onsdag 6 januari 2010

Avknoppningar måste göras med förnuft

Mats Hasselgren, folkpartist i Täby, skrev för några dagar sedan på DN Debatt om att avknopningen av Tibble Gymnasium i Täby innebar att kommunen gav bort tillgångar till enskilda personer, eftersom kommunen endast tagit betalt för inventarierna när man sålde skolan till rektorn.

I Sollentuna gör vi inte så. Om avknopning sker, d v s försäljning till personalen, av t ex en skola eller förskola, tar kommunen marknadsmässigt betalt. Det betyder att förutom värdet av inventarier ska det s k goodwillvärdet, d v s värdet av ett gott rykte, att skolan har en kö etc, också värderas och betalas för. Så skedde också när Norrvikens skola och Stallets skola i kommunen knoppades av för några år sedan. Om de som tar över en skola inte betalar marknadsmässigt pris uppstår konkurrenssnedvridning och våra gemensamma tillgångar bortskänkes. Det är inte OK. Med Folkpartiet i styret i Sollentuna kommer kommunala tillgångar inte att bortskänkas.

Anders Morin

Inga kommentarer: