måndag 27 december 2010

Midvintersyn och landskapsvård


Välkomna till min blogg! Den 22 december hälsade jag Julen med en syn som väcker tankar. Den 26 december sände jag framtidshopp i form av en fårahjord. Herdarna som Lukas berättade om smet tydligen på Julnatten från sin. Jag har åtminstone adopterat ett får och kungjorde det på Annandagen. I hopp om att vara i takt med tiden framför jag dessa julbudskap med stor ödmjukhet.

Hopp om Rudbecks musikklasser

Rudbecks populära program med naturvetenskap/samhällsvetenskap och musik kan förhoppningsvis räddas!

Nu har det öppnat sig en möjlighet att inriktningen med naturvetenskap/samhällsvetenskap och musik som finns på Rudbeck kan fortsätta, och inte läggas ned. Regeringen har nämligen nyligen öppnat för en möjlighet att tillåta sådana inriktningar, efter särskild prövning, när den stora gymnasiereformen nu ska genomföras till hösten.

Tidigare besked har varit att denna variant inte skulle kunna göras när den nya gymnasieskolan nu införs (men att alla som går på varianten ska få slutföra sin utbildning). Nu undersöker Rudbecksskolans ledning förutsättningarna för Rudbeck ska kunna tillhandahålla musikklass med naturvetenskaplig respektive samhällsvetenskaplig inriktning inom ramen för den nya gymnasieskolan.

Jag hoppas för egen del att Rudbeck kommer fram till att sådana förutsättningar föreligger och att man därmed gör en ansökan till regeringen, och att regeringen i sin tur inser att detta är en eftertraktad utbildning som håller hög kvalitet och visar på goda resultat, och alltså ger sitt tillstånd.

Anders Morin (FP), tillträdande ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna

söndag 26 december 2010

Förda bakom ljuset?

Just nu råder det lugn och julefrid både i stugorna och på nyhetsredaktionerna. På sociala media som facebook sprids dock en nyhet trots att andra media, med ett enda undantag, Nyheter24, ännu inte valt att slösa ett ord om den. Det handlar om två fotofobiska dokument som legat trygga i mörkret tills Wikileaks gav Rick Falkvinge en chans att ta del av dem. Han har gjort sin tolkning av innehållet och den svenska journalistkårens hantering av dem. Även om jag normalt inte skulle länka till karlns blogg gör jag det den här gången. Anledningen är enkel, det har gått ett dygn och normalt borde någon representant för traditionella media ha gjort en ansats för att dementera, bekräfta eller i alla fall kommentera ett påstående av den här magnituden, men så har inte skett. Jag och många med mig vill verkligen veta om det finns en sanning i det som framkommer i dokumenten och bara om ljuset riktas mot dem på allvar kan vi tids nog få veta om vi blivit förda bakom ljuset på det sätt som Falkvinge påstår. Jag försöker helt enkelt med mitt blogginlägg semaforerar till gammelmedia att det här är något jag vill veta mer om. Så snälla journalistkåren, när ni kommer tillbaka från julledigheten kan ni väl ta med er några stearinljus och kasta lite ljus över saken?

onsdag 22 december 2010

En midvintersyn och genusglasögon


Det här fotot är inte manipulerat. Denna syn möter både oss och kameran på vår balkong när vi riktar blicken rakt mot norr. Detta händer en stund mellan 10 och 11 under midvinterns kortaste dagar.

Den synen får mig att tänka på en uppmaning jag läste i början av året. Den fanns i inlägg, publicerade i tidningen Nu, och var riktad till personer som inte anser det vara liberalt att inskränka föräldrars frihet för att uppnå jämställdhet. Uppmaningen:
Sätt på genusglasögon så syns könsmaktordningen tydligt!

Vi uppmanades alltså bära sådana glasögon hela tiden. Jag blev nyfiken och började leta efter könsmaktordningens innebörd och ursprung. Det jag fann var att ordet är en signal om vilja att förändra men försvagar individens vilja att ta ansvar. Individen är ju ett offer för könsmaktordningen. Inte underligt att S-regeringen utsåg just denna ordning till "utgångspunkt" för sin jämställdhetspolitik.

Det gladde mig därför när jag förstod att Nyamko Sabuni som jämställdhetsminister strök den utgångspunkten. Nyckelmeningen i alliansregeringens grund för jämställdhetspolitiken ger åter individen ansvar och lyder:
Varje individ, kvinna som man, ska ha möjlighet
att utveckla sin begåvning inom just de områden där man har
de bästa förutsättningarna oavsett kön.

Må alla som frestas att bära genusglasögon – eller andra glasögon som styr deras verklighetssyn – nöja sig med att göra det bara en timme under vintersolståndet!

God Jul och ett Lyckosamt 2011!

tisdag 21 december 2010

Reflektion av terrordådet i Stockholm

En dryg vecka har gått sedan terrorförsöket i centrala Stockholm. Dags för ett par reflektioner.

Jag är faktiskt glad över att det är möjligt att göra ett sånt dåd han planerade. Alternativet kräver ett övervakningssamhälle utan dess like och utan något teoretiskt skydd ändå. Om frihet är farligt så är alternativet fängelse.

Fler kameror är bra. De ökar tryggheten och försvårar brott av de som inte har tanke att lämna jordelivet i samband med dådet. Jag är alltså medveten att det inte hjälper i det här fallet.

Fler kameror hotar integriteten. Att se bilder från händelsen publiceras stillar min nyfikenhet, men tillför antagligen inte så mycket. Bilder från trygghetskameror ska vara polisens ägendom och ska inte visas offentligt som nu har gjorts.

För övrigt saknar jag ord över att någon gör våldsdåd i andras namn, och dessutom i namn för en Person (som om Han fanns) borde kunna föra sin egen talan....

torsdag 16 december 2010

BERÖM FÖR JULKORT


Kommunikation har varit min uppgift i flera skeden av mitt liv. Det har gjort mig till en kritisk iakttagare. När inbjudan kom att dela ut FP-julkort, vaknade den kritiska blicken och en viss misstänksamhet. När jag väl fått mina kort för att dela ut i Rotsunda gård, synar jag kortet kritiskt. Tjänar detta verkligen FP och liberalismen?

Första sidan: Simulerande genom den ovanliga julgranen och friheten från missionerade attityd. Jag gör sedan som man ofta gör, vänder på det vikta kortet och ser vad som står på baksidan:

Inbjudande, inte påträngande. Erbjuder kontaktvägar. Kunde inte ha varit bättre. Dags att se mittuppslaget. Där möter till vänster:


Härligt! Det misstag massor med organisationer gör, även partier, är att underteckna med ett kollektiv. Avsändaren skall alltid vara en levande människa, gärna två, och läsaren måste få veta hur avsändaren/avsändarna nås.

Vänder blicken till höger och ser detta, en presentation av vad FP vill. Ingen polemik, i stället en inbjudan att komma med synpunkter.


Detta julkort delar jag ut med glatt hjärta. Det är ett mästerverk! Vilka bör hyllas? En och samma person kan ju inte gärna har skrivit, illustrerat och layoutat detta. Dessutom har utdelningen organiserats föredömligt. Kortet ger julstämning, nu är det bara att dela ut det.

onsdag 15 december 2010

Skola "för alla" fungerar inte för alla


Mitt i Sollentuna 14 december visar denna bild på
fyra förväntansfulla flickor. Bilden finns i övre halvan av en helsidesannons. Barn- och utbildningskontoret uppmanar till val av skola och listar på undre halvan alla kommunala skolor.

Barn- och utbildningskontoret har, förmodligen omedvetet, genom sitt val av motiv pekat på ett dilemma med den moderna skolan: den är inte jämställd för pojkar och flickor.

Nu menar jag inte jämställd enligt den destruktiva definitionen lika procenttal. Jag menar jämställd enligt den gamla definitionen, den som numera kallas den kvalitativa och som innebär lika villkor efter vars och ens förutsättningar.

Arbetet på min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken (Seveus 2010) kom att flera gånger väcka vemod hos mig, till och med sorg. Jag insåg att viktiga reformer genomförts utan att grundas på beprövad erfarenhet eller på nya vetenskapliga rön. Den enda grunden var innerligt goda syften och förhoppningar.

Den största reformen, störst därför att den rör människans hela uppväxt, har gällt skolan. När jag tog studenten 1946 hade jag sällskap av bara ett par procent av min årskull. Den stora majoriteten hade lämnat skolan efter årskurs 7 och sedan gått ut i livet för att möta vuxna föredömen i olika åldrar. Långt fler än studenterna var de som gått yrkesskolor och liknande.

Vid den tiden fanns därmed flera olika modeller för livsloppet att studera för dem som ville skapa en bättre uppväxt. De kunde ha studerat om det var bra för de privilegierade studenterna att gå igenom folkskola, realskola, gymnasium, högskola i en följd, alltså utan att växla mellan arbete och studier. De kunde till exempel ha studerat hur bra modellen folkskola, arbete , yrkesskola, arbete, kompletterande studier var.

De kunde ha ställt frågan vad det var som gjorde att det gamla utbildningssystemet åstadkom så god motivation för de flesta, en motivation som hjälpte Sverige till världsrekord i tillväxt.

Nej, aningslöst valdes bara en modell för livsloppet: den privilegierade borgerlige mannens, modellen som innebar studier hela uppväxten och sedan arbete.

Därmed blev resultatet att alla i en årskull under hela sin uppväxt går i skolan, alltså bara umgås med jämnåriga. De går då miste om den kontakt med alla åldrar som större delen av årskullen fick förr. Denna reform var grundad varken på beprövad erfarenhet eller på nya forskningsrön.

Dessutom gjordes ett tillägg: samundervisning i alla stadier. Det stämde inte med beprövad erfarenhet då, det stämmer inte alls med forskningens rön. Forskningen har sedan länge allt tydligare visat att flickor och pojkar i genomsnitt utvecklas i mycket olika takt.

Flickor är överlag tidigare och flera år tidigare i fråga om den viktiga utvecklingen av språklig kompetens. Färdigheter där pojkar gör sig bäst gällande utvecklas långt senare hos dem. Resultatet har blivit allt tydligare för varje årtionde som gått. Den skola som byggts upp i så goda syften har inte blivit en skola "för alla".

Allt fler pojkar
får allt sämre resultat och misslyckas med att genomföra studierna. De uppträder störande. Numera brinner 500 skolor om året i Sverige, i allmänhet genom anlagd brand. I praktiskt taget alla fall där det gått att få någon kunskap om förövarna har det visat sig att de är elever eller före detta elever av manligt kön.

Den skola vi har skapat i så goda syften kräver elever av en sort som är vanligare bland flickor än bland pojkar och som är direkt olämplig för elever av den sort som i min barndom kallades "vilda pojkar". Sådana "tämjdes" inte i skolan utan genom att lämna skolan och möta förebilder i alla åldrar.

Detta fungerade ännu så sent som i min generation. Min vilde lillebror, en gängpojke, började arbeta 1936 då han gick i årskurs 7 och gjorde så småningom en bättre karriär än de flesta akademiker. Idag tvingas sådana pojkar stanna kvar i skolan. De blir fall för psykologer, terapeuter och läkemedelsproducenter.

Flickorna klarar sig i genomsnitt bättre i skolan och därmed i högskolan och därmed år från år allt bättre på de kvalificerade kvalificerade befattningarnas arbetsmarknad. I New York och London har det visat sig att unga kvinnor är bättre utbildade än unga män och har genomsnittligt högre lön.

Barn- och ungdomskontorets val av foto, fyra förväntansfulla flickor, illustrerar alltså situationen i skolan alldeles utmärkt!

Jag har skrivit detta i förhoppningen av Folkpartiet inte skall nöja sig göra en valanalys med mandatperioden som tidsperspektiv utan satsa på en genomgripande framtidsanalys med livstiden som tidsperspektiv och livsloppet som bedömningsgrund.


fredag 10 december 2010

Fredspris och diktatur

Vi behöver mer sunt förnuft i riksdag och regering.

Folket måste komma till tals och folk som lever i verkligheten måste få vara med och ta viktiga beslut.

Jag lever i verkligheten och har bra åsikter. Sådana som jag skulle passa i riksdagen.

Det är viktigt att de i riksdagen har intresse och är drivande. Jag skulle kunna ta på mig att leda den här gruppen människor som tycker, tänker och beslutar som folket vill.

Det är nog bäst att min grupp leder regeringen. Då får folket riktig makt över vårt land.

Att följa folkets åsikter är viktigt i riksdag. De som inte tycker som folket borde inte få sitta där.

Jag tror att de som inte håller med folkets åsikter inte riktigt förstår att de har fel. Vi bör hjälpa dem och skapar lite kvällskurser åt dem som de kan gå i.

Fast det finns alltid kvar de som inte riktigt förstår sitt bästa. Det är otryggt att de ska få gå omkring i vårt samhälle och arbetsplatser. Vi skapar även dagskurser för att hjälpa dem.

Intensivkurser är nog ännu bättre. Vi kan skapa internatkurser ute i landet. Man behöver bara gå kursen tills man är klar. Folkets åsikter är så självklara att de borde gå fort för de flesta.

Om någon behöver längre utbildning för att förstå sånt enkelt som sunt förnuft så är det rimligt om de efter ett tag får utföra något arbete för sitt uppehälle.

Eftersom riksdagen är så överrens numera så kan vi avskaffa den och låta ledamöterna göra riktigt arbete istället.

Om någon nu inte håller med om det kloka i dessa beslut så låter vi personen gå någon av de kurser i omvändelse vi skapat. Det är klart vi tål kritik, men det finns ju inget att kritisera - den som kritiserar har ju fel.

Vårt samhälle blir bättre om vi slipper kritiker. Det är alla medborgares skyldighet att rapportera om bekanta, grannar eller närstående är behov av en kortare eller längre kurs. Polisen kan nog vara behjälplig.

Självklart ska kritiker inte tillåtas arbeta bland sunt folk.

Medborgare som vill flytta utomlands förstår inte sitt bästa. Bara att åka utomlands är suspekt och kan förbjudas.

Närstående till kritiker bör vi vara försiktiga med. Bäst att behandla dem som kritiker för allas bästa.

Vilket bra land vi nu kommer ha. Jag som statsminister, omgiven av ministrar som tycker och tänker som jag. Jag följer det sunda förnuftet övriga folket har. Hur mer perfekt kan det bli?

Som kronan på verket så bör vi göra oss av med vårt lands gamla namn. Nu har vi ett land skapat av mig - Kjell - och de med bättre vetande.

Vi döper om landet till Kjellvetet.

<(slut på ironi)>

Detta skrivet med anledning av att Kina visar sitt diktatoriska ansikte och inte tillåter någon närstående Liu Ziabo att idag ta emot fredspriset.

Tillförsikt

Jag var på Folkpartiets länsförbundsmöte idag. Trodde det skulle bli urtrist, som förra gången, men så fick vi, på ett föredömligt vis, länets valanalys presenterad för oss av Malin Danielsson, ordförande i Stockholms läns valanalysgrupp. Det var som om hon elchockade igång min allt mer avtrubbade, uppgivna och frusna liberala själ. Till skillnad från den valanalys som presenterades av riks för en tid sedan låg slutsatserna här mycket mer i linje med mina egna. Det var som om rapporten gav hoppets flackande låga både välbehövligt bränsle och skydd undan det isande kravliberala korsdrag som vi öppnat vårt parti för och som redan brännt ner eller släckt för många liberala ljus.

Hade det inte varit för att även denna valanalyspresentation råkade sammanfalla med ett ledsamt FP-avhopp, Mikael Trolins denna gång, hade jag nog sagt att jag från och med idag åter ser på partiets framtid med tillförsikt.

Tillförsikt, det är ett vackert ord det. Jag hoppas jag får anledning att både känna och använda det oftare framöver.

torsdag 9 december 2010

Hund begraven i "Lathund för jämställdhet" ?


Jag har börjat läsa och detaljstudera den här Lathunden på bara drygt 10 x 14 cm och berättar på min blogg om hur man den. Jag berättar också om ett första resultat av min läsning:

Statistiken visar tydligt att kvinnor och män i genomsnitt väljer mycket olika trots den frihet att välja som funnits länge och trots alla ansträngningar att få kvinnor att välja "manliga" områden och tvärtom.

Välkomna till min blogg !

Under nästa läsning kommer jag att leta efter om Lathunden har någon hund begraven.

tisdag 30 november 2010

Invigning av Turebergskyrkan

Nu till helgen invigs Turebergskyrkan - kyrkan mitt i byn! Det finns ett program med aktiviteter som pågår lördag-söndag och som kan läsas på Församlingens hemsida - www.Svenskakyrkansollentuna.com
Kjell Ängelid

måndag 29 november 2010

Datorerna kommer i skolan

Datorerna är på väg in i skolan - även i Sollentuna där alla elever kommer ha egen dator innan mandatperiodens slut.

Jag såg idag att Eva-Lotta Kastenholm från Tegelhagsskolan i Sollentuna fick en kort intervju i IDG med rubriken "Pennan kommer att försvinna". Inget uppseendeväckande för den initierade.

Med ökad datoranvändning kommer ökade kostnader. Var gärna medveten om artikeln "Så sparade Finland miljoner med Openoffice". Microsoft och Windows väljs allt för slappt anser jag. För att surfa, läsa mejl eller läsa wordfiler finns i olika grader gratis fungerande alternativ nu för tiden.

söndag 21 november 2010

Ännu mer om valanalysen

Visst har Göran rätt i sitt svar på mitt förra inlägg, man kan oftast göra mer innanför än utanför ett parti. Alla som lagt mycket av sin energi på att få förändringar till stånd har nog också någon gång lockats av tanken att storma ut och visa fulfingret som Camilla nu gör. Att det krävs tålamod för att få med sig kollektivet och att vissa har begåvats med mer av den varan än andra är också ett faktum.

Vi befinner dock oss i en situation där många människor som beskriver sig själva som liberaler väljer bort vårt parti. I de enkäter som legat till grund för valanalysen har man bl.a. fått svara på om man känner någon som tidigare röstat på FP, men som nu valt ett annat parti. Sorgligt nog känner jag själv flera. Vänner och bekanta vars liberala värderingar helt enkelt inte är förenliga med informationsövervakning, burkaförbud och tron att föräldraengagemang kan tvingas fram av kommunala nämndbeslut om föräldranärvaro i skolan. De har inte bara valt en annan valsedel än vår, de har bekymrat skakat på huvudet åt vårt parti.

Har jag gått i en fälla? Det vill jag naturligtvis inte tro. Jag har alltid förespråkat en ansvarsstimulerande politik och jag känner mig inte rädd att försvara välgrundade uppfattningar, även de som partiet råkar dela med fula fiskar. Dessutom förstår jag att man ibland behöver spetsa till argumentationen för att nå ut medialt med dessa bra idéer och nödvändiga reformer. Fast kanske sitter jag där i snällfällan i alla fall för jag stör mig verkligen på sådant som skillnaden i formuleringarna om BUF-dagar i vårt barnpolitiska program från 2009, ”Se till mig som liten är” och valrörelsens version i ”Tryggare skola” från augusti 2010. Jag erkänner också att jag faktiskt inte har liberala argument som försvarar datalagringsdirektivet och att jag tycker det var djupt beklagligt att vi i valrörelsen frivilligt valde att förknippas med en ickefråga om burkaförbud i skolan.

Göran slår fast att det som behövs är en arbetsgrupp som analyserar samhällskraven i ett långt tidsperspektiv. Jag tror vi kommer att få nöja oss med ett nytt partiprogram, men det är inte fy skam med tanke på hur gammalt det gamla hunnit bli. Förhoppningsvis blir det också, som valanalysgruppen föreslog, möjligt även för personer utanför partiet att delta i det arbetet. Då kommer Göran, jag och Camilla alla att kunna vara med på ett hörn, om vi tror att det hjälper. Om vi tror att någon faktiskt bryr sig om vår syn på vad som skulle kunna göra framtiden bättre än nuet.

Tack till Hankwang som bidragit med bilden.

lördag 20 november 2010

Valanalys och avhopp

Josefine har framfört sin tolkning av FPs valanalys och Camilla Lindbergs avhopp. Hennes framställning är värd att begrunda. Hos mig väcker den emellertid även andra tankar.

När någon inte får tillräckligt gehör för sina tankar och inte får sin tolkning av liberalismen accepterad av tillräckligt många andra, är det frestande att gå i protest. Det blir extra frestande om partiet inte motsvarar de förväntningar individen haft på partiet.

I exakt den situationen blev jag själv så rasande en gång på 1960 talet att jag på ett medlemsmöte högt ropade att jag gick ur, kastade mitt medlemskort framför den snopne ordföranden och marscherade ut.

Så småningom insåg jag att jag dock kunde göra något mer innanför än utanför det förstockade partiet. Alla övriga partier är ju ännu mer förstockade! Jag önskar därför Camilla Lindberg varmt välkommen tillbaka efter en tid av begrundan.

Hon sägs vara en "färgstark orädd liberal med ryggrad", och jag instämmer varmt i det. Hon är emellertid också en individualist och riskerar därmed att underskatta det tålamod som krävs för att få med sig ett kollektiv. Mina tankar går till Barbro Westerholm som genom ett mödosamt steg-för-steg-arbete mer än någon annan i Riksdagen lyckat få igenom mänskliga rättigheter för sexuella minoriteter och goda reformer på andra områden.

Josefine kommer i fråga om valanalysen in på "sanningar" som skulle "kunna hjälpa partiet och Sverige till en liberalare och ljusare framtid". De innebär "att partiet ska stå upp för liberalismen, för individen och för sunt förnuft. Inte för en populistisk politik, inte för en hårdare-tag-politik."

Nu börjar jag bli fundersam. Har Camilla och Josefine gått i en fälla? Mycket länge ville goda människor inom partiet visa sin godhet genom att driva attityden "vi ska ta hand om". De förstod inte att detta var förnedrande för dem som blev tagna hand om och att det passiviserade dem som inte var spontant och starkt självgående.

Denna attityds välde bröts av FPs integrationsgrupp. Alla medlemmar i den var invandrare och de vågade både konkretisera utanförskap och föreslå metoder för att stimulera det personliga ansvarstagandet. Att detta stämde med inställningen hos den gamla gruppen "frisinnade", fösta åt sidan av "kulturradikalerna", tänkte inte många på.

Samtidigt visade både erfarenheter och forskning att skolans problem inte kan angripas framgångsrikt utan att både elever och föräldrar stimuleras att ta mer ansvar och att beredas möjligheter att göra det.

Denna ansvarsstimulerande politik har varit framgångsrik inte bara i skolan utan också hos väljarna. Partiledingen har dock hela tiden haft det problemet att en del av de nödvändiga åtgärderna liknar dem som reaktionärer framfört med fula motiv och på dåliga grunder. Därmed har partiledningen anklagats för populism och för att fiska i grumliga vatten.

Valanalysgruppens ordförande har lyft fram "att väljarna inte längre uppfattar oss som ett parti som vacklar hit och dit". Kanske är det så att väljarna nu uppfattar FP så – det inte hindrar oss inom partiet att driva en livaktig och ifrågasättande idédebatt. Vi har förvisso inte "blivit de populister vi uppfattas som". Däremot måste FP driva vettiga reformer även om ovettiga människor med helt andra motiv tänkt i samma riktning.

Den allvarliga begränsningen i valanalysen – i varje partis valanalys – är att analysen gäller just val, i praktiken nästa val. Partierna och de aktiva inom dem lever omedvetet i ett tidsperspektiv på en mandatperiod eller högst två.

Vad som behövs är en arbetsgrupp som analyserar samhällskraven i ett långt tidsperspektiv, minst livstiden för de nu yngsta barnen. Jag deltar gärna i en sådan grupp och hoppas att både Josefin och Camilla Lindberg vill göra det.

fredag 19 november 2010

Inte nöjda...

- Man blir någon man inte var förut, man blir en av de man inte vill vara. Så säger Camilla Lindberg till Dalarnas Tidningar om vad åren i politiken gjort med henne.

En av de våra, en färgstark orädd liberal med ryggrad har lämnat oss och kallar sig inte längre folkpartist. Nyheten kommer samma dag som FP håller partiråd med debatt om partiets valanalys. En debatt som vi vanliga dödliga folkpartister kunnat följa på svtplay (tyvärr plockas den bort vid midnatt). Debatten präglas av lovsångskören, som alltid sjunger på den här typen av möten, men kompletteras faktiskt av några solister som törs ta bladet från munnen och sjunga fram några vackra arior av konstruktivt kritiska sanningar. Sanningar som om de bara hade styrka nog att förmå tränga igenom lovsångens brus skulle kunna hjälpa partiet och Sverige till en liberalare och ljusare framtid. Sanningar som ligger nära Camillas önskan om att partiet ska stå upp för liberalismen, för individen och för sunt förnuft. Inte för en populistisk politik, inte för en hårdare-tag-politik.

Christer Nylander, valanalysgruppens ordförande, lyfter i sitt anförande fram att väljarna inte längre uppfattar oss som ett parti som vacklar hit och dit och jag får intrycket att han och valanalysgruppen finner det positivt. Gunnar Helén bevingade ord, ”att vara liberal är att vara kluven”, verkar alltså inte längre färga allmänhetens syn på partiet.

Även om det förhoppningsvis inte är så illa som Camilla säger i Aftonbladet, att den liberala falangen i partiet är död, är det bara att beklaga att valanalysen och partirådsdebatten inte haft modet att ordentligt penetrera frågan om det går att peka med hela handen när det ligger i liberalismens natur att sökande vackla hit och dit. Kanske har vi blivit de populister vi uppfattas som eller så lever liberalismen fortfarande trots att varken Camilla eller allmänheten ser den. Valanalysen och debatten ger inga svar. Valresultatet och avhopp av liberaler som Camilla Lindberg och Alexander Bard borde dock väcka den viktiga frågan.

Att hemlighålla ett barns kön

Åter har ett fall inträffat då föräldrar vill hålla ett litet barns kön hemligt. Jag har berättat om detta närmare på min blogg. Jag har där beskrivit hur jag hållit ett öga på detta tänkande - eller brist på tänkande - ända sedan 1930-talet då min mor försökte göra sina pojkar "mer som flickor".

Jag avslutar mitt blogginlägg genom att ge adresserna till tre intressanta informationskällor på detta område som en gång hette kvinnofrågor, så småningom jämställdhet och nu mest genus.

Den första källan, rikt flödande, är den elektroniska anslagstavla som drivs av Nationella Sekretariatet för Genusforskning. Den andra källan är GenusNytt som drivs av integritetsombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden. Den tredje, och roligaste, drivs av en ung universitetslektor i matematik som retat sig på den fientlighet mot vetenskap som hon ser på genusområdet.

Välkomna till min blogg!

onsdag 17 november 2010

Sommarjobb för ungdomar

I våras beslöt kommunstyrelsen att ge full ersättning till arbetsgivare som erbjuder sommarjobb till ungdomar efter vissa kriterier som närmare 600 uppfyllde.

Utfallet blev att 141 st unga fick jobb. Kostnaden för kommunen blev 1.146.650 kronor. Det motsvarar 8132 kr/ungdom - vilket i sin tur blir cirka 100 arbetstimmar i snitt per person.

Jag tycker full ersättning är lite för generöst. Men 141 förhoppningsvis nöjda unga är bra.

Rätt tankemodell för rondell

Signaturen Blogger tar upp en fråga som är besvärlig för många. Signaturen ursäktar sig med att presentera sig som 39+. Problemet signalering i cirkulationsplats är emellertid inte begränsat till gamla. Folk i alla åldrar glömmer/struntar i att signalera eller de signalerar fel.

Jag själv lärde mig tidigt en tankemodell för rondellkörning som fungerar utmärkt. Det måste emellertid vara något fel på den tankemodell som lärs ut. Detta bekräftades när jag deltog i en NTF-kurs för "äldre" som det heter nu för tiden. Majoriteten av deltagarna kände sig osäkra i fråga om ronellkörning. Alltså berättar jag här om min tankemodell.

Blogger har fått lära sig att cirkulationsplatsen är en form av korsning.

Nästan
rätt. Cirkulationsplatsen är en form av korsning, nämligen flera T-korsningar kopplade samman och med högerregeln upphävd för dem som vill in i cirkulationen. De kommer från höger men trots det har de som redan kör i cirkulationplatsen företräde.

Blogger citerar det som lärs ut numera: "rondellen är en böjd enkelriktad väg med avfarter". Rätt men avfarterna är också ofta tillfarter. I cirkulationskörning måste man alltså ha uppsikt även åt höger trots att man har företräde.

Blogger fortsätter med detta "ligga till höger även om man ska svänga vänster". Detta är uttryck för en tankemodell som icke är tjänlig! Tänk så här i stället: den enda riktning i någon i cirkulationstrafik kan svänga är höger, nämligen för att lämna cirkulationsplatsen. Det avtaget skall självfallet signaleras rimligt tid innan.

Tänk alla andra ändringar som byte av fil! Signalera alltså vid varje byte av fil vare sig bytet går åt vänster eller höger.

Tillämpa den tankemodellen så behöver inte någon ommålning av kartan. Däremot behövs en god undervisning om modellen.

Må alla bli nöjda med cirkulationsreglerna som de är! Den som är missnöjd bör köra en tid i Norge eller Storbritannien. Där kan själva rondellen som trafiken skall gå runt vara en liten målad plätt med en diameter på två meter.

Jag gick på NTF-kursen för att lära mig om det finns några speciella trafiksituationer man bör ser upp med som gammal.

Vi fick först det trösterika och statistiskt välgrundade beskedet att olycksfrekvenser inte stiger med ökande ålder. De flesta gamla som börjar se sämre eller känna sig osäkra begränsar sig nämligen till lokalkörning eller lägger av helt.

En viss trafiksituation är dock extra farlig för gamla. Det är inte bara små barn som har tunnelseende och tunnelmedvetande. Tydligen drabbas en del gamla av samma problem. Det yttrar sig främst när föraren har stannat framför en korsning med tvärgående trafik och måste ha uppsikt åt både höger och vänster.

Vi fick lära oss en lösning på det problemet. Den tillämpar jag själv och berättar jag gärna om den vid ett annat tillfälle.

tisdag 16 november 2010

Dags att måla om rondeller


Jag läser i Dagens Nyheter att 25 förare fick böta 500 kronor för att inte blinkat i cirkulationsplats.

Att visa tydlig hur man tänker köra är bra. Men jag tillhör dom som är så gamla (39++) att jag fått lära mig att cirkulationsplatsen är en form av korsning. Numera lär man sig att att rondellen är en böjd enkelriktad väg med avfarter.

Numera rekommenderas man även i praktiken att ligga till höger även om man ska svänga vänster. På det sättet har har alla andra väjningsplikt.

Jag kanske är gammal, men jag får inte ihop att rondeller fungerar bra längre.

Jag tycker alla cirkulationsplatser på sikt ska målas om som bilden visar. Där kan man blinka vänster tills man följer körfältet för det som pressas ut ur cirkulationsplatsen.

Sedan blir rondeller inte snurriga längre.

måndag 8 november 2010

Föräldrar som lärare

Min tioåring hade problem med matteläxan igår. Att jag hade femmor i matte i skolan visar att jag kan räkna, men jag kan inte riktigt förmedla kunskapen till en fjärdeklassare.

Problemet var subtraktion (204-199) där man i uppställningen måste låna från tiotalet och hundratalet för att räkna ut entalet. Ja ja, ni fattar kanske om ni skriver ner det.

Hur som helst gick jag bet på det (kanske på tionde försöket fick jag till det). Den här pedagogiken borde finnas på nätet (subtraktion är ingen statshemlighet direkt). Jag kanske kan leta upp det. Men borde inte jag (och alla andra) som förälder upprepande blivit meddelad pedagogiska sidor eller information vi kan ta till hjälp när läxhjälpning ska göras?

"Nä nä lilla gumman, nu ska vi räkna på pappas sätt istället som är bättre än frökens" är inte direkt till hjälp för barnet, läraren eller föräldern.

Jag får fråga rektorn hur han ser på det...

torsdag 4 november 2010

Folkpartiets nomineringar 2011-2014

Folkpartiets nomineringsmöte beslöt 3/11 att nominera dessa personer till uppdrag inom Sollentuna kommun:

Kommunstyrelsen (KS) från 110101

Vice ordf. Lennart Gabrielsson
1 ledamot Maria Bergström
2 ersättare Anders Morin, Josefin Silverfur

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) från 110101
Vice ordf. Lennart Gabrielsson
1 ersättare Maria Bergström

Plan- och exploateringsutskottet (PEU)
2: vice ordf. Josefin Silverfur
1 ersättare Anders Morin

Socialnämnden (SN)
Ordf. Lennart Gabrielsson
1 ersättare Anna-Lena Johansson

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN)
Ordf. Anders Morin
1 ledamot Pär Åkerström
1 ersättare Ann-Charlotte Erixon

Trafik- och fastighetsnämnden (TFN)
Ordf. Maria Bergström
1 ersättare Kjell Ängelid

Barn- och ungdomsnämnden (BUN)
Vice ordf. Carina Knorpp
2 ersättare Kjell Ericson, Hanna Clerkestam

Vård- och omsorgsnämnden (VON)
Vice ordf. Anna-Lena Johansson
1 ledamot Per Gibson
1 ersättare Gun-Lis Roos

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
Vice ordf. Gunnar Bergqvist
2 ersättare Monica Kolmodin-Winberg, Jonas Widengren

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)
1 ledamot Peter Ahlström
1 ersättare Anna Almqvist Lilja

Valnämnden (VN)
Vice ordf. Bo Johansson
1 ersättare Davinder Rence

Revisor
Hans Redtzer

Överförmyndarnämnden (Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby)
Ordf. 2011-2012 därefter ledamot Jan-Erik Nyberg

AB Sollentunahem
Vice ordf. Anders Pettersson
1 ersättare Rikard Silverfur

Sollentuna Energi
Vice ordf. Christina Södersten
1 ersättare Gerry Johansson

Handikapprådet
Ordf. Lars Hedberg
1 ersättare Gun-Lis Roos

Mälardalsrådet
Lennart Gabrielsson

Ombud till KSL (Kommunförbundet Stockholms län):
Anders Morin

lördag 30 oktober 2010

Lockelsen i att växa så det knakar

Sveriges befolkning ökade första halvåret 2010 med 32 697. Nästan halva ökningen kom i Stockholms län. Sverige utanför storstadsregionerna växte knappast alls. Det visar färsk SCB-statistik.

I vårt län växte Stockholm, Nacka och Sollentuna snabbast. Med + 615 personer var Sollentuna sjätte snabbast växande kommun i landet. I relativa tal ökade vi näst snabbast: 1,02 procent - och det på bara sex månader!


Befolkningskoncentrationen till de tre storstadsregionerna och framförallt då stockholmsområdet har pågått länge. Det urbana livets lockelser väger uppenbarligen tyngre än höga levnadskostnader och en kaotisk bostadsmarknad. I stockholmsregionen finns attraktiva jobb, rikt kulturutbud, spännande, kreativa miljöer och tolerans för skilda livsstilar.


Men hur utvecklar vi storstadsliberalismen, Folkpartiets politik för denna urbana miljö och dess människor?

tisdag 19 oktober 2010

Reflektion om kommunvalet

Hur gick det egentligen i kommunalvalet i Sollentuna. Lite borrande i valstatistiken ger en intressant bild.

Fem partier ökade jämfört med 2006: moderaterna 1 456, miljöpartiet 1 082, sollentunapartiet 826, sverigedemokraterna 359 och folkpartiet 130 röster. Minskade gjorde socialdemokraterna - 496, kristdemokraterna - 339, centern - 62 och vänsterpartiet - 3 röster. Med tanke på att totala antalet röster ökade med 2 953 är ökningarna mindre och minskningarna större än det verkar.

Väl så intressant är att jämföra riksdagspartiernas röster i kommunalvalet med deras röster i riksdagsvalet. Sollentunapartiets storlek ger anledning att tro att alla riksdagspartier ligger lägre kommunalt, men så är det inte. Två gick bättre: folkpartiet med 603 och socialdemokraterna med 182 röster. Övriga gick sämre kommunalt än till riksdagen: centern - 1 364, kristdemokraterna - 1 176, sverigedemokraterna - 359, vänsterpartiet - 262, moderaterna - 208 och miljöpartiet -186. Man kan om inte annat ana var sollentunapartiet hämtat merparten av sina 3 534 väljare.

Lite annorlunda uttryckt var det 15% av folkpartiets väljare kommunalt som valde ett annat parti till riksdagen medan 50% av dem som röstade på centern, 40% av dem som röstade på kristdemokraterna och 30% av dem som röstade på sverigedemokraterna till riksdagen valde något annat parti kommunalt.

Goda råd till FP-ministrar

Alla Folkpartiets ministrar utom Birgitta Ohlsson sänder nyhetsbrev till var och en som anmäler sitt intresse för att få dem. (Birgitta använder i stället "sociala media".) Dessutom sänder också Barbro Westerholm ett sådant nyhetsbrev, nämligen på vägnar av Liberala Seniorer

Alla dessa nyhetsbrev är försedda med en ruta 'Kommentarer'. Jag har använt den för att ge våra höjdare råd på deras väg. Där finns ju både skymda kurvor och farliga fallgropar. Det måste bli råd i få ord eftersom kommentarfältet är väldigt litet.

Nu har det slagit mig att mina råd kanske har intresse för folkpartiklar i Sollentuna. Jag återger därför här de två senaste. Meddela mig gärna sedan svar på den här frågan:
Bör jag fortsätta återge mina ministerråd på den här bloggen?

Här kommer alltså de senaste exemplen:

Nyamko Sabunis nyhetsbrev 2010-10-18
Satsningar på svenska förskolan

Utmärkta steg i alldeles rätt riktning!

Vill peka på en fallgrop i förskolan. Empati har hos en växande grupp bland personalen satts på undantag. Empati är förmågan att avläsa andra och deras känslor. I empatin ligger därmed att man inser att individer (och grupper) är olika och anpassar sitt uppträdande och sitt budskap därefter. Att mekaniskt behandla alla lika är okänsligt och skapar problem.

Denna gamla kunskap har hos många trängts i bakgrunden av föreställningen att pojkar och flickor skall bemötas lika. Läraren får inte anpassa sitt tilltal efter elevens kön.

Detta bygger på föreställningen att pojkar och flickor görs olika beroende på hur de behandlas - klart exempel på mental kortslutning. Visst är det bevisat att lärare tenderar att behandla pojkar och flickor olika. Det är däremot gripet ur luften och klart motsagt av forskningen att detta ORSAKAR olikheter mellan könen.Nyhetsbrev från Jan Björklund 2010-10-19
Dags för lärarlegitimation

''Om Sverige ska vara ett lika framgångsrikt land under 2000-talet som vi bitvis var under 1900-talet... '' Vi var tillsammans med Japan världsetta 1870-1970. Sedan satte välmenande men i detaljerna orealistisk reformstorm in.

Mitt betyg på senaste skolreformer, nu legitimation: innebär steg i rätt riktning OCH vettiga åtgärder för att säkra de stegen!

Dock viktigt fylla igen en fallgrop:

Med HÖG nybörjarlön är det en katastrof för en lärarstuderande att misslyckas! Detta har skapat en mycket hög tolerans för att låta även olämpliga personer fortsätta.

Samma system som flera länder har för färska körkortstagare bör införas: legitimationen villkorad de första åren, färsk lärare som visar sig olämplig i undervisningen får den indragen.
Det systemet går lättare att genomföra om lönen den tiden är låg.söndag 17 oktober 2010

Öppna grindar eller tillfällig hjärnstängning?


I nybyggda Gröndalsskolan i Rotebro så har någon beställt en grind som skyddar mot något. Tips mottages gärna om vad den förhindrar. Själv ser jag mest barn och föräldrar som tar vägen till höger om hela grindkonstruktionen (där förutom hål även staketet är lägre).

Se inlägget som ett humorinlägg i bloggtorkan som nu råder. Men lite allvar är det eftersom det inte är första gången jag ser hur helheten brister av att någon missat väsentliga detaljer.

(att fråga rektorn om grindens poäng hade nog förstört hela historien)

fredag 1 oktober 2010

Sahlin 2008 gillar nog inte Sahlin 2010

Wikipedia: Samarbete är när flera personer, grupper, organisationer genomför arbetsuppgifter tillsammans.

Sahlin 2008 DN-debatt: Vi markerar tydligt att vi inte på något sätt kommer att göra upp, göra oss beroende av eller samarbeta med sverigedemokraterna.

Jag läser på Aftonbladet och Politikerbloggen att de rödgröna inte har emot att SD samarbetar med S och tillsätta Kent Härstedt som talman.

Sahlin 2010: Vi kan inte ta hänsyn till vad Sverigedemokraterna kan tänkas rösta på i varje fråga.

Situationen vi har idag var inte otänkbar 2008. Jag har inga problem med ståndpunkten hos Sahlin-2010. Jag är övertygad att Mona-2008 skulle skälla ut sitt 2010-alter ego och se det här som en inbjudan till SD i samarbete. Hennes 2008-retorik sätter henne på en märklig retorisk pottkant.

Björn von Sydow håller kanske med (gissning av mig).

Vad jag inte förstår är hur Sahlin inte förutsåg och deklarerade en hållning i denna position 2008.

Sverige överlever 4 år med SD som vågmästare, sedan kanske argumenten för en majoritetsalliansregering är ännu starkare för fler väljare. Jag återkommer om 3,5 år i den saken och väljarna ger sin dom om nästan 4 år.

onsdag 29 september 2010

Kommunvalet klart

Nu läser jag på val.se att de publicerat resultatet i Sollentuna. Läs själv här: http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/K/kommun/01/63/

Tio personer blev personvalda (varav ett par kom in just tack vare kryss).

Valsystemet är inte helt rättvist i marginalen. I kommunen som helhet "avrundades" moderaternas 25,22 mandat till 26 hela, medan kristdemokraternas 2,80 mandat avrundades nedåt.

Det är inte självklart för mig varför de som gjorde uträkningsmetoden har krånglat till det. En tvåvalkretskommun som vi borde klara det bra med mandat efter procent och ett par utjämningsmandat för den sista rättvisan.

Skolvalet finns förresten här: http://www2.ungdomsstyrelsen.se:8080/skolval2010/resultat.jsp

lördag 25 september 2010

Funkis, om sverigedemokraten själva får välja

Det är mycket skriverier om Sverigedemokraterna just nu, tröttande mycket. Ändå har jag inte för avsikt att förskona er från mer. Jag måste nämligen dela med mig av en intervju ur tidningarna Byggvärlden och NyTeknik där SDs Pavel Gamov får komma till tals om partiets politik i byggfrågor.

Ur artikeln kan utläsas att SD och FP har någon form av samsyn på ROT-avdrag och lärlingsjobb. Dessutom tycker SD att man ska bygga på bredden, mer än på höjden, vilket i praktiken innebär att skyskrapor bör undvikas i stadskärnor. En idé som FP i Stockholms stad av någon mycket oklar anledning gjort till sin liberala fråga i valrörelsen. I andra frågor står SD närmare de i rödgröna, t.ex. när de förordar subventioner för byggande av hyresrätter. Krav som de på upprustning av miljonprogrammet och flexiblare planprocess känns också helt rumsrena. Idéerna om att byggnader inte ska få bryta mot traditioner framstår dock som klart ogenomtänkta och nästan lite löjliga. Som exempel på vad som borde få byggas nämns funkis medan Uppsalas nya konserthus inte platsar i SDs Sverige. Fast löjligt blir snabbt obehagligt för det är inte bara prisbelönta byggnader ritade av danskar som är ovälkomna inslag i landet utan även moskéer, buddistiska tempel och ortodoxa kyrkor. Ovälkomna är också utländska byggjobbare, även om de har kollektivavtal och får drägliga löner. SDs uppfattning är nämligen att arbeten i byggbranschen i första hand ska gå till personer med svenskt medborgarskap.

Mitt Sverige är inte begränsat till billiga hyresrätter i låga funkishus byggda av svenska ungdomar, det rymmer en mycket mycket större mångfald.

Mer om SDs bostadspolitik: Bofast, SD

fredag 24 september 2010

Valdagens frid

Ett långt samtal de valsedelsutdelare jag träffade på valdagen handlade om att vi inte tycker om valsedelsutdelare. På valdagen ska medborgare kunna gå fritt in i lokalen utan att bli påklistrade (mest ihärdig var två företrädare för S och M som tog plats i dörröppningen). I Norge finns enligt utsaga avståndsregler. Förlängning av vallokalens utrymme tycker jag är helt rimligt.

Valdagen är medborgarnas dag. De politiska budskap man gett ska sjunka in och medborgarna ska göra sitt val.

Apropå sjunka så kommer jag till det jag skulle säga. Jag anser att Socialdemokraterna sjunkit som stolt meddelar att de på valdagen knackade över 800 dörrar på Malmvägen.

Ska de nästa gång bjuda på kaffe, bullar, skjuts till vallokalen och färdigklistrade kuvert?

Nej tack! Valdagen är inte till för sista-minuten-budskap.

Sollentuna mot våld

Den 2 oktober kl.14.00-15.30 på Satelliten i samband med den internationella ickevåldsdagen anordnar den nystartade föreningen Sollentuna mot våld en utställning bestående av teckningar med temat våld och trygghet. Teckningarna är gjorda av elever i årskurs 7.

torsdag 23 september 2010

Sverigedemokrater och vuxenmobbing

Ingen behöver tvivla på att jag står långt från SD.

Men att hitta på lösningar att låsa dem ute tror jag inte på. Min inre kompass rycker till när förslag om färre utskottsplatser skulle göra att de inte får plats. Antal platser borde ju vara anpassade för att spegla riksdagen.

Mitt minne från historielektionerna är att utefrysning försöktes mot nazisterna på 30-talet med följd att de växte i val efter val.

I Landskrona kan jag läsa att Folkpartiets strategi är att behandla dem som det demokratiskt valda parti de är. Kort förklarat i detta citat: "[Vi] tvingar dem att sätta sig in i ärendena och plöja igenom tråkiga handlingar inför nämndsmöten som alla andra.". SD backade ordentligt i årets val ska tilläggas.

I Sollentuna har SD inte mandat, behov eller resurser till att ta ställning i alla frågor. Men på riksnivå tycker jag de ska få ta ställning till utsläppsmål, torskfiskekvoter, etc, etc. Även enfrågepartier måste ta ställning i alla frågor.

tisdag 21 september 2010

Kantiga upphandlingar är en fara

I dagens Computer Sweden skrivs det om Försäkringskassans konsultupphandling.

Kortfattat så upphandlade de 6 tjänstekategorier med totalt 120 konsulttyper. Lägst snittpris i en kategori vann i den kategorin. För de konsulttyper Capgemini ändå inte har planer att offera på så satte de priset till en krona och fick därmed ordentligt lågt snittpris på hela kategorin.

Många företag gör så, om än inte så uppenbart (vilket är bra att Capgemini visar den uppenbara bristen).

Nåväl. Min poäng är att alla upphandlingar som utformas som tävlingar riskerar missbruk av regler. Som medborgare är det inte orimligt att kräva att kvalité och leveransbarhet behövs som parameter i upphandlingar.

söndag 19 september 2010

Valdagen


Det är nu 20 minuter kvar till vallokalerna stänger och den spännande valvakan tar vid.
Folkpartiet i Sollentuna fick idag hjälp att dela valsedlar i tre timmar av vår integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.
En fantastisk valrörelse är snart över och förhoppningsvis får vi redan i natt veta resultatet.
Jag vill passa på att tacka alla som har kämpat och slitit för att Folkpartiet och Alliansen ska få fortsätta att regera. Nu gäller det!

lördag 18 september 2010

I årets val går färre till vallokalerna

Hur valdeltagandet och utgången blir i årets val törs jag inte sia om, men och ca åtta timmar öppnar vallokalerna och ändå har redan många Sollentunabor röstat. Förtidsröstandet har blivit en succé och i valen 2006 "poströstade" hela 31,4%. Om någon bryr sig om mina gissningar om årets val tror jag förtidsröstandet kan närma sig 50%. Intressantare än procentandelen är kanske vilka konsekvenser ett ökat förtidsröstande kan få.

Det kommer att ta längre tid att räkna rösterna. Eftersom vi i Sverige har möjlighet att ångerrösta på valdagen kan inte för förtidsrösterna läggas i urnan förrän vallokalerna stängt. Det gör att valnattsresultatet kan dröja lite längre. Dessutom hanteras en allt större mängd röster av valnämnden på den s.k. onsdagsräkningen dit bl.a. sent inkomna förtidsröster skickas. I EU-parlamentsvalet räknade valnämnden 5% av rösterna på onsdagsräkningen, att jämföra med en normal vallokal som har mindre än 3% av Sollentunabornas röster på sin räknelott. I ett jämnt val, som det ser ut att kunna bli i riksdagsvalet iår, kan det resultera i att valnattsresultatet faktiskt skiljer sig från det definitiva resultatet som fås först efter onsdagsräkningen.

En annan konsekvens är att det blir svårare för en kandidat att personkryssas in. Partiernas lokalföreningar ser till att vallokaler och förtidsröstningslokaler har personvalsedlar, men bara i den egna kommunen. För den som vill förtidsrösta i en lokal utanför kommunen, på ett av de etablerade partierna som anmält sina kandidater, gäller det att själv ta med personvalsedlar om man vill nyttja möjligheten att kryssa en kandidat. Det kan ses som knepigt och det är därför inte orimligt att tänka sig att vi i takt med ökat förtidsröstande kommer att se ett minskat kryssande.

Jag tror definitivt vi behöver utveckla förtidsröstandet ytterligare för att bidra till ett höjt valdeltagande. Det behövs ännu mer nytänkande vad gäller attraktiva lokaler och öppettider. 2014 har vi hela fyra val att hantera och även om jag inte tror att det lär ske så står det i alla fall på min önskelista att den för samhället dyra och av få nyttjade möjligheten att ångerrösta tas bort tills dess. Jag tror heller inte att vi på dessa fyra år hinner skapa ett säkert datoriserat röstförfarande, men för att i väntan på detta inte helt rasera personvalsystemet vore det i alla fall bra om vi använde dessa fyra år till att göra den lilla förändringen att göra det möjligt att personrösta även genom att skriva nummer och namn på en anmäld kandidat på en vanlig partivalsedel.

Skrämseltaktik och att glida på sanningen

Imorse dagen före valdagen fick jag ett personvalsflygblad i postlådan. Inget förvånande i det.
Men man kan ju måla bilder med ord.
I flygbladet målades bilden av att majoriteten i Sollentuna vill lägga ner all skolverksamhet i Rotsunda.

Budskapet var "Tydligen tänker majoriteten lägga ner Trollholmens skola och Gillet!".

Låt mig vara tydlig.
Jag har pratat med Anders Morin 1:vice ordf i nämden (FP), Fredrik Lidby i nämnden (M) och Maria Stockhaus ordf i nämnden (M).
Det har aldrig funnits några planer på att lägga ner Trollholmens skola eller Gillet.
Gillet har öppet alla dagar, för den som vill se efter själv titta på nätet. http://www.utbildningrotebro.se

Jag tycker att det är elakt att skrämma upp människor med fria fantasier.
Tyvärr verkar Sollentunapartiet göra den här typen av valkampanj till en konstart.
Jag tror att vi täckt upp överallt med ett eget flygblad som talar om vad vi i majoriteten tycker.

Ett exempel på att alliansen fungerar väldigt bra i Sollentuna, folkpartister och moderater i det här fallet.

Tack alla som hjälpte till!

torsdag 16 september 2010

En kunskapsskola för alla

Du kan läsa mer om skolpolitiken för Folkpartiet Sollentuna här:
http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/skola/


Det är i skolan grunden för allas framtid börjar.Vår rubriker för en bättre skola är bland annat dessa:

 • Ökad samverkan och tydligare målstyrning i Sollentunas skolor kan förbättra resursutnyttjandet och höja kvalitén
 • Lärarna ska ha rätt ämneskompetens
 • Betygen ska motsvara kunskaperna och betygsinflation motverkas
 • Utvärdering och kvalitetsredovisning
 • Bra system för skolutveckling och förbättringsarbete
 • Nej till elevenkäter i dess nuvarande utformning
 • Läxläsningshjälp
 • Inget barn ska lämnas därhän – höga förväntningar och mål för alla
 • Tidigare insatser för dem som riskerar att inte nå målen
 • Förbättrade insatser för elever som kommer till Sverige i skolåldern
 • Kvalitetssäkra insatserna för elever med särskilt stöd.
 • Värna personaltätheten i förskolan
 • Folkpartiet i Sollentuna vill satsa på matematik i förskolan
 • Stärkt språkutveckling för förskolebarn med annat modersmål
 • Stärk skolhälsovårdens roll
 • Föräldrastödsprogram

tisdag 14 september 2010

Vi har inte råd att inte försöka allt


Jordbruket står för en betydlig del av CO2 utsläppen men är också en av de stora möjligheterna. Ett av de områden där det finns möjlighet att faktiskt binda upp CO2 är just inom jordbruket. Johan Rockström direktör för Stockholm Environment Institute berättade om de utmaningar vi står inför för att ha en chans att klara miljön och 2°C målet. Jordbruket måste (på ungefär samma areal) producera mat för nästan dubbelt så många månniskor samt kanske också göra en omställning till bioenergi och ersätta oljeberoendet i plaster och andra industriella användingar. Jag vill i det här sammanhanget dela med mig av Rockströms slutord. I nuläget kan vare sig det konvetionella eller ekologiska jordbruket leva upp till det (dvs leverera en lösning på miljöproblemen).

Lösningen för miljön är inte att köpa in sig i den biodynamiska eller KRAV-godkända filosofin. Lösningen måste vara att med forskning och utvärderingar plocka det bästa från alla världar och utveckla jordbruket framåt, oavsett jordbrukssystem och teknik. Det är samma tänk som att vi inte ska låsa fast oss i etanolbilar utan vara öppna för nya typer av miljöbilar exempelvis nya elbilar.

Maria Bergström i Expressens valstuga idag tisdag och på torsdag

Folkpartiets Maria Bergström, ordförande i Socialnämnden, finns i Expressens valstuga idag tisdag 14 september kl 18.00 och på torsdag den 16 september kl 18.00

måndag 13 september 2010

FP:s riksdagskandidat Nina Lundström i integrationsdebatt, Sollentuna bibliotek mån 13 sept kl 18.00

Idag måndag den 13 september kl 18.00-19.30 blir det debatt om integrationsfrågor i Huvudbiblioteket vid Aniaraplatsen i Sollentuna Centrum. Alla partier representerade i Kommunfullmäktige och Riksdagen deltar. Från Folkpartiet kommer riksdagskandidaten Nina Lundström, Sundbyberg.

söndag 12 september 2010

Vi måste höja aktivitetsstödet!

Under den gångna mandatperioden har Sollentuna kommun gjort stora investeringar i anläggningar som fotbollsplaner, idrottshallar och inte minst i Satelliten. Det har varit nödvändigt för att möta de krav, som idag ställs från idrotten. Om sanningen skall fram, har vår kommun också legat efter med renoveringar som t.ex. av badhuset. När nu investeringarna är på plats, måste vi under de närmaste åren successivt höja aktivitetsstödet.

Olika sammanställningar har presenterats från RF och det är bara att konstatera att vår kommun ligger i botten.

För många idrottsföreningar är aktivitetsstödet den största inkomstkällan och det är därför viktigt att öka detta till en högre nivå. Risken är annars stor, att vi får en social utslagning i ungdomsidrotten, då föreningarna annars måste höja träningsavgifter till en sådan nivå att många inte har råd att ha sina barn kvar i idrotten. Idrotten har och kommer att kunna aktivt bidraga till en ökad integration, men det måste kunna ske till en rimlig kostnad inte minst för de familjer som har flera barn.

Gunnar Bergqvist

lördag 11 september 2010

Skollokaler i bra skick viktigt för arbetsmiljö och lärande

Bra skick på skollokalerna i Sollentuna påverkar arbetsmiljö, socialt klimat och lärande. Det är viktigt att skolorna underhålls och repareras i tid.

Även om kommunen ökat underhållstakten på senare tid kan och ska kommunen bättra sig. Bl a skapas en egen nämnd med fokus på fastighetsfrågor. Kommunen har också i augusti 2010 avsatt extra pengar till upprustning av skollokaler, med syfte att alla skollokaler ska hålla god standard. Jag ska verka för att vi i Barn- och ungdomsnämnden också blir informerade om statusen på lokalerna på varje skola.

Anders Morin(fp), 1. vice ordf i Barn- och ungdomsnämnden

fredag 10 september 2010

Det är inte OK

Jag längtar efter en möjlighet att rösta med foten i vården.
I nuläget är du fortfarande fast i en känsla av att det bara är att bita ihop, le och gilla läget. Du vet någonstans längst inne att du är helt i händerna på vården och du ska inte tro att du är något. Det spelar ingen roll om du försöker vara förutseende och tala om att du behöver resultatet av en utredning när ditt barn ska söka till gymnasiet ca 1.5 år i förväg och dessutom påminner om det kontinuerligt. Det görs inte ändå. Först var det för tidigt och sedan blev det för sent. Vilken tur att det gick att fixa genom kommunen.

Det är inte ok att en utredning som ska utföras skyndsamt tar över 9 mån innan den är klar och resultatet presenteras.
Det är inte ok att glömma en patient över sommaren.
Även läkare kan bli sjuka men det är inte ok att låta bli att boka ett nytt besök när man sedan är frisk igen.
Det är inte ok att skriva en epost och föreslå en tid dagen efter för att sedan inte läsa svaret som skickas någon timme senare. Följden blir ett par föräldrar som väntar förgäves, ännu en gång. Ännu ett par timmars förlorad arbetstid. Återigen en anspänning helt i onödan.

I Handen har man låtit BUP skötas av ett privat företag. Vad jag har förstått har man lyckats med att träffa tre gånger så många patienter per läkare. Man har också blivit nominerad för bästa bemötande. Just nu känner jag mig misshandlad och ledsen. Kanske skulle man se till att inte behandla människor på det här viset om det fanns en möjlighet att gå till en konkurrerande serviceenhet. Den här bristen på organisation och på respekt för de människor man arbetar med skulle liksom aldrig duga. Förstå mig rätt, jag har stor respekt för yrkeskunskaperna men det duger inte när det blir för sent och för lite.

Höjda lärarlöner viktigt folkpartikrav i Sollentuna

Avgörande för resultaten i skolan är lärarnas kompetens. Lärarlönerna har halkat efter i löneutvecklingen. Kommunen har i augusti 2010 avsatt 16 miljoner kronor i en särskild höjning för främst lärare utöver vad kollektivavtalet ger för 2011, vilket är mycket bra.

Jag och Folkpartiet vill gå vidare och kommer att verka för att den generella lönenivån bland Sollentunas lärare ska ligga på den övre halvan bland kommunerna i Stockholms län. Detta bör ske så snart som ekonomin medger och i vart fall under nästa mandatperiod. Duktiga lärare ska också premieras mer lönemässigt. På detta sätt lockar vi de duktigaste lärarna till Sollentuna. Det är också viktigare att höja lönerna än att öka personaltätheten.

onsdag 8 september 2010

Maria Leissner i Folkpartiets valstuga torsdag 9 september kl 17

Sollentunabon Maria Leissner, f.d. partiledare för Folkpartiet finns i vår valstuga på Turebergs Torg i morgon, torsdag den 9 september kl 17-18.

Samma dag är Anders Morin, vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden på plats kl 15-18, Lennart Gabrielsson, kommunalråd kl 11-12, Jonas Widengren, ordf LUF Norrort kl 13-16, Gunnar Bergqvist, Kultur- och Fritidsnämnden kl 11-13 och Jan-Erik Nyberg, vice ordf Kommunfullmäktige, överförmyndare kl 12-15.

tisdag 7 september 2010

LUF:s ordförande till Rudbecksskolan onsdag 8 sept kl 13.30

Liberala Ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman besöker Rudbecksskolan i morgon, onsdag den 8 september kl 13.30

Valfråga: Våra äldre har rätt till vällagad mat

God och vällagad mat som vara en höjdpunkt på dagen. För de äldre som idag får matlådor levererade vill Folkpartiet införa en matcheck som ska kunna användas på ett flertal restauranger i Sollentuna. I vård och- omsorgsboende ska maten helst vara tillagad på plats. Doften av stimulerar aptiten och ökar trivseln i boendet. Vällagad mat är även en förebyggande insats för att minska ohälsan.

Läs mer om vårt valprogram på: http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/

måndag 6 september 2010

40 miljoner högre skatt i Sollentuna med en rödgrön regering

Om de rödgröna vinner valet den 19 september kommer skattenotan för Sollentunaborna att öka med 40 miljoner kronor. Den socialdemokratiskt ledda oppositionen vill införa en ”skatt på förmögna” som totalt ska inbringa 4 miljarder kronor till staten. Det är ännu inte klart hur ”skatt på förmögna” ska se ut men mycket tyder på att beskattningen på fastigheter kommer att öka avsevärt. Folkpartiet vill inte straffa de som bor i en villa, en villa som de har betalat av under lång tid eller bott i hela livet.

Folkpartiet anser att samtliga ska ha minst hälften kvar i plånboken efter skatt. Vi vill dessutom som enda parti avskaffa värnskatten. Folkpartiet vill uppmuntra till utbildning, arbete och entreprenörskap, utan drivkraft stannar Sverige.

Lennart Gabrielsson i debatt om Sollentuna mån 6 sept kl 18 på bilioteket

Lennart Gabrielsson, Folkpartiets gruppledare i Sollentuna och kommunalråd deltar i en debatt om "Sollentuna nu och i framtiden". Det sker idag måndag den 6 september kl 18.00-19.30 i Huvudbiblioteket på Aniaraplatsen vid Sollentuna centrum. Alla partier som finns i kommunfullmäktige deltar i debatten.

fredag 3 september 2010

Missbrukare behöver mer än en parkbänk

Folkpartiet anser att personer med missbruksproblem och som sitter på centralt belägna parkbänkar förtjänar bättre livsvillkor. Vi har alla ett behov av att ses som individer oavsett i vilken livssituation vi befinner oss i. En mötesplats för aktiva missbrukare saknas idag i Sollentuna där de som har svåra problem med sitt missbruk kan vara sig själva, när de inte är påverkade.

Folkpartiet tycker att det är viktigt att samhället erbjuder ett alternativ till missbrukare än att sitta i offentliga miljöer där de både dricker och ibland bråkar. Därför vill vi att kommunen i ett försöksprojekt startar ett café för missbrukare i Sollentuna centrums närhet. Dit kan de komma och få kaffe och en smörgås, men tanken är också att de ska kunna vara med och forma en verksamhet som utgår från deras önskemål, tex att kunna läsa, snickra eller sy.

Caféet riktar sig till aktiva missbrukare som inte är påverkade just när de vill komma till caféet. Där kan de också få stöd för att ta sig ur sitt missbruk och för att ordna upp tillvaron.

Möt Folkpartiets toppkandidater på Valmässan i Sollentuna C lördag 4 sept

Följande toppkandidater deltar i Valmässan i Sollentuna Centrum:
Kl 10-12: Carina Knorpp, vice ordf Gymnasie- och Vuxenutbildnings-nämnden och Josefin Silverfur, Miljö- och Byggnadsnämnden
Kl 12-14: Lennart Gabrielsson, kommunalråd
Kl 12-13: Gunnar Bergqvist, Kultur- och Fritidsnämnden
Kl 13-14: Kjell Ericson, Barn- och Ungdomsnämnden
Kl 14-15: Anders Morin, vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden och
Jan-Erik Nyberg, vice ordf Kommunfullmäktige, överförmyndare
Kl 15-16: Maria Bergström, ordf Socialnämnden och Anna-Lena Johansson, Vård- och Omsorgsnämnden, ordf FP Sollentuna

På scenen kl 12.30-12.35: Lennart Gabrielsson
På scenen kl 14.30-14.35: Anders Morin

torsdag 2 september 2010

Lennart Gabrielsson deltar i debatt om äldreomsorg idag torsdag 2 sept kl 10-12 i Turebergshuset

Pensionärsorganisationerna och Demensföreningen i Sollentuna arrangerar en debatt om äldreomsorgen kl 10-12 idag torsdag den 2 september 2010 i Turebergshuset, plan 13.
Från Folkpartiet deltar kommunalrådet Lennart Gabrielsson. FP-ledamoten i Vård- och Omsorgsnämnden Anna-Lena Johansson finns också på plats. Det finns möjlighet att ställa frågor till flera politiker från olika partier.

Efter debatten finns både Lennart Gabrielsson och Anna-Lena Johansson vid Folkpartiets valstuga på Turebergstorg kl 12-13.

onsdag 1 september 2010

Nyamko Sabuni besökte Sollentuna

Igår minglade vår integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med Sollentunas väljare. Under strålande sol redogjorde hon för Folkpartiets politik.

Självförtroende i politiken

Det är inte utan att notera med det självförtroende nu både Jan Björklund och Göran Hägglund genomfört utfrågningarna i SVT. Detta hoppas jag imponerar på svenska folket. Det syns klart och tydligt att de är nöjda med vad som åstadkommits samtidigt lämpligt självkritiska i andra delar. De ber inte om ursäkt för vilka de är, företräder eller vad de tycker.

Det viktigaste kanske ändå är att de utstrålar en vilja att fortsätta och viljan att förbättra. Det är det politik handlar om att se möjligheterna och hitta lösningar.

Nu hoppas vi på lika positiva framträdande från övriga i alliansen.

Valfråga: Arbeta aktivt mot buller

Folkpartiet i Sollentuna vill att kommunen aktivt och kraftfullt arbetar för att bullret i kommunen ska minska från väg-, tåg och flygtrafiken.

Mycket av Sollentunas bullerproblem kommer från motorvägar, stambanan och Arlandaflyget, d.v.s. anläggningar som drivs av staten,. För att åstadkomma förändringar måste kommunen få de statliga huvudmännen att vidta åtgärder mot bullret. För att effektivt kunna bevaka kommunens intressen, bearbeta och på olika sätt ställa krav på respektive huvudman måste kommunens representanter ha specialkompetens vad gäller buller- och trafikfrågor.


Läs mer om vårt valprogram på http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/ och inlägget av Maria Bergström.

måndag 30 augusti 2010

Utbildning har nyckelroll för integration

I lördags var det Malmvägens dag, och politiska partier och intresseorganisationer fanns närvarande som utställare. Det blev en hel del bra och nyttiga kontakter mellan kommunens politiker och framför allt boende på Malmvägen.

När det gäller utbildningsfrågor tog jag upp, när vi i folkpartiet hade plats på scen, att vi drivit igenom extra resurser till förskolorna på Malmvägen och andra förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund. Resurserna ska gå till stärkt språkutveckling i svenska. Dessa resurser kan användas t ex till högre personaltäthet, så att det blir mer tid för språkträning mellan pedagogerna och varje barn. Det är mycket viktigt att alla barn får en bra start i svenska språket. Det lägger grunden till att klara skolan och få bra jobb.

Vi vill gå vidare och utveckla Sollentuna Internationel, SIS, med en satsning på spetsutbildning med globaliseringsinriktning. Målsättningen är att den kulturella variationen blir en styrka och bidrar till ökad kunskap hos eleverna. Vi vill också kunna locka riktigt bra lärare dit. Härigenom hoppas vi också öka andelen elever med svensk bakgrund på skolan, vilket är positivt från integrationssynpunkt.

Jag vill också öka resurserna till skolor med en hög andel elever som nyligen kommit till Sverige eller som har en studieovan bakgrund.

Vi måste lära oss av Lysenko-historien!

Blev verkligen glad över att Carina Knorpp mitt i valrörelsen kunnat ta sig tid till att vädja om räddning av Vavilovinstitutet som märkligt nog överlevde Lysenko-terrorn – vilket Nikolaj Vavilov förvisso inte gjorde. Jag instämmer i hennes vädjan.

Vi liberaler har emellertid intresse av att dra fler slutsatser av Lysenko-historien. Den har bäring på mer än växtförädling. Den gäller tankefriheten och vetenskapens frihet.

Historien ägde rum under min uppväxt, och jag kom att präglas av den för livet. Historien handlar om vad som händer när staten utspärrar forskning. Trofim Lysenko påstod att han genom att ändra uppväxtmiljö och tidpunkt för sådd fick arvsanlagen för varje växt att ändras redan första generationen. En veteplanta skulle med andra ord få sina arvsanlag ändrade enbart med hjälp av uppväxtmiljön.

Så långt allt väl. Den vetenskapliga friheten måste innebära att även idéer som går emot dagens kunskap får prövas och resultaten utvärderas. Lysenkos teori råkade emellertid passa drömmen om att kunna frambringa den perfekta människan för den överlägsna kommunistiska staten.

Därmed gav Stalin order om att all jordbruksforskning och allt jordbruk i Sovjet skulle styras av Lysenko och hans teori. Forskare som vågade protestera avsattes. Resultatet blev en katastrof för Sovjets jordbruk och biologiska forskning.

Stalin och Lysenko skapade en övertygelse hos mig att staten aldrig – oavsett hur gott syftet är – får anvisa bara en linje för forskning och utspärra alla andra. Det är illa nog att många forskare – ibland de flesta – gärna går i flock, avläser vad flocken tänker och stämmer in i deras kör. Forskarna skall inte dessutom vara utspärrade från andra linjer i sitt tänkande och i sitt arbete.

Sådant händer även hos oss. Det tydligaste exemplet är lagen som förbjöd forskning om kärnkraft. I min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken har jag pekat ut ett annat exempel, nämligen hur extrema likhetsfeminister under S-regeringens tid som att få avgörande makt. Därmed fick de möjlighet att förfölja medsystrar som menar att individen måste ses som frukten av ett samspel mellan genetiska faktorer och inlärning av roller omgivningen förväntar sig.

Redan upplevelsen av en självklarhet kan styra flocktänkandet och politiken. En vemodig upptäckt jag gjorde under arbetet på boken är denna:

Den genomgripande reformen att låta hela årskullen gå i skola hela uppväxten och dessutom med samundervisning i alla stadier är grundad varken på beprövad erfarenhet eller på forskning. Forskningen har tvärtom allt tydligare visat att flickor och pojkar utvecklas i mycket olika takt. Det är alltså ingen tillfällighet att pojkar klarar sig allt sämre i vår skola "för alla".

Jag försöker nu göra alla medvetna om att två saker bör upplevas som varningssignaler:

Att en massa forskare blir eniga om en viss tolkning av verkligheten.
Att staten föreskriver en viss inriktning av all forskning.

Låt oss aldrig glömma Lysenko!

Nyamko Sabuni till Sollentuna tisdag den 31 augusti kl 16-17

Folkpartiet i Sollentuna får besök av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i morgon tisdag 31 augusti. Kl 16-17 finns hon vid vår valstuga på Turebergs Torg. Välkomna att mingla och samtala med Nyamko! Under eftermiddagen finns även Lennart Gabrielsson, kommunalråd, Maria Bergström, ordförande i Socialnämnden och Anna-Lena Johansson, ordförande i FP Sollentuna och ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden vid valstugan.

Valfråga: Belöna besparingar

Den kommunala verksamheten måste ges ökade drivkrafter att effektivisera. Därför kommer Folkpartiet i Sollentuna att verka för att om verksamheterna redovisar överskott i förhållande till budget, och målen samtidigt är uppfyllda, ska personalen kunna få ta del av en andel av överskottet. Ett sådant system har förutsättningar att medföra ökad måluppfyllelse, bättre ekonomi och större personalnöjdhet.

Läs mer om vårt valprogram på: http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/

söndag 29 augusti 2010

Världens första genbank är hotad!


Jag hoppas att det finns tillräckligt med politiker som agerar för att rädda världens första och största genbank från att förstöras till nytta enbart för ett antal lyxbostäder. Som SVD skriver finns Vavilovinstitutet i S:t Petersburg, det grundades redan 1924 av Nikolaj Vavilov, en botanist som tidigt insåg riskerna med att gamla växtsorter höll på att försvinna. Numera finns en fröbanken i S:tPetersburg och utanför staden finns i en genbank världens största samling av frukter och bär. 90 procent av de cirka 6000 olika sorterna av frukt och bär finns inte någon annanstans.

Nikolaj Vavilov var en internationellt uppskattad botanist, men han gick ett tragiskt öde till mötes. Han kom nämligen i konflikt med Trofim Lysenko, en man som uppskattades av ledarna i dåvarande Sovjet. Lysenko förnekade läran om gener och växtförädling och hävdade istället att förvärvade egenskaper kunde gå i arv. Detta passade bolsjevikerna, som ville skapa en människa som var anpassad till kommunisternas syn på hur ett nytt lyckligt land skulle skapas. Därför förbjöds forskning om genetik och ett storskaligt försök med att "träna" vete att växa inleddes. Det här ledde till svår missväxt och miljontals människor svalt ihjäl, men mer om det en annan gång. Vavilov fängslades och avled i Gulag.

Genbanker behövs som utgångsmaterial när man tar fram nya sorter som är resistenta mot nya sjukdomar eller som klarar av klimatförändringar. Ett modernt exempel är från 1970-talet då en ny svampsjukdom slog ut majsodlingen i USA. Gamla sparade majssorter från Vavilov institutets genbank gjorde att man snabbt fick en ny och tålig sort. Om vi förstör genbanker så begränsar vi våra möjligheter att klara framtidens hot.

Den ryska presidenten lär ha lovat att titta på saken. Här är ett bra exempel där politiken måste sätta sig över marknadskrafterna. Heja Medvedev!

lördag 28 augusti 2010

Möt folkpartister idag på Malmvägens Dag

Idag lördag 28 augusti är det Malmvägens Dag i Malmparken. Flera folkpartister finns på plats.

Kl 13.30 deltar Lennart Gabrielsson, toppkandidat på FP:s lista till kommunfullmäktige och kommunalråd, i en debatt om bostadspolitik.

Kl 14.40 intervjuas riksdagskandidaten Metin Hawsbo av Lennart Gabrielsson

Kl 16.00 finns de två andra toppkandidaterna på FP:s lista till kommunfullmäktige, Maria Bergström, ordf Socialnämnden och Anders Morin, vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden, på scenen.

Kl 17 blir det fotbollsmatch mellan majoriteten och oppositionen. Från Folkpartiet deltar Anders Morin och Peter Ahlström.

Möt FP:s blivande landstingspolitiker vid valstugan

Idag lördag 28 augusti kl 12-14 finns de fyra toppkandidaterna i vår valkrets till landstinget på plats vid Folkpartiets valstuga. De är Maria Bergström, Sollentuna, Anders Ekegren Solna, Anna-Lena Johansson, Sollentuna och Mattias Lönnqvist, Sundbyberg.

Folkpartiet trots allt

Sedan jag som drygt tjugoårig under några månader upplevde Berlinmuren från bägge sidor har jag varit övertygad om de liberala värdenas betydelse. Sedan dess har jag också varit trogen folkpartiväljare. Det finns ett samband, ibland lätt, ibland lite svårare att förklara.

I senaste numret av tidskriften Neo beskriver kulturjournalisten Per Svensson det här sambandet bättre än de flesta. Så här skriver han.

"Jag röstar som vanligt på Folkpartiet. Det är ett ställningstagande baserat på platonism. Jag föreställer mig Folkpartiet som förvaltare av det liberala idéarvet i svensk politik och jag röstar på det ideala partiet, inte på det för tillfället verksamma. Ibland sammanfaller de."

Så är det för mig också.

onsdag 25 augusti 2010

Möt folkpartister i valstugan torsdag 26 aug och fredag 27 aug kl 11-18

Besök Folkpartiets valstuga på Turebergs torg!

Torsdag 26 augusti:
Gunnar Bergqvist, kultur- och fritidsnämnden kl 11-14
Kjell Ängelid, kultur- och fritidsnämnden kl 11-14
Lennart Gabrielsson, FP:s gruppledare, kommunalråd kl 14-16
Marianne Lundqvist, folkpartiveteran kl 14-16
Karin Rudling, överläkare och verksamhetschef kl 14-16
Jan-Erik Nyberg, vice ordf KF, överförmyndare kl 16-18
Carina Bindzau, integrations- och demokratinämnden kl 17-18

Fredag 27 augusti:
Kjell Ericson, barn- och ungdomsnämnden kl 11-13
Marianne Lundqvist, folkpartiveteran kl 14-16
Anders Morin, vice ordf barn- och ungdomsnämnden kl 15-17
Carina Knorpp, vice ordf gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kl 17-18
Anna-lena Johansson, FP:s ordf, vård- och omsorgsnämnden kl 17-18

Ullenhag på besök i Sollentuna 2010-08-23www.sollentunavalet.se följer tvSollentuna och Din lokaltidning valet i Sollentuna.

Hearing av skolpolitiker i kommunhuset

Igår var det utfrågning av varje partis gruppledare i Barn- och ungdomsnämnden (BUN). Utfrågningen ägde rum i Sollentunasalen i kommunhuset. Inbjudare var Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vi politiker blev grillade i två timmar av en moderator och av många lärare. Det var cirka 150 personer där uppskattar jag. Jag tycker initiativet var jättebra och kan tänka mig att träffa lärarna på liknande sätt igen, kanske om två år och inte nödvändigtvis just inför ett val. Vi som politiker har stor nytta av denna typ av samtal.

Frågorna och diskussion kom mycket att handla om vilka åtgärder varje parti vill göra för att skapa en ännu bättre skola, lärarnas löner och nivån på våra skollokaler i Sollentuna. Jag förde bl a fram att det är viktigt att varje skola sätter egna kunskapsmål, att varje barns språkutveckling och matematikutveckling ska följas upp redan från förskolan, och att de som riskerar att inte nå målen ska ha rätt till stöd.

Lärarna måste också få mer tid för eleven och mindre för administration. Ett sätt att uppnå detta är genom ökad datoranvändning. Varje lärare ska ha egen arbetsdator. Ett annat sätt att få mer tid med elev är genom ökat samarbete i den kommunala skolan, så att undervisningsmaterial som är utarbetat i en skola erbjuds de andra skolorna.

En stor sak som diskuterades var lärarnas löneutveckling. Klart är att lärarlönerna halkat efter utvecklingen för andra jämförbara grupper, som ingenjörer. Ska vi locka de bästa förmågorna till läraryrket måste denna utveckling brytas. Avståndet till jämförbara grupper bör successivt minska. För att finansiera detta bör man effektivisera och underlätta för varje lärare att jobba smartare, t ex genom IT-kommunikation i stället för möten. Det är också viktigare att höja lönerna än att öka personaltätheten. Duktiga lärare ska också premieras mer lönemässigt.

När det gäller lokalfrågorna är det viktigt att skolorna underhålls och repareras i tid, både därför att detta är god fastighetsekonomi och så att arbetsmiljön värnas. Här kan och ska kommunen bättra sig liksom när det gäller information till skolorna om när reparation, underhåll och ombyggnad kommer att ske. Bl a skapas en egen nämnd som har fokus just på detta. Jag ska verka för att vi i BUN också blir informerade om statusen på lokalerna på varje skola.