söndag 31 januari 2010

Jämställdhet ger

Moderaterna Hillevi Engström och Per Schlingmann har skrivt debattartiklar om jämställdhet i http://www.svd.se Moderaternas mål är ett samhälle där alla har samma förtusättningar och inte ska bromsas av fördomar eller könsnormer. De driver tesen om att ge kvinnor möjlighet att kunna försörja sig på samma sätt som män, och att det ger frihet. Äntligen har moderaterna börjar att engagera sig i en för liberalerna så viktig fråga - jämställdhet och frihet! Att vara feminist innebär att förstå den rådande maktordningen samt att verka för att förändra den. Jag kan inte annat än att hålla med om att jobbskatteavdraget, suventionering av hushållsnära tjänster, möjligheter för kvinnor att starta eget inom vårdsektorn är steg i rätt riktning. Att vi alla har att tjäna på ett jämställt samhälle. Däremot så tycker jag inte att kvotering till börsstyrelser är riktigt rätt väg att gå. Hellre att ha kvotering till dessa styrelsers valberedningar, så att fler kompetenta och duktiga kvinnor kommer på förslag til styrelseposter.

Inga kommentarer: