göras?

Om vad partier inte bör göra när det drar ihop sig till val har Per T Ohlsson skrivit en läsvärd krönika i Sydsvenskan http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article577820/Vad-bor-inte-goras.html.

Tre slutsatser framstår enligt honom som givna:
- Tro inte att det som fungerar i USA fungerar i Sverige
Folkpartister får fortfarande utstå smälek för halmhattsvalet på 60-talet.
- Underskatta inte partiledarnas betydelse
Svenskar röstar ibland mer på person än politik
- Låt inte paketering, teknik och metoder överskugga budskapet
Politiska partier brukar vara pigga på det nyaste när det gäller att nå väljarna. Just nu är det sociala medier. Men beprövade metoder behövs också i en valrörelse. Per T Ohlsson refererar en undersökning från 2006, där sex väljare av tio föredrog information via broschyrer och lika många hade en positiv inställning till politiska affischer. Inställningen till valstugor nämns inte. Man kan dock ana. Men framförallt: det som fällt utslag i val efter val är budskapet och kampen om verklighetsbeskrivningen.

lördag 19 december 2009

Klimatavtal - vaddå???

I somras när jag var och lyssnade på ett seminarium om det viktiga Köpenhamnsmötet med målet att förhandla fram ett nytt klimatavtal sa en amerikansk miljökämpe att det sämsta vi kan få är ett urvattnat avtal som betyder "business as usual", då är det bättre med inget avtal alls. Vi har nu fått ett avtal som är just detta och alla känner sig lite blåsta. Så mycket uppladdning för så lite. Visst var det så att man hade för höga förväntningar på mötet och att för många frågor skulle lösas samtidigt. Men världen kan faktiskt inte vänta på ett avtal som ger reella utsläppsminskningar. Att uppnå målet om att jordens medeltemperatur inte ska stiga över två grader verkar idag utopiskt och det är våra barn, barnbarn och kommande generationer som får betala för världens politiska ovilja att göra drastiska förändringar. De kommer att bli tvungna att vidta åtgärder - men vi slipper, just nu. Känns inte bra, inte bra alls.

Det finns dock en plan för nya samtal nästa sommar i Tyskland och ett nytt stormöte i Mexico i slutet av 2010. Vi får hoppas och tro att frustrationen efter Köpenhamnskonferensen inte ska upprepas och att vi kan samla oss inför ett globalt åtagande för planeten jordens utveckling. Idag berör klimatförändringarna framförallt områden nära ekvatorn. Om ett tiotal år kommer vi alla att kraftfullt märka av klimatförändringarna. Vill vi verkligen betala det priset?

fredag 18 december 2009

Bland alla julklappar...


2009 har varit ett händelserikt år med tuffare uppgifter än många gånger tidigare. Det blir skönt med julfrid och vila eftersom nästa år inte kommer att bli mindre arbetsamt. Opinionssiffrorna som vi vaknade till i morse visar med all önskvärd tydlighet på detta. Den kommande valrörelsen kommer inte att bli någon räkmacka för alliansen. Den senaste debatten om sjukförsäkringen och människor som far illa visar att det finns ett misstroende mot politiken. Förvissningen om att regeringen för en anständig och rättfärdig politik för alla människor kommer att vara nyckeln till om den får förnyat förtroende eller om det röd-gröna alternativet, som inte har något alternativ, kommer tillbaka. I dessa jultider önskar sig de flesta någon julklapp och den viktigaste och finaste julklappen vi alla kan få är att man lyckas i Köpenhamn. Det har betydelse för hur våra och våra barnbarns jular kommer att se ut framöver. Även om regeringscheferna kommer med kloka förslag på hur vi i framtiden ska värna vår planet får vi inte glömma att vi alla har ett eget ansvar för hur vi använder miljön och dess resurser.

torsdag 17 december 2009

Var finns Sollentunas bästa backar?

I februari bloggade jag om lånepulkor. Av de fyra lånepulkor jag köpte, märkte upp och la ut i pulkabackar runt om i Sollentuna fick tre fötter. En fanns kvar när säsongen var över och den har jag idag placerat ut i Edsbergsparken. Självklart provåkte jag och kan meddela att både backen och pulkan är i topptrim. Nu ska jag köpa nya pulkor och lägga i andra backar i Sollentuna, men jag behöver få in tips om var kommunens pulkabackar egentligen finns. Berätta för mig i en kommentar var just din bästa backe finns så ska jag under julen försöka ordna så att fler åksugna barn och vuxna får chansen att susa nerför just den.

Vi ses i backarna i vinter!

Sollentunas hemlösa

För er som undrar hur förra årets husvagnshemlösa i Sollentuna har det nu så kan ni idag (17/12) klockan 22:00 se reprisen av "Tema hemlös". Där kommer förra årets hemlösa till tals, blandat med politiker och åtgärder från andra länder.

Du kan även se det på webben hos Utbildningsradion.

24 minuter in i programmet kommer Lennart Gabrielsson in i debatten. I övrigt såg mina skarpa FP-ögon hur Maria Bergström och Cindy Sturesson tittar i kameran från arkivmatrial som jag missade när det sändes i höstas.

Rolf Nilsson som livligt debatterade Lennarts blogginlägg för ett år sedan deltar också som en av många personer.

tisdag 15 december 2009

Samma kamrater livet ut?

Jag läser om en mobbningsanmälan just nu med flera olustiga detaljer. I grunden gäller det två elever i samma klass i lägre stadier som är imblandade.

I handlingarna har mobbarens namn (nästan) konsekvent dolts medan den mobbades namn står i klartext. Det kanske inte är konstigt eftersom det är offrets föräldrarna som anmält, men jag anser att ensidig uthängning med namn ytterligare ökar mobbningen. Den drabbade önskar ju inget hellre att problemet ska försvinna.

En annan sak är att trots nolltollerans så kan ett mobbningsärende spåras bakåt i flera år. Oacceptabelt i backspegeln såklart.

Ytterligare en detalj är dagens behov att barn ska ha samma kamrater från förskolan till (kanske) åldringsvården. Jag tror barn skulle må bra av skolkamratsbyte oftare. Olämpliga konstellationer kan då lättare åtgärdas enbart på misstanke om mobbningstendenser. Att skolan inte flyttat ena eleven till en annan klass i det här fallet är svårbegripligt.

Inget barn vill vara skvallerbytta. Jag misstänker att de tiger vad som händer på raster. Men för att stävja kränkningar mellan elever så måste skolan uppmana att föräldrar frågar sina barn så att lärarna kan samla ihop "anonyma" tendenser.

tisdag 8 december 2009

Om ändringen av reglerna för deltidsbarn inom förskola och familjedaghem

Barn- och Ungdomsnämnden har beslutat om något stramare regler vad gäller barn i åldern 3-6 år som har föräldrar/vårdnadshavare som är föräldralediga med yngre syskon.

Den förändring saken gäller är att alla barn som är 3-6 år gamla och har förälder/vårdnadshavare som är föräldraledig med yngre syskon i stället för att som tidigare ha rätt till 25 timmars vistelsetid på förskola/familjedaghem per vecka året om från och med årsskiftet har rätt till antingen 15 timmar per vecka året runt eller 25 timmar per vecka under skoldagar. Orsaken till förändringen är att vi inom Alliansen i Barn- och Ungdomsnämnden bedömt det som rimligt att hemmavarande föräldrar som är föräldralediga kan ta hand om äldre syskon i hemmet i något större utsträckning än vad som hittills varit fallet.

Cirka 90 procent av kommunerna har regeln om max 15 timmar för barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon. Den besparing det är fråga om är ett mindre tryck på förskolan på loven, vilket innebär att man inte behöver anställa vikarier etc i samma utsträckning. Dessa pengar som frigörs har destinerats om till att förstärka deltidschecken (d v s den som avser 15 tim hela året eller 25 tim exkl loven). Den besparing som görs går alltså tillbaka till förskolorna. Att koncentrera resurserna på detta sätt till där behoven är störst tycker jag är en rimlig prioritering av pengarna i ett svårt budgetläge.

Det har kommit in synpunkter från en del föräldrar som bl a går ut på att 25-timmars-alternativet innebär väldigt lång sammanhängande bortovaro från förskolan på sommaren för barnet. Vi har därför gett ett uppdrag till förvaltningen som går ut på om vi kan ta fram ytterligare ett alternativ med 25 timmars vistelsetid, fast ej på skoldagar utom vad gäller delar av sommarlovet. Förvaltningen ska återkomma till Barn- och Ungdomsnämnden i januari om detta.

Anders Morin (FP), 1. vice ordf i Barn- och Ugdomsnämnden

måndag 7 december 2009

Sollentuna översiktsplan 2010

Du har nästan två timmar på att komma med kommentarer på Sollentunas nya översiktsplan 2010...

Hinner du inte med det så kan du ta en titt i den ändå (jag ska det när jag skrivit ut den).

Lite irriterande att den inte haft någon framträdande plats på webbsidan. Men det kanske är jag som inte har ögonen framme hela tiden. Antagligen en kombination av båda som vanligt...

söndag 6 december 2009

Bättre betyg i Sollentunas skolor – men inte till priset av betygsinflation

Sedan valet 2006 har de kommunala skolorna i Sollentuna styrts tydligare mot kunskapsmålen. Detta har börjat ge resultat.Både de genomsnittliga betygen i årskurs nio och andelen elever som lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen har ökat kraftigt 2008/2009 jämfört med året innan, vilket framgår av Skolverkets senaste statistik. Mycket återstår dock att göra. Uppföljningen måste bli bättre och för elever som riskerar att ej nå målen måste åtgärder sättas in tidigare.

Vi måste också säkra att de högre betygen svarar mot ökade kunskaper hos eleverna och inte är en effekt av betygsinflation. Detta är särskilt viktigt eftersom Alliansen i Sollentuna har som mål att kommunen ska ha Sveriges högsta genomsnittliga meritvärde i årskurs nio och att alla elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg.

Folkpartiet har därför initierat och fått gehör för att det ska finnas uppföljningssystem i kommunen som identifierar och motverkar betygsinflation. Ett sådant system bör vara på plats senast hösten 2010.

Det ska genom systemet vara möjligt att på övergripande nivå jämföra slutbetygen i en årskull för en grundskola med resultaten på nationella prov i årskurs nio och prestationerna för de elever i berörd skola som fortsatt till gymnasiet Rudbecksskolan i Sollentuna. Skillnader som upptäcks kommer att kräva djupare analys. Om skillnaderna beror på betygsinflation kommer åtgärder att vidtas så att detta upphör.

Betygsinflation drabbar ytterst eleverna. Det kan få till följd att elever inte klarar studierna i gymnasiet eller högskolan eller till och med det yrke man väljer. Betygsinflation snedvrider också konkurrensen mellan skolor. Betygsinflation måste därför motarbetas kraftfullt så att skolan i Sollentuna kan ge bästa möjliga förutsättningar för våra barn och ungdomar.

Anders Morin (FP), 1. vice ordf, Barn- och Ungdomnämnden

fredag 4 december 2009

Sista dagen utan Satelliten

I morgon invigs Satelliten. I dagens DN kan vi se Lennart Gabrielsson på mattan (finns ej på nätet). Tyvärr ingen kullerbytta för den som hoppades. :-)

Det här är bara en liten påminnelse hur det såg ut före bygget. Någon saknar säkert parkeringen.

Själv ska jag invigningsse arenan nästa vecka när dottern har gymnastikuppvisning (med kullerbyttor).