torsdag 21 januari 2010

Betygsinflation finns i Skaraborg men förhoppningsvis inte i Sollentuna

Läste från nyhetsbyrån TT att i Skaraborg bedöms nationella prov på gymnasiet snällare av elevernas egna lärare än av oberoende granskare, enligt en ny undersökning. Skillnaderna mellan lärarnas och granskarnas rättning var mycket liten för proven i matematik. Men i engelska och svenska gjorde granskarna samma bedömning som lärarna i enbart runt hälften av fallen.Resten är avvikelser och i de flesta fallen har expertgruppen gjort en tuffare bedömning.

Det är mycket viktigt att motverka betygsinflation. Därför måste slutbetyg kollas mot resultat i nationella prov. Men det är också viktigt att kolla att det inte råder betygsinflation i de nationella proven. Därför är det viktigt att man t ex kollar hur betygen i avgångsklasser i årskurs nio "står sig" när eleverna fortsätter till gymnasiet.

Som framgår i en insändare i "Mitt i Sollentuna" vecka 2 arbetar Folkpartiet i Sollentuna aktivt för att motverka betygsinflation, där en ingrediens är att just kolla detta.
Rudbecksskolan arbetar också systematiskt med att kvalitetssäkra sina betyg.
En kopia av insändaren ligger på vår hemsida - http://folkpartiet.se/betygsinflation

Anders Morin

Inga kommentarer: